Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn thức

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
359
lượt xem
55
download

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

n thức. - Nhận biết được một đơn thức là đơn thức thu gọn. Phân biệt phần hệ số, phần biến của đơn thức. - Biết nhân hai đơn thức. Biết cách viết một đơn thức thành đơn thức thu gọn. - Nắm được khái niệm bậc của đơn thức, biết tìm bậc của một đơn thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn thức

  1. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Ngày soạn:12/1/2007 Ngày giảng: 22/1/2007 Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 53: Đơn thức A. Mục tiêu: - Nhận biết một biểu thức đại số nào đó là đơn thức. - Nhận biết được một đơn thức là đơn thức thu gọn. Phân biệt phần hệ số, phần biến của đơn thức. - Biết nhân hai đơn thức. Biết cách viết một đơn thức thành đơn thức thu gọn. - Nắm được khái niệm bậc của đơn thức, biết tìm bậc của một đơn thức. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn mầu, bảng phụ, máy chiếu, giấy trong, bút dạ đỏ. Học sinh: Giấy trong, bút dạ xanh, phiếu học tập. Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
  2. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An C. Tiến trình bài dạy: 1. Kiểm tra bài cũ: (2’-3’) - 2. Dạy học bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng trò Hoạt động 1: Hình thành các khái niệm đơn thức (8’ – 10’)  Chiếu giấy trong hoặc đưa ra bảng phụ yêu cầu sau: Cho các biểu thức đại  Hoạt động 2 số: 4xy ; 3x- 2y; nhóm  cử x2y2(-x); 5(x + y); 1 ; 3 đại diện ghi 2 5 -2x2y; 2x2(- 1 y3x); KQ vào giấy 2 hoặc trong 7x3 ; -6. y bảng phụ Hãy sắp xếp chúng nhóm; 2 h/s lên thành hai nhóm: bảng TK. Gồm - Nhóm 1: Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
  3. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An những biểu thức đại số mà các ptoán thực hiện trên các biến chỉ là phép nhân hoặc luỹ thừa. - Nhóm 2: Gồm các biểu thức còn lại.  Chữa bài làm của h/s các nhóm và bài làm của 2 h/s trên bảng   Nhận xét miệng chốt giới thiệu các ví dụ về đơn thức (lấy luôn các BTĐS có thuộc nhóm một làm VD)  Đvđ: Em hiểu thế nào là đơn thức? Pbiểu ĐN đơn thức?  Vào bài mới I. Đơn thức  Chiếu giấy trong ĐN đơn thức SGK/31 (bổ Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
  4. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An * Ví dụ: 4xy2; xung vào ĐN: "vì với 323 2x2y; số mũ không âm" x y (-x); 5  Vậy 1 ; -6 có được gọi  TLM: là 2x2(- 1 )y3x; có -6; 2 2 1 một đơn thức là đơn thức vì 1 gọi là các đơn 2 2  không?VS? gv = 1 x0 ; thức. 2 chốt: Đúng như vậy, -6 = -6x0 người ta qui ước mỗi số thực là một một  rút ra chú ý đơn thức  gt chú ý SGK/31. * Định nghĩa: SGK/31 SGK/31 (phần đóng khung thứ 2).  C2: Hãy cho 3 VD về đơn thức?  Chiếu giấy trong y/c: Bạn Nam cho rằng các biểu thức đại số sau là đơn thức (a,b là hằng). 3 3 x y; b)2xy 2 ; c)3ax  y a) 7 * Chú ý: số 0 1 d) xy 2 ; e)a; f ), 2 được gọi là đơn 7 Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118
  5. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An (xa)3 thức không. 3 1  g) x 2 y   xy 2  a; h) 4 2 a  Bạn Nam viết đúng hay sai? Hoạt động 2: đơn thức thu gọn (8’ – 10’) II. Đơn thức  Cho hai đơn thức: 5 x2yx, 9x6y3 thu gọn.  Nêu miệng  Nhận xét sự có mặt  Đơn thức 9x6y3 * Xét đơn thức 63 các biến trong các đơn các biến có 9x y thức trên. Các biến x,y mặt một lần  Đơn thức 9x6y3 là đơn có mặt một lần dưới dạng luỹ dưới dạng luỹ thừa với số mũ thức thu gọn  thế thừa nguyên dương nào là đơn thức thu Đơn thức gọn. 9x6y3 là đơn  Lấy ví dụ về đơn thức thức thu gọn. thu gọn?  gv nhấn  Một học sinh 9: là hệ số mạnh: muốn xđ hệ số, lên bảng, các x6y3: phần biến của 1 đơn h/s khác làm phần thức  chỉ xét khi biến vào gtrong đơn thức đã thu gọn. hoặc nháp. Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 119
  6. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Ví dụ 1: 5y2z4, 7x5y2 là các đơn thức thu gọn. Ví dụ 2: 5 x2yx; 3xy5y2 không phải là các đơn thức thu gọn. Chú ý: SGK/31 Hoạt động 3: Giới thiệu bậc của một đơn thức (8’ – 10’)  Chiếu gtrong và gt  Tự rút ra k/n III. Bậc của bậc của một một đơn thức: mục này này như đơn thức SGK/31.  y/c h/s ghi * VD: Trong nhớ các k/n qui ước đơn thức 2x2y3z4 được in nghiêng SGK/31  Lưu ý: chỉ Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 120
  7. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An tìm bậc của đơn thức Biến x có số khi đã thu gọn. mũ là 2, biến y có số mũ là 3, biến z có số mũ là 4.   Tổng các số  mũ: 2 + 3 + 4 =9  Ta nói 9 là bậc của đơn thức 2x2y3z4 nhớ: * Ghi SGK/31 Số thực khác 0 là đơn thức bậc 0 Số 0 được coi là đơn thức không có bậc. Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 121
  8. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Hoạt động 4: Nhân hai đơn thức (8’ – 10’) IV. Nhân hai  Cho hai biểu thức A = 52.76 ;  Một học sinh đơn thức B =53.74 lên bảng làm bài, cả lớp làm Ví dụ: nhân hai  Thực hiện phép nhân vào vở. đơn thức 2x2y A với B 32 52.76 . 53.74 = và 5 x y (52.53). (76. (2x2y) . (5 x3y2)  Tương tự hãy nhân 74)= 55.710 2 = hai đơn thức 2x y và 23 32  Một học sinh (2.5).(x .x ).(y.y 5x y 2 53 lên bảng làm )=10 x y  Yêu cầu học sinh bài, cả lớp làm Đơn thức 10 làm ?3 (Tr 32/ SGK) x5y3 là tích của vào vở. hai đơn thức 2x2y và 5 x3y2 Chú ý : SGK / 32 ?3 Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 122
  9. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An (- 1 x3 ). (-8xy2) 4 1  = .     8  4  (x3.x.y2) = 2x4y2 3. Luyện tập và củng cố bài học: (8’- 10’) - Yêu cầu học sinh làm bài 11 (Tr 32 / SGK) - Yêu cầu học sinh làm bài 13 (a)(Tr 32 - SGK) 4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’) - Nắm vững lý thuyết (SGK kết hợp với vở ghi). - Làm btập 10,12,13(b), 14 (SGK/32) Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 123
  10. Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An Ngày soạn:18/1/2007 Ngày giảng: 25/1/2007 Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 124

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản