Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 57: Cộng trừ Đa thức

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: - Giúp học sinh biết sử dụng quy tắc dấu ngoặc để hình thành quy tắc cộng trừ hai đa thức. - Giúp học sinh áp dụng quy tắc cộng trừ đa thức vừa học để cộng, trừ hai đa thức. B. Chuẩn bị: Giáo viên: Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng. Học sinh: Giấy trong, bút dạ xanh, phiếu học tập.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 57: Cộng trừ Đa thức

Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Ngày soạn:12/1/2007 Ngày
giảng: 22/1/2007




Cộng trừ
Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 57:
Đa thức




A. Mục tiêu:

- Giúp học sinh biết sử dụng quy tắc dấu ngoặc để hình
thành quy tắc cộng trừ hai đa thức.

- Giúp học sinh áp dụng quy tắc cộng trừ đa thức vừa
học để cộng, trừ hai đa thức.

B. Chuẩn bị:

Giáo viên: Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng.

Học sinh: Giấy trong, bút dạ xanh, phiếu học tập.

C. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: (2’-3’)

-
Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 115
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

2. Dạy học bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng
trò

Hoạt động 1: Cộng hai Đa thức (8’ – 10’)

Tiết này không làm 1. Cộng hai đa
được, vì nội dung của thức
D57 giống D56









3. Luyện tập và củng cố bài học: (8’- 10’)
- ccccccccccccccc

4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’)

- ccccccccccc




Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 116
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Ngày soạn:18/1/2007 Ngày
giảng: 25/1/2007



Tiết 58: Tiết này ko làm đc vì không có D58



A. Mục tiêu:

- cccccccccccccc

B. Chuẩn bị:

Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng.

Học sinh: Bút dạ xanh, giấy trong, phiếu học tập.

C. Tiến trình bài dạy:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’-7’)

-

2. Dạy học bài mới:

Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi bảng
trò

Hoạt động 1: Đa thức (3’ – 5’)



Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 117
Tr­êng THCS §«ng H¶i – QuËn H¶i An

Hoạt động 2: Thu gọn đa thức (30’ – 32’)





Hoạt động 3: Bậc của đa thức (30’ – 32’)





3. Luyện tập và củng cố bài học: (Lồng vào phần luyện
tập)
- cccccccccccc

4. Hướng dẫn học sinh học ở nhà: (1’)

- cccccccccccc




Hä vµ tªn gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Hoan – Tæ KHTN 118
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản