Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 8: LUYỆN TẬP

Chia sẻ: phalinh7

Mục đích yêu cầu: - Củng cố các qui tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số, qui tắc lũy thừa của lũy thừa,lũy thừa của một tích, của một thương. - Rèn luyện kỹ năng vận dụng vào các dạng toán khác nhau.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 8: LUYỆN TẬP

Giáo án đại số lớp 7 - Tiết 8:

LUYỆN TẬP

I. Mục đích yêu cầu:

- Củng cố các qui tắc nhân, chia hai lũy thừa c ùng cơ số,
qui tắc lũy thừa của lũy thừa,lũy thừa của một tích, của một
thương.

- Rèn luyện kỹ năng vận dụng vào các dạng toán khác
nhau.

II. Phương pháp:

III. Chuẩn bị:

- GV: Bảng tổng hợp các công thức.

- HS: Bảng nhóm.

IV. Tiến trình:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Hãy viết các công thức về lũy thừa đã học.

- Làm bài 37c,d/SGK.
- GV cho Hs nhận xét và cho điểm.

2. Bài mới:Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
HS

Hoạt động 1: Tính giá trị biểu thức.

- Cho Hs làm bài - Hs lên bảng Bài 40/SGK
40a,c,d/SGK. trình bày. 2 2
3 1  13 
a. = =
 
7 2  14 
- Nhận xét. 169
196

5 4.20 4
c. =
25 5.4 5

5 4.20 4
25 4.4 4.25.4

4
 5.20  1 1
= =
.

 25.4  100 100

5 4
  10  6
d. .
   
3 5
5 4
=  10 . 6 4
35.5


=  2 .5 . 2 .3
4
5 5 4


35.5 4

 2 9 .5
= 3


=-
853 1
3
Hoạt động 2: Viết biểu thức dưới dạng lũy thừa

- Yêu cầu Hs đọc - Hs đọc đề,nhắc Bài 40/SBT
đề,nhắc lại công lại công thức. 125 = 53, -125
thức nhân, chia = (-5)3
hai lũy thừa cùng
27 = 33, -27
- Làm
cơ số.
40/SBT,45a,b/SB = (-3)3
- Làm T Bài 45/SBT
40/SBT,45a,b/SB
Viết biểu thức
T
dưới dạng an
a. 9.33. 81 .32
1= 33 . 9 . 1
.9
92


= 33

b. 4.25: 2
3
2
4
= 22.25: 2
3
2
4
= 27 : 1 = 28
2
Hoạt động 3: Tìm số chưa biết

- Hoạt động -Hs hoạt động Bài 42/SGK
nhóm bài nhóm.  3n = -27
81
42/SGK
(-3)n = 81.(-

- Cho Hs nêu - Hs: Ta đưa
27)
cách làm bài và chúng về cùng cơ
(-3)n = (-3)7

giải thích cụ thể số.
n=7
bài 46/SBT 
8n : 2n = 4
Tìm tất cả n є N:

2n n
2.16 4 8
=4
   
2

3n
9.27 243
 
4n = 41n=1Bài 46/SBT

2n
a. 2.16 4
 


2.24 2n
 


22

25 2n 22
 5 n 2
 n є {3; 4; 5}3n
b. 9.27  

243

35 3n 35
 n=5

3. Củng cố:

Cho Hs làm các bài tập sau:

3.1 Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số
hữu tỉ:

a. 9.34 . 32 . b. 8. 26 .( 23 .
1 1
)
27 16


3.2 Tìm x:

a. | 2 – x | = 3,7 b. | 10 – x | + | 8 – x | = 0

3.3 Tìm GTLN:

A = 8,7 - | x- 4 |

B = -| 4,8 – x | - 2

3.4 Tìm GTNN:

C = 1,7 + | 4 – x |

D = | x + 3,3 | - 5

4. Dặn dò:
- Xem lại các bài tập đã làm.

- Ôn lại hai phân số bằng nhau.

V. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản