Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CỘNG PHÂN THỨC

Chia sẻ: abcdef_32

I. MỤC TIÊU - Rèn luyện kĩ năng cộng các phân thức đại số - Rèn luyện tư duy phân tích - Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước HS : Làm bài tập về nhà; Ôn lại quy tắc phép cộng phân thức Thước kẻ III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC)

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP CỘNG PHÂN THỨC

LUYỆN TẬP CỘNG PHÂN THỨCI. MỤC TIÊU

- Rèn luyện kĩ năng cộng các phân thức đại số

- Rèn luyện tư duy phân tích

- Rèn luyện kĩ năng trình bày lời giải

II. CHUẨN BỊ

GV: Bảng phụ, thước

HS : Làm bài tập về nhà; Ôn lại quy tắc phép cộng phân thức

Thước kẻ

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1

Kiểm tra bài cũ (5 phút)

* Điền tiếp vào chỗ trống : 1HS lên bảng thực hiện.
ac AC AD
  ...   ... 
. ; ; B B =....
bb BB


* Tính:

4  x2 2x  2x2 5  4x
 
x 3 3 x x 3

GV gọi nhận xét và cho điểm HS nhận xét và cho điểm.

Hoạt động 2:

Luyện tập (35 phút)1) Bài tập 23/46 HS trình bày lời giải ở phần ghi

bảng
làm các phép tính

a)

x 14
1 3
 
x  2 x2  4 ( x2  4x  4)( x  2)
x 14
1 3
  
x  2 ( x  2)( x  2) ( x  2)2 ( x  2)
( x  2)( x  2)  3( x  2)  x 14

( x  2)2 ( x  2)
x2  4x 12 x2  2x  6x 12 x6
  
( x  2)2 ( x  2) ( x  2)2 ( x  2) ( x  2)2


HS nhận xét

HS theo dõi và chữa bài
GV yêu cầu HS nhận xét bài làm

của bạn.

GV chú ý cách trình bày cho HS

và nhấn mạnh lại cách tìm mẫu d)

thức chung của các phân thức. x2  x4 1 x2 (1 x2 )  x4 1
1 
1 x2 1 x2
x2  x4  x4 11 x2 2
Hướng dẫn HS rút gọn kết quả.  
2
1 x2
1 x
2) BT 25 d,e
4x2 3x 17 2x 1 6
2 
3
x 1 x  x 1 1 x
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm . 12x 12 12
 2
2
(1 x)(x  x 1) (x  x 1)
e)
+ Cho biết kết quả của từng nhóm
+ Đưa ra đáp án các nhóm nhận
xét bài của nhóm khác

+ Chữa và chốt lại phương pháp

Chú ý cho HS những lỗi sai mà

các em đã mắc phải.3) Bài tập 27/tr48 ( bảng phụ)

? Cho biết yêu cầu của bài tập. HS: +Rút gọn biểu thức

GVgọi 1 HS trình bày phần rút + Tính giá trị của biểu thức

gọn (1 HS lên bảng)? tại x = -4

? Nhận xét bài làm của bạn. HS: trình bày ở phần ghi bảng

+ Yêu cầu HS chữa bài HS nhận xét

? Muốn tính giá trị của biểu thức HS chữa bài

trên ta làm như thế nào. HS thay x = -4 vào bài tập đã rút

+ Các nhóm trình bày phần còn gọn rồi tính.

lại?

+ Kiểm tra kết quả của các nhóm HS: Rút gọn

sau đó chốt lại phương pháp của
x2
bài tập 27. 2( x  5) 50  5x
 
5x  25 x(x  5)
x
x2 2( x  5) 50  5x
  
5( x  5) x( x  5)
x
x3 10x2  25x x2 10x  25
 
5x(x  5) 5( x  5)
x5
 (*)
5


Thay x = -4 và (*) có:

4  5 1
 
5 5


Hoạt động 3

Củng cố (3 phút)

- Nêu các bước rút gọn 1 biểu thức đại số?

- Nhắc lại quy tắc quy đồng mẫu thức?IV. GIAO VIỆC VỀ NHÀ (2 PHÚT)

- Xem lại các bài tập đã chữa

- BTVN: 25 a,b,c ; 26,27/ tr47.

* Bài 27 :
1
Tại x=-4 giá trị của phân thức rút gọn bằng 5. Ngày 1 tháng 5

là ngày Quốc tế lao động .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản