Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

Chia sẻ: abcdef_32

I. MỤC TIÊU - Rèn kĩ năng giải bt bằng lập pt - Luyện tập dạng toán chuyển động, năng suất, phần trăm, ... - Rèn tính cẩn thận, chính xác II. CHUẨN BỊ GV: Bảng phụ, thước. HS : Thước. Ôn lại dạng toán giải. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 8: LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG TRÌNH

LUYỆN TẬP GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP PHƯƠNG

TRÌNH

I. MỤC TIÊU

- Rèn kĩ năng giải bt bằng lập pt

- Luyện tập dạng toán chuyển động, năng suất, phần trăm, ...

- Rèn tính cẩn thận, chính xác

II. CHUẨN BỊ

GV: Bảng phụ, thước.

HS : Thước. Ôn lại dạng toán giải.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

HĐ1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)

- GV: Chữa BT 45/31 SGK? Gọi năng suất 1 ngày khi hợp

đồng: x, x  Z+

Năng suất 1 ngày khi thực hiện

120%x

Số thảm khi hợp đồng: 20x
Số thảm khi thực hiện: 18.120%x

6
18. x  20 x  24
PT: 5


108x - 100x =120

x = 15 (TMĐK)

Số thảm len mà xí nghiệp phải
GV gọi HS nhận xét và cho điểm
dệt theo hợp đồng:

20.x = 300

Hoạt động 2: Bài mới (35 phút)

GV: Nghiên cứu BT 46/31 ở bảng 1. BT46/31

phụ? HS:

+ Trong BT ô tô dự định đi ntn? Gọi quãng đờng ô tô dự định đi

+ Thực tế ôtô đi ntn? là x (km), x >0

Quãng đờng còn lại:

x - 48

Thời gian dự định: x/48 (h)

Thời gian đi trên đoạn còn lại: x

- 48/54
1 x  48
x
 1 
PT: 48 6 54
+ PT của BT?
.... x = 120
+ Yêu cầu HS trình bày lời giải
Vậy quãng đường AB dài 120km

GV: Đa BT 47/32 lên bảng phụ 2. BT 47/37

+ Gọi ẩn cho BT? HS trình bày lời giải

Số tiền lãi sau T1: a%x (đ)

+ Lập PT cho BT? Số tiền cả gốc và lãi sau T1:

x + a%x = x(1+a%)

+ Gọi HS trình bày lời giải của pt và Số tiền lãi sau T2:

KL sau đó chữa x(1+a%)

PT:

1,2%x + 1,2%(1+1,2%)x

= 48,28

241,44x = 482880

x = 2000 (TMĐK)

Vậy số tiền bà An gửi lúc đầu:

2000 tức 2 triệu đồng.
GV: Nghiên cứu BT 48/32 ở bảng 3. BT 48/32

phụ? HS nghiên cứu đề

+ Năm nay số dân tỉnh A tăng 1,1%, HS: dân số tỉnh A năm ngoái

em hiểu ntn? 100%,

năm nay:100%+1,1% = 101%

+ Yêu cầu HS hoạt động nhóm để Số dân năm Số dân năm

lập bảng phân tích rồi giải BT. ngoái nay

x (ngời)
A 101,1%

+ Chữa và chốt phương pháp B 4tr - x 101,2%.(4tr

-x)

Gọi số dân năm ngoái tỉnh A là x

(ngời)

Số dân năm nay tỉnh A: 101,1%x

Số dân năm ngoái tỉnh B: 4tr - x

Số dâm năm nay tỉnh B: 101,2%

(4tr-x)

PT: 101,1%x - 101,2%(4tr - x) =
x = 2400000 (TMĐK)

Vậy số dân năm ngoái tỉnh A:

2400000

Số dân năm ngoái tỉnh B:

1600000

Hoạt động 3: Củng cố (3 phút)

- Nhắc lại phương pháp giải BT bằng

lập phương trình?

Hoạt động 4: Giao việc về nhà (2 phút)

- Xem lại các BT đã chữa

- BTVN: 49/32

- Ôn lại Chương III
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản