Giáo án Đại Số lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI

Chia sẻ: abcdef_32

I. MỤC TIÊU: - HS nắm chắc khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn. - Hiểu và vận dụng thành thạo hai qui tắc chuyển vế, qui tắc nhân để giải PT bậc nhất một ẩn. II. CHUẨN BỊ: HS: đọc trước bài học. GV: Phiếu học tập, bảng phụ. III. NỘI DUNG Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 8: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI

PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢII. MỤC TIÊU:

- HS nắm chắc khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn.

- Hiểu và vận dụng thành thạo hai qui tắc chuyển vế, qui tắc

nhân để giải PT bậc nhất một ẩn.

II. CHUẨN BỊ:

HS: đọc trước bài học.

GV: Phiếu học tập, bảng phụ.

III. NỘI DUNG

Hoạt động của GV Hoạt động của HS

Hoạt động 1: "Hình thành khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn"
1. Định nghĩa phương trình bậc

GV: "Hãy nhận xét dạng của các nhất một ẩn

phương trình sau"

1
a/ 2x - 1 =0 b/ 2 x +5 =0
- HS trao đổi nhóm và trả lời. HS
1
khác bổ sung: "Có dạng ax + b
c/x- 2 = 0 d/ 0,4x - 4 =0

- GV:thế nào là một phương trình =0; a, b là các số; a  0"

bậc nhất một ẩn?

- HS làm việc cá nhân và trả lời
- GV: Nêu định nghĩa

- GV: PT nào là phương trình bậc

nhất một ẩn

- HS làm việc cá nhân, rồi trao
x3
0
a/ 2 b/ x2 - x + 5 = 0
đổi nhóm 2 em cùng bàn và trả
1
lời Các phương trình
d/ 3x - 7 =0
c/ x  1 = 0
a/ x2 - x + 5 = 0

1
b/ x  1 = 0

không phải là phương trình bậc

nhất một ẩn
Hoạt động 2: "Hai quy tắc biến đổi phương trình"

a) Qui tắc chuyển vế

?1 : "Hãy giải các phương trình sau" HS đọc qui tắc .

GV yêu cầu HS suy nghĩ và trả lời

ngay (không cần trình bày)

3 HS đứng tại chỗ trả lời..........
b/ 4 + x = 0
a/ x - 4 = 0

x
c/ 2 = - 1 d/ 0,1x = 1,5

b) Qui tắc nhân với 1 số

(tr8-sgk)
HS đọc qui tắc .
- GV: giới thiệu cùng một lúc 2 quy a/ Quy tắc chuyển vế (SGK)

tắc biến đổi phương trình" b/ Quy tắc nhân một số (SGK)

- GV: "Hãy thử phát biểu quy tắc

nhân dưới dạng khác" - HS trao đổi nhóm trả lời

GV yêu cầu HS làm ?2Hoạt động 3: "Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn"
3. Cách giải phương trình bậc

- GV: giới thiệu phần thừa nhận và nhất một ẩn

yêu cầu hai HS đọc lại. - Hai HS đọc lại phần thừa nhận

-GV yêu cầu HS thực hiện giải ở SGK

phương trình -1 HS lên bảng.

3x - 12 = 0 3x = 12
3x - 12 = 0

12
 x= 3 x=4
GV: Phương trình có một nghiệm
HS nhận xét
duy nhất x = 4 hay viết tập nghiệm S
- HS thực hiện ?3
= 4
- HS làm việc cá nhân,
GV kết luận
trao đổi nhóm và trả

lời...............

Hoạt động 4: "Củng cố”
- Gọi một HS đứng tại chỗ trả lời BT7

BT7.

- HS làm việc cá nhân, trình bày

bài tập 8a, 8c.
BT8a, 8c:

a) 4x - 20 = 0  4x = 20  x =
Giải PT:

20
a) 4x - 20 = 0
x=5
4
b) 2x + x +12 = 0
b) 2x + x +12 = 0  3x = -12

 12
x= x=-4
3


HS làm việc theo nhóm bài tập 6
c/ BT6

* Bài tập trắc nghiệm :

Giá trị của x thoả mãn pt 2x+x=-12

HS chọn đáp án và giải thích .
là :

D. Cả
A. 4 ; B. -4 ; C. 10 ;

A,B,C đều sai .
IV. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ:
- Xem lại các ví dụ trong bài học

- Bài tập 8b, 8d, 9 (SGK). Bài 10, 11, 12, 17 (SBT)* Hướng dẫn bài 9-SGK:

11
3x - 11 = 0 => 3x = 11 => x = => x = 3,6666666...
3


Làm tròn đến hàng phần trăm ta được x 3,67

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản