Giáo án Đại Số lớp 8: RÚT GỌN PHÂN THỨC

Chia sẻ: abcdef_32

. MỤC TIÊU - HS nắm được phương pháp rút gọn phân thức - Vận dụng để rút gọn phân thứcII. CHUẨN BỊ a. GV: Bảng phụ, thước. b. HS : Thước Ôn tính chất cơ bản của phân thức đại số, quy tắc đổi dấu .GV: Rút gọn phân thức có giống rút gọn phân số không? Hoạt động 2: Bài mới (35 phút) GV: Nghiên cứu ?1 trên bảng ?1 Cho phân thức phụ HS: a) Nhân tử chung : 2x2 + Tìm nhân tử chung của cả tử và mẫu? + Chia cả tử và...

Nội dung Text: Giáo án Đại Số lớp 8: RÚT GỌN PHÂN THỨC

RÚT GỌN PHÂN THỨCI. MỤC TIÊU

- HS nắm được phương pháp rút gọn phân thức

- Vận dụng để rút gọn phân thứcII. CHUẨN BỊ

a. GV: Bảng phụ, thước.

b. HS : Thước

Ôn tính chất cơ bản của phân thức đại số, quy tắc đổi

dấu .III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌCHOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5 phút)

GV: 1. Nêu t/c cơ bản của phân 1HS lên bảng thực hiện
thức, cho ví dụ?

2. Chữa BT 5/38 sgk GV gọi HS nhận xét và cho điểm* Phân thức A trong đẳng thức HS : Đáp án B

x 1 A

2
x  1 x  1 là :

A. x-1 ; B. 1 ; C. x2+1 ; D. Cả

A,B,C đều saiGV: Rút gọn phân thức có giống

rút gọn phân số không?

Hoạt động 2: Bài mới (35 phút)

4 x3
GV: Nghiên cứu ?1 trên bảng
10 x 2 y
?1 Cho phân thức
phụ
HS: a) Nhân tử chung : 2x2 b)

4 x3 : x2 2x

2 2
+ Tìm nhân tử chung của cả tử và 10 x y : x 5y


HS: kết quả bằng nhau nhưng
mẫu?

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử
4 x3
chung? 2x
10 x 2 y
5y rút gọn hơn
+ Nhận xét phân thức

4 x3
2x
2
5y và 10 x yCách làm trên gọi là rút gọn phân

thức

GV: Nghiên cứu ?2 trên bảng phụ ?2 cho phân thức5x+10
25x 2 +50x
5( x  2) 1
+ Phân tích tử và mẫu thành nhân  
25 x ( x  2) 5 x

tử rồi tìm nhân tử chung?

cả tử và mẫu của
Chia

5x+10
cho 5(x+2)
HS :
25x 2 +50x

B1: Phân tích tử và mẫu thành

GV: qua câu hỏi trên, rút ra các nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử

chung.
bước rút gọn phân thức?
Chốt lại phương pháp rút gọn B2. Chia cả tử và mẫu cho nhân tử

phân thức. chungGV: Vận dụng rút gọn

x3  4 x2  4 x HS hoạt động nhóm
x2  4 làm theo nhóm
HS : đưa ra kết quả của nhóm
+ Cho biết kết quả của từng nhóm

GV gọi HS nhận xét, chốt phương
Ví dụ 1: Rút gọn
pháp
x 3  4 x 2  4 x x ( x 2  4 x  4)

x2  4 ( x  2)( x  2)
x( x  2)2 x( x  2)
 
- Nhận xét: sgk/39 ( x  2)( x  2) x2
GV trình bày lời giải ?3 HS trình bày ở phần ghi bảng

(2 HS lên bảng) ?3 Rút gọn Ví

dụ 2: Rút gọn

x2  2 x 1
5x3  5 x2
( x  1)2 x 1
+Đưa ra đáp án sau đó chữa bài 2 2
5 x ( x  1) 5 x
tập của HS
1 x ( x  1)
Cho HS làm ví dụ 2. sau đó rút ra 
x ( x  1) x( x  1)
1
chú ý 
x

Rút ra phần chú ý: Đôi khi phải

đổi dấu mới xuất hiện nhân tử

chung

HS hoạt động nhóm
GV: Các nhóm làm ?4?
?4 Rút gọn

HS đưa ra kết quả và kiểm tra
Gọi các nhóm đưa ra kết quả. Sau 3( x  y ) 3( y  x )
  3
yx yx
đó để các nhóm kiểm tra chéo lẫn
HS đưa ra kết quả và kiểm tra
nhauHoạt động 3:

Củng cố (4 phút)

GV: Giải BT 8/40 sgk HS: a. Đ c. S

Chữa và lưu ý lỗi sai ở bài 8/40 b. S d. Đ

GV: Nhắc lại phương pháp rút
gọn phân số?IV. GIAO VIỆC VỀ NHÀ (1 PHÚT)

- Học phương pháp rút gọn phân thức

- BTVN: 9,10 /40 sgk.* Bài 9 : Đổi dấu 2 - x =- (x-2) hoặc đổi dấu x - 2 = - (2-x).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản