Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 26: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Chia sẻ: phalinh8

Mục tiêu: Học sinh nắm chắc quy tắc phép cộng 2 phân thức và biết vận dụng để thực hiện phép cộng các phân thức đại số. Rèn luyện kỹ năng trình bày bài giải. II.Phương pháp: Nêu vấn đề HS hoạt động theo nhóm III.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 26: PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 26:

Bài 5:

PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I.Mục tiêu:

Học sinh nắm chắc quy tắc phép cộng 2 phân thức
và biết vận dụng để thực hiện phép cộng các phân
thức đại số.

Rèn luyện kỹ năng trình bày bài giải.

II.Phương pháp:

Nêu vấn đề

HS hoạt động theo nhóm

III.Chuẩn bị:

-GV: SGK

HS:SGK, bảng phụ

IV.Các bước:

1. KTBC:
- Các bước quy đồng mẫu thức?

- Quy đồng mẫu thức các phân thức:
x 1  2x
và x2 1
2x  2


- Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cứu các phép
tóan trong tập hợp các phân thức đại số, bắt đầu
là phép cộng.

2. Bài mới:Ghi bảng Hoạt động của Hoạt động của
HS GV

a b ab
I.Cộng hai phân H1: hãy viết
TL1: 
cc c

thức cùng mẫu quy tắc cộng
-HS đọc và viết
thức: hai phân số
quy tắc cộng
cùng mẫu?
Quy tắc: ghi theo
-Làm VDa
-Giới thiệu
SGK/44
quy tắc cộng 2
VD: tính cộng:
a) 3xx y1  27xxy2 phân thức
2 2
7

cùng mẫu
3x  1  2 x  2

7x2 y
cũng tương tự
5x  3

7x2 y
như cộng 2
phân số cùng
mẫu

-Hướng dẫn
HS làm VDa

x2 -HS tự làm VD -Cho HS làm
4x  4
b) 
3x  6 3x  6
b VD b
x 2  4 x  4 ( x  2) 2 x  2
  
3x  6 3( x  2) 3
-Chú ý HS rút
gọn bằng cách
phát hiện hằng
đẳng thức đã
học

II.Cộng hai phân -Giới thiệu
thức không cùng phép cộng 2
mẫu thức: phân thức
TL2: Không
cộng ngay được không cùng
VD: Tính cộng:
, phải quy đồng mẫu thức
6 3

2
x  4 x 2x  8
mẫu thức. H2: Ta có
6 3
 
x ( x  4) 2( x  4)
TL3:Tương tụ cộng ngay
6. 2 3. x
 
2 x ( x  4) 2 x ( x  4)
như cộng 2 được không?
12  3 x 3(4  x)
 
2 x ( x  4) 2 x ( x  4)
phân số không
3
H3: tại sao biết

2x
cùng mẫu phải quy đồng
-HS lên bảng mẫu thức?
làm từng bước -GV và HS
-HS đặt nhân tử cùng làm VD
chung để rút -Gợi ý HS
gọn từng bước.

-Chú ý HS rút
gọn bằng cách
đặt nhân tử
chung hay
dùng hằng
đảng thức

Quy tắc: SGK/45 -HS đọc quy -cho HS ghi
tắc quy tắc

?3.Tính cộng: -HS làm ?3 vào -Cho HS làm
tập hay nháp ?3 khoảng vài
y  12 6
2
6 y  36 y  6 y
trước phút sau đó
y  12 6
 
6( y  6) y ( y  6)
cho HS sửa.
y 2  12 y  36

6 y ( y  6)
( y  6) 2 y6
 
6 y ( y  6) 6y


?4. (HS làm) -HS làm theo -Cho HS làm
nhóm theo nhóm

-Nhận xét và -GV cho các
sửa bài nhóm khác
nhận xét và
sửa.

3. Củng cố:
- Nhắc lại quy tắc.

- Làm BT 21b, 23 a, b/46

4. Hướng dẫn HS học ở nhà:

- Học kỹ quy tắc

- Ôn lại quy tắc quy đồng mẫu thức.

- Đọc phần có thể em chưa biết /47

- Làm BT còn lại 21, 22, 23 trang 46

V/ Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản