Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 42 §3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b =0

Chia sẻ: phalinh8

Mục tiêu: Học sinh: - Biết vận dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân để biến đổi một số phương trình về dạng ax + b = 0 hoặc ax = -b. - Rèn luyện kỹ năng trình bày bài. - Nắm chắc phương pháp giải các phương trình.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 42 §3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG ax + b =0

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 42 §3. PHƯƠNG
TRÌNH ĐƯA ĐƯỢC VỀ DẠNG

ax + b = 0
I. Mục tiêu:

Học sinh:

- Biết vận dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân
để biến đổi một số phương trình về dạng ax + b = 0
hoặc ax = -b.

- Rèn luyện kỹ năng trình bày bài.

- Nắm chắc phương pháp giải các phương trình.
II. Chuẩn bị:

- Học sinh: Chuẩn bị tốt các bài tập về nhà, film
trong, bút xạ (nếu được)

- Giáo viên: Chuẩn bị các ví dụ trên film trong
hoặc trên các slide chạy trên phần mềm PowerPoint.

III. Nội dung:

Hoạt động của Hoạt động của Ghi bảng
giáo viên học sinh

Hoạt Tiết 42:
động 1:
"Kiểm tra bài cũ". PHƯƠNG TRÌNH
a. BT 8d. Sau khi - HS lên bảng giải ĐƯA VỀ DẠNG
giải xong. GV yêu bài tập 8d và giải ax + b = 0
cầu HS giải thích thích rõ các bước
rõ các bước biến biến đổi.
đổi.

b. Bài tập 9c - HS làm việc
theo nhóm (trình
bày ở Film trong
nếu được) cử đại
diện nhóm lên
bảng giải. Lớp
nhận xét.

Hoạt 1.Cách giải
động 2:
“Cách giải” -HS tự giải, sau Ví dụ 1:
a/Giải phương đó 5 phút cho trao 2x –(5 -3x) = 3(x+2)
đổi nhóm để rút
trình:
 2x - 5+3x = 3x + 6
2x – (5 -3x) = kinh nghiệm.
 2x +3x -3x = 6+5
3(x+2)
 2x = 11
Khi HS giải xong,
11
x=
GV nêu câu hỏi: 2

“Hãy thử nêu các
Phương trình có tập
bước chủ yếu để
nghiệm
giải phương trình
S = 11
trên” 
2
 
b/Giải phương
trình
5x  2 3  5x
 x  1
3 2
Hoạt động 3:“ Ap -HS làm việc cá 2. Ap dụng
dụng” nhân rồi trao đổi Ví dụ 3: Giải phương

-GV yêu cầu HS ở nhóm. trình
gấp sách lại và 3x  1x  2  2x 2  1  11
3 2 2
giải ví dụ 3. Sau
đó gọi HS lên
bảng giải.

-GV: “Hãy nêu
các bước chủ yếu
khi giải phương
trình này”

-HS thực hiện ?2
Hoạt Chú ý:
động 4:
“Chú ý” 1) Hệ số của ẩn bằng 0
1/Giải các phương a/ x+1 = x -1
trình sau:
 x –x = -1-1
a/ x+1 = x -1;
 0x =-2
b/ 2(x+3) = 2(x -
Phương trình vô
4)+ 14
nghiệm: S = 

b/ 2(x+3) = 2(x-4)+14
-HV : lưu ý sửa
-HS đứng dây trả  2x +6 = 2x + 6
những sai lầm của
lời bài tập 10.
 2x -2x = 6 – 6
HS hay mắc phải,
-HS tự giải bài tập
chẳng hạn:  0x = 0
11c, 12c.
0x = 5 Phương trình nghiệm
đúng với mọi số thực x
5
x= 0
hay tập nghiệm S = R
 x =0 và giải
từ nghiệm
thích
đúng cho HS hiểu. 2/ Chú ý 1 của SGK

2/GV: trình bày
chú ý 1, giới thiệu
ví dụ 4

Hoạt động 5: “
Củng cố”

a/ BT 10

b/ BT11c

c/ BT12c

Hướng dẫn vè
nhà: Phần còn lại
của các bài tập 11,
12,13 SGKV/ Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................

.....................................................................................
.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản