Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 53 & 54 TẬP CHƯƠNG III

Chia sẻ: phalinh8

Mục tiêu: Giúp HS nắm chắc lý thuyết của chương. - Rèn luyện kĩ năng giải phương trình, giải toán bằng cách lập phương trình. - Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải. - Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp. II. Chuẩn bị: - HS: ôn kĩ lý thuyết của chương, chuẩn bị bài tập ở nhà. - GV: chuẩn bị các phiếu học tập.

Nội dung Text: Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 53 & 54 TẬP CHƯƠNG III

Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 53 & 54 ÔN
TẬP CHƯƠNG III.I. Mục tiêu:

Giúp HS nắm chắc lý thuyết của chương.

- Rèn luyện kĩ năng giải phương trình, giải toán
bằng cách lập phương trình.

- Rèn luyện kĩ năng trình bày bài giải.

- Rèn luyện tư duy phân tích tổng hợp.

II. Chuẩn bị:
- HS: ôn kĩ lý thuyết của chương, chuẩn bị bài
tập ở nhà.

- GV: chuẩn bị các phiếu học tập.

III. Nội dung:

Hoạt động của Hoạt động Ghi bảng
GV của HS
Gọi HS
Hoạt động 1: -
lại lý đứng tại chỗ
“Ôn
thuyết chương trả lời, lớp
nhận xét.
III”.

- GV: gọi HS
Bài tập 50a:
đứng tại chỗ trả
8x2+x-
3-4x(25-2x)=
lời câu hỏi.
- Hai HS lên
300
Hoạt động 2: bảng giải 50a,
“Sửa bài tập 50b lớp nhận 3-(100x-
8x2)=8x2+x-300
50a, 50b”. xét.
 3-100x+8x2=8x2+x-
- GV: tranh thủ
300
kiểm tra vở bài
8x2-100x-8x2-x=-
tập của một số 
em HS. 300-3

 -101x = -303

 x = -303:(-101)

x=3
Tập nghiệm của
phương trình: S = {3}

Bài tập 50b:
2(1  3x ) 2  3x 3(2x  1)
 7
5 10 4

8(1  3x) 2(2  3x)
 20 20
7.20 15(2x  1)
 
20 20


 8(1 – 3x) – 2(2 +
3x)

=140 – 15(2x + 1)

............

 4 = 125

PTVN S = 

Bài tập 51b:

4x2 – 1 = (2x + 1)(3x –
5)
 (2x – 1)(2x + 1) –

(2x + 1)(3x – 5) = 0

 (2x + 1)[2x – 1 –
(3x – 5)] = 0

...............

(2x + 1)(-x + 4) = 0

...............
1
x =  ;x4
2

1 
S=   ; 4
2 


Bài tập: 52a
1 3 5
 
2x  3 x(2x  3) x

3
ĐKXĐ:
Hoạt động 4: x ;x0
2

“Giải bài tập Quy đồng mẫu ai vế và
52a" khử mẫu:
- GV: yêu cầu
x 3 5(2x  3)
HS nhận dạng  
x(2x  3) x(2x  3) x(2x  3)
 x  3  5(2x  3)(* )
phương trình;
Giả phương trình (*)
nêu hướng giải.

(*)  x – 3 = 10x – 15

 x – 10x = 3 – 15

 -9x = -12
12 4
 x 
9 3

4
thỏa mãn ĐKXĐ
x= 3

nên phương trình đã
cho có một nghiệm là
 4
S= 
 3


Bài tập 53:

C1: Giải bình thường.

C2:
- HS làm việc
theo nhóm,
x1 x2 x3 x 4
Hoạt động 5: đại diện một   
9 8 7 6
x1 x2
“Sửa bài tập nhóm trình  1  1

9 8
x3 x4
bày lời giải.
53”.  1 1
7 6
x  10 x  10
  
GV: chọn nhóm 9 8
x  10 x  10

nào giải cách 1 7 6
 1 1  1 1
 (x  10)     (x  10)   
cho lên làm  9 8 7 6
 1 1 1 1
 (x  10)       0(1)
trước sau đó 9 8 7 6
1 11 1
do  ; 
sửa cách 2. 9 78 6
1111
   0
9876


nên (1)  x + 10 = 0

 x = -10
Hướng dẫn về
nhà làm các bài
tập còn lại.
V/ Rút kinh nghiệm:

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản