Giáo án đạo đức lớp 5 - NHỚ ƠN TỔ TIÊN

Chia sẻ: nokiac3

Học xong bài này HS biết: - Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ. - Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng. - Biết ơn tổ tiên; tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các tranh, ảnh, bài báo nói về ngày giỗ tổ Hùng Vương. - Câu ca dao, tục ngữ, truyện,… nói về lòng biết ơn...

Nội dung Text: Giáo án đạo đức lớp 5 - NHỚ ƠN TỔ TIÊN

Bài 4: NHỚ ƠN TỔ TIÊN

Tiết: 01 & 02I. MỤC TIÊU

Học xong bài này HS biết:

- Trách nhiệm của mỗi người đối với tổ tiên, gia đình, dòng họ.

- Thể hiện lòng biết ơn tổ tiên và giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của

gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với khả năng.

- Biết ơn tổ tiên; tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ .

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các tranh, ảnh, bài báo nói về ngày giỗ tổ Hùng Vương.

- Câu ca dao, tục ngữ, truyện,… nói về lòng biết ơn tổ tiên.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾUTiết 1HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi. - 2 HS lên bảng trả lời.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

2. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: tìm hiểu nội dung truyện Thăm mộ.

Mục tiêu: Giúp HS biết được một biểu hiện của

lòng biết ơn tổ tiên.

Cách tiến hành:

- GV gọi HS đọc truyện Thăm mộ. - HS đọc thầm.

- GV yêu cầu HS thảo luận theo các câu hỏi sau: - HS cả lớp thảo luận và trả lời.

+ Nhân ngày tết cổ truyền, bố của Việt đã làm gì

để tỏ lòng biết ơn tổ tiên?

+ Theo em, bố muốn nhắc nhở Việt điều gì khi kể

về tổ tiên?

+ Vì sao Việt muốn lau bàn thờ giúp mẹ?

- GV kết luận: ai cũng có tổ tiên, gia đình, dòng họ.

Mỗi người đều phải biết ơn tổ tiên và biết thể hiện

điều đó bằng những việc làm cụ thể.

Hoạt động 2: làm bài tập 1, SGK.

Mục tiêu: giúp HS biết được những việc cần làm

để bày tỏ lòng biết ơn tổ tiên.

Cách tiến hành:

- GV cho HS tự làm bài tập. - HS làm bài và trao đổi với bạn

bên cạnh.

- GV yêu cầu HS trình bày ý kiến trước lớp. - 2 HS trả lời, cả lớp trao đổi,
nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận: chúng ta cần thể hiện sự biết ơn tổ

tiên bằng các việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp

với khả năng như các việc cố gắng học tập, rèn

luyện để trở thành người có ích cho xã hội; gìn

giữ nền nếp tốt đẹp của gia đình; thăm mộ tổ tiên,

ông bà…

Hoạt động 3: Tự liên hệ.

Mục tiêu: giúp HS tự đánh giá bản thân qua đối

chiếu với những việc cần làm để tỏ lòng biết ơn tổ

tiên.

Cách tiến hành: - HS làm việc cá nhân và trao

- GV yêu cầu HS kể những việc đã làm được thể đổi trong nhóm nhỏ.

hiện lòng biết ơn tổ tiên và những việc chưa làm - 3 HS trình bày.

được.

- GV gọi HS lên trình bày trước lớp.

- GV nhận xét và kết luận: chúng ta đã biết thể

hiện sự biết ơn tổ tiên bằng các việc làm cụ thể,

thiết thực.

Mỗi người phải biết ơn tổ tiên và có trách nhiệm

giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia
đình, dòng họ.

2. Củng cố –dặn dò:

- GV dặn HS về nhà học thuộc bài cũ và sưu tầm - HS trả lời

tranh, ảnh, bài báo nói về ngày giỗ tổ Hùng

Vương. Những câu ca dao, tục ngữ, truyện,… nói

về lòng biết ơn tổ tiên.
Tiết 2HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1: tìm hiểu về ngày giỗ tổ Hùng

Vương(bài tập 4, SGK). - Cả lớp hát.

Mục tiêu: Giáo dục HS ý thức hướng về cội

nguồn.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm, các - HS làm việc theo nhóm nhỏ,

nhóm giới thiệu tranh,ảnh thu thập được về ngày đại diện các nhóm lên giới thiệu

giỗ tổ Hùng Vương - Các nhóm thảo luận và trả lời.

- GV cho HS cả lớp thảo luận theo các gợi ý:

+ Em nghĩ gì khi xem, đọc và nghe các thông tin

trên?

+ Việc nhân dân ta tổ chức giỗ tổ Hùng Vương

vào ngày 10-3 hàng năm thể hiện điều gì?

- GV kết luận về ý nghiã của ngày giỗ tổ Hùng

Vương.

Hoạt động 2: Giới thiệu truyền thống tốt đẹp của gia

đình, dòng họ(bài tập 2, SGK).

Mục tiêu: giúp HS biết tự hào về truyền thống tốt
đẹp của gia đình, dòng họ mình và có ý thức giữ

gìn phát huy các truyền thống đó.

Cách tiến hành:

- GV gọi 1 vài HS lên giới thiệu về truyền thống - 2 HS lên giới thiệu và HS trả

tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình lời câu hỏi của GV.

- GV hỏi thêm:

+ Em có tự hào về truyền thống đó không?

+ Em cần phải làm gì để xứng đáng với truyền

thống đó?

- GV kết luận: mỗi gia đình, dòng họ đều có những

truyền thống tốt đẹp của riêng mình. Chúng ta cần

có ý thức giữ gìn và phát huy các truyền thống đó.

Hoạt động 3: Bài tập 3, SGK.

Mục tiêu: giúp HS củng cố bài học

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS trình bày. - 3 HS trình bày, HS cả lớp trao

- GV gọi 2 HS đọc phần Ghi nhớ trong SGK đổi, bổ sung.2. Củng cố –dặn dò:

- GV dặn HS về nhà học thuộc bài cũ và chuẩn - HS trả lời

bị bài mới.
Rút kinh nghiệm :

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản