Giáo án đạo đức lớp 5 - TÔN TRỌNG PHỤ NỮ

Chia sẻ: nokiac3

Học xong bài này HS biết: - Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ . - Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái. - Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống hàng ngày. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các thẻ màu để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1. - Tranh, ảnh, bài thơ, bài hát nói về người phụ nữ Việt Năm .

Nội dung Text: Giáo án đạo đức lớp 5 - TÔN TRỌNG PHỤ NỮ

Bài 7: TÔN TRỌNG PHỤ NỮ

Tiết: 01 & 02I. MỤC TIÊU

Học xong bài này HS biết:

- Cần phải tôn trọng phụ nữ và vì sao cần tôn trọng phụ nữ .

- Trẻ em có quyền được đối xử bình đẳng, không phân biệt trai hay gái.

- Thực hiện các hành vi quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ trong cuộc sống

hàng ngày.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Các thẻ màu để sử dụng cho hoạt động 3, tiết 1.

- Tranh, ảnh, bài thơ, bài hát nói về người phụ nữ Việt Năm .

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾUTiết 1HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi. - 2 HS lên bảng trả lời.

- GV nhận xét, cho điểm HS.

2. Dạy bài mới:
Hoạt động 1: tìm hiểu thông tin(trang 22 SGK)

Mục tiêu: Giúp HS biết những đóng góp của

người phụ nữ Việt Năm trong gia đình và ngoài xã

hội.

Cách tiến hành:

- GV chia HS thành các nhóm và giao nhiệm vụ - HS làm việc theo nhóm, quan

cho từng nhóm quan sát, chuẩn bị giới thiệu nội sát và chuẩn bị nội dung.

dung bức ảnh trong SGK.

- GV yêu cầu các nhóm HS lên trình bày. - Đại diện các nhóm lên trình

bày, các nhóm khác nhận xét,

- GV kết luận: Bà Nguyễn Thị Định, bà Nguyễn bổ sung.

Thị Trâm, chị Nguyễn Thuý Hiền và bà mẹ trong - HS cả lớp thảo luận và trả lời.

bức ảnh “mẹ địu con đi làm nương” đều là những

người phụ nữ không chỉ có vai trò quan trọng trong

gia đình mà còn góp phần rất lớn vào công cuộc

đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước ta, trên các

lĩnh vực quân sự, khoa học, thể thao kinh tế.

- GV gọi HS đọc phần ghi nhớ trong SGK: người

già và trẻ em là những người cần được quan tâm,

giúp đỡ ở mọi nơi, mọi lúc. Kính già, yêu trẻ là

truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
- GV yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ trong SGK. - 1 HS đọc

Hoạt động 2: làm bài tập 1, SGK

Mục tiêu: giúp HS biết các hành vi thể hiện sự tôn

trọng phụ nữ, sự đối xử bình đẳng giữa trẻ em trai

và gái.

Cách tiến hành: - HS làm việc cá nhân.

- GV yêu cầu HS tự làm bài tập 1, SGK. - 2 HS trình bày, cả lớp nhận

- GV mời vài HS lên trình bày ý kiến xét, bổ sung.- GV kết luận:

+ Các việc làm biểu hiện sự tôn trọng phụ nữ là

khi lên xe, luôn nhường các bạn nữ lên trước,

chúc mừng các bạn nữ nhân ngày quốc tế phụ nữ.

+ Việc làm biểu hiện thái độ chưa tôn trọng phụ

nữ là không thích làm chung với các bạn nữ trong

công việc tập thể, không thích ngồi cạnh các bạn

nữ.

Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (bài tập 2, SGK)

Mục tiêu: giúp HS biết đánh giá và bày tỏ thái độ

tán thành hoặc không tán thành ý kiến đó

Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu của bài tập 2 và hướng dẫn HS - HS lắng nghe

cách thức bày tỏ thái độ thông qua việc giơ thẻ

màu. - HS cả lớp bày tỏ thái độ theo

- GV lần lượt nêu từng ý kiến: qui ước.

a. Trẻ em trai và gái có quyền được đối xử bình

đẳng.

b. Con trai bao giờ cũng giỏi hơn con gái.

c. Nữ giới phải phục tùng năm giới.

d. Làm việc nhà không chỉ là trách nhiệm của mẹ

và chị, em gái.

đ. Chỉ nên cho con trai đi học, con gái phải ở nhà - HS cả lớp lắng nghe và bổ

lao động giúp đỡ gia đình. sung

- GV mời 1 số HS giải thích lý do.

- GV kết luận:

+ Tán thành với các ý kiến a, d.

+ Không tán thành với các ý kiến b, c, đ vì thiếu

sự tôn trọng phụ nữ .

2. Củng cố –dặn dò:

- GV dặn HS về nhà học thuộc bài cũ và chuẩn bị

giới thiệu 1 người phụ nữ mà em kính trọng, sưu

tầm các bài hát, thơ ca ngợi người phụ nữ .
Tiết 2HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động 1: Xử lý tình huống(bài tập 3, SGK).

Mục tiêu: Giúp HS hình thành kĩ năng xử lý tình - Cả lớp hát.

huống.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm và phân - HS làm việc theo nhóm, cùng

công nhiệm vụ đóng vai 1 tình huống bài tập 2. thảo luận và chuẩn bị đóng vai.

- GV yêu cầu các nhóm thể hiện trước lớp - Đại diện các nhóm lên đóng vai,

các nhóm khác thảo luận, nhận

- GV kết luận: xét.

Tình huống a: em nên dừng lại dỗ em bé, hỏi tên,

địa chỉ. Sau đó có thể dẫn em bé đến đồn công an

để nhờ tìm gia đình của bé.

Tình huống b: hướng dẫn các em cùng chơi chung

hoặc lần lượt thay phiên nhau chơi.

Tình huống c: nếu biết đường, em hướng dẫn

đường đi cho cụ già. Nếu không biết, em trả lời cụ

1 cách lễ phép.

Hoạt động 2: Làm bài tập 4, SGK.
Mục tiêu: giúp HS biết những ngày và tổ chức xã

hội dành riêng cho phụ nữ ; biết đó là biểu hiện sự

tôn trọng phụ nữ và bình đẳng giới trong xã hội.

Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm và giao - HS làm việc theo nhóm

nhiệm vụ cho các nhóm làm bài tập 4.

- GV yêu cầu các nhóm trình bày trước lớp. - Đại diện các nhóm trả lời, cả

lớp nhận xét, bổ sung.

- GV kết luận:

+ Ngày 08-3 là ngày quốc tế phụ nữ .

+ Ngày 20-10 là ngày phụ nữ Việt Năm.

+ Hội phụ nữ, câu lạc bộ các nữ doanh nhân là tổ

chức xã hội dành riêng cho phụ nữ.

Hoạt động 3: Ca ngợi người phụ nữ Việt Năm(bài tập

5, SGK)

Mục tiêu: giúp HS củng cố bài học.

Cách tiến hành: - HS làm việc theo nhóm, cùng

- GV tổ chức cho HS hát, múa, đọc thơ hoặc kể hát múa, đọc thơ, kể chuyện.

chuyện về 1 người phụ nữ mà em yêu mến dưới

hình thức tìm hiểu giữa các nhóm hoặc đóng vai

phóng viên phỏng vấn các bạn.
2. Củng cố –dặn dò:

- GV dặn HS về nhà học thuộc bài cũ .Rút kinh nghiệm :

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản