Giáo án - Đề tài: Ôn tập nhận biết hình vuông,hình chữ nhật,hình tam giác,hình tròn

Chia sẻ: lgg330

•Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các hình tròn,hình vuông,hình tam giác,hình chữ nhật. •Biết tạo nhóm đồ vật theo dấu hiệu hình dạng. II.Chuẩn bị: •Mỗi trẻ một số đồ dùng học toán trong đó có 6 hình +1 hình vuông +1 hình tam giác +2 hình tròn có màu sắc khác nhau. +2 hình chữ nhật có màu sắc khác nhau •Đồ dùng của cô giống đồ dùng của trẻ nhưng kích thước to hơn. •4 chiếc đồng hồ to với 4 loại hình tròn,vuông,tam giác,chữ nhật. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án - Đề tài: Ôn tập nhận biết hình vuông,hình chữ nhật,hình tam giác,hình tròn

Giáo án


Đề tài:

*Ôn tập nhận biết hình vuông,hình chữ nhật,hình
tam giác,hình tròn.
*Tiếp tục tạo nhóm đồ vật theo dấu hiệu hình dạng.


Lứa tuổi :Mẫu giáo bé
I.Mục đích yêu cầu:
•Trẻ nhận biết và gọi đúng tên các hình tròn,hình vuông,hình tam giác,hình
chữ nhật.

•Biết tạo nhóm đồ vật theo dấu hiệu hình dạng.II.Chuẩn bị:
•Mỗi trẻ một số đồ dùng học toán trong đó có 6 hình
+1 hình vuông
+1 hình tam giác
+2 hình tròn có màu sắc khác nhau.
+2 hình chữ nhật có màu sắc khác nhau

•Đồ dùng của cô giống đồ dùng của trẻ nhưng kích thước to hơn.
•4 chiếc đồng hồ to với 4 loại hình tròn,vuông,tam giác,chữ nhật.
•Một số vòng nhiều hơn số trẻ có gắn các hình tròn,vuông,tam giác,chữ

nhật.

•16 mặt đồng hồ và khung đồng hồ có dạng hình tròn,hình vuông,hình tam
giác,hình chữ nhật.

•Đàn óc gan
•Một số dây đồng hồ và mặt đồng hhồ đeo tay nhều hơn số trẻ.
III.Cách tiến hành:
Hoạt động của cô H. động của trẻ


Vào bài:
-Các con hãy lại đây với cô nào,cô cháu mình
cùng chơi một trò chơi đi.Trò chơi “Qủa lắc
Trẻ chạy lại gần cô
đồng hồ”bắt đầu:
-Cô và trẻ đọc to:
“Tích tắc tích tắc,
Đồng hồ quả lắc Trẻ đọc to bài thơ và làm động

Kim ngắn chỉ giờ tác minh hoạ

Kim dài chỉ phút
Tích tắc,tích tắc”
-Vừa rồi cô thấy lớp mình chơi trò chơi rất
giỏi nên cô có mang đến lớp mình một món
quà rất đặc biệt đấy.Chúng mình có muốn xem Có ạ
không?
-Cô có gì đây?Hộp quà này cô đã chuẩn bị từ
rất lâu rồi để cho chúng mình bất ngờ
đấy.Chúng mình có muốn biết trong hộp quà
có gì không? Có ạ

(Cô mở nắp hộp và lấy những chiếc vòng đeo
Trẻ đeo vòng vào tay.
tay đưa cho trẻ đeo)

•Phần 1:Cho trẻ luyện tập nhận biết và gọi
đúng tên các hình.
-Cô hỏi một số trẻ
+Chiếc vòng của mình như thế nào?
+Trên chiếc vòng có gì?
-Tất cả các con đều có những chiếc vòng rất Trẻ nhao nhao nói lên các hình
đẹp và trên mỗi chiếc vòng còn có các hình có trên vòng
tròn,vuông,tam giác,chữ nhật .
-Bây gìơ chúng mình cùng”Lắng nghe-lắng
nghe”.Cô bật tiếng đồng hồ.
+Tiếng gì đấy nhỉ?
+Đồng hồ ở đâu hãy chỉ cho cô biết với nào?
-Nhiều đồng hồ quá nhi.Bây giờ chúng mình Tiếng chuông đồng hồ ạ
có muốn lại gần các bạn đồng hồ để làm quen
không?

•Vậy chúng mình hãy cùng cô lại gần bạn

đồng hồ đầu tiên nhé?
Trẻ đi về phía của đồng hồ
-Chúng mình cùng chào bạn đồng hồ nào.
Chúng mình nhìn xem bạn đồng hồ này có
đáng yêu không?
-Bạn ây đang cười với chúng mình đấy.
-Chúng mình thử quan sát xem bạn đồng hồ
naỳ khuôn mặt có dạng hình gì ?
(Cô hỏi cả lớp sau đó hỏi 2-3 trẻ)
Hình chữ nhật ạ
-Và bạn có một cái tên rất đáng yêu “Anh chủ
nhật”
•Bây giờ chúng mình chào “Anh chủ nhật” Và
đến làm quen với bạn đồng hồ tiếp theo nhé?
-Ôi bạn đồng hồ này khuôn mặt có dạng hình
gì đấy?
Hình tròn ạ
(Cô hỏi cá nhân vài trẻ)
-Các con có muốn đặt tên cho bạn đồng hồ này
không?Hãy đặt cho bạn ấy một cái tên thật hay
nhé.
Chị tròn xoẹ a
•Nào bây giờ chúng mình cùng sang làm quen
với bạn đồng hồ ở phía kia xem khuôn mặt của
bạn ấy có dạng hình gì nhé?
-Khuôn mặt bạn đồng hò này có dạng hình gì?
(Cô hỏi cá nhân vài trẻ)
-Bạn cũng có một cái tên rất ngộ nghĩnh “Cậu Hình vuông ạ
hình vuông”

•Còn bạn đồng hồ nữa mà chúng mình chưa
đuợc làm quen bạn ấy ở đâu ?
Trẻ đi về phía đồng hồ hình
+Bạn có khuôn mặt dạng hình gì?
tam giác
•Các bạn đồng hồ rất đáng yêu,chúng mình có
Hình tam giác ạ
yêu quí các bạn đồng hồ không?Và cô muốn
chúng mình thể hiện tình cảm của chúng mình
với các bạn ây bằng cách mỗi bạn háy tặng
cho bạn đồng hồ chiếc vòng đeo tay có hình Trẻ đi tặng hình
của mình.Nhưng các con phải chú ý bạn đồng
hồ khuôn mặt có dạng hình gì thì chỉ nhận
vòng có hình giống với khuôn mặt của bạn ấy
thôi.Ví dụ bạn đồng hồ khuôn mặt hình tròn
thì chỉ nhận các hình gì?Đúng rồi bây giờ cô
mời các con đi tặng hình cho các bạn đồng hồ
nào.
(Khi đi tặng hình cô bật nhạc)


•Kiểm tra kết quả:
-Trường hợp 1:Trẻ tặng đúng hết
+Cô thấy các con tặng hình cho các bạn đồng
hồ rất đúng và các bạn đồng hồ nó với cô là
các bạn ấy cảm ơn chúng mình rất nhiều.
Trẻ vỗ tay

-Trường hợp 2:Mộ số trẻ tặng sai
+Vừa rồi cô thấy các con tặng đồng hồ cho các
bạn rât giỏi nhưng có một số bạn vẫn còn
nhầm một chút thì lần sau chúng mình cần chú
ý hơn để bạn đồng hồ vui hơn nhé.
-Các con thấy đấy các bạn đồng hồ có khuôn
mặt khác nhau ,nó không chỉ khác nhau ở tên
gọi mà còn khác nhau ơ nhiều điểm khác
nữa,bây giờ cô cháu mình cùng khám phá
bằng cách mỗi bạn hãy lấy một chiếc rổ và về
chỗ ngồi của mình nhé.
•Phần 2:Tạo nhóm theo dấu hiệu loại

hình.Phân biệt hình tròn với các hình khác
-Các con xem trong rổ có những hình gì?

•Các con chú ý nhìn vào rổ lấy cho cô hình
vuông:2-3
-Cùng nhau sờ đường bao của hình vuông xem Trẻ lấy rổ và đi về chỗ ngồi
nó như thế nào? Trẻ tự kể hình

Đường thẳng gọi là cạnh,phần nhọn goị là Hình vuông ạ
góc.
-Cùng nhau lăn hình vuông xem có lăn được
không?
-Hình vuông không lăn được vì có đường bao
thẳng và có các cạnh ,các góc.
+Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
+Cô cho trẻ đếm cạnh của hình vuông.
-Cất hình vuông vào trong rổ

•Nhanh tay chọn cho cô hình chữ nhật
-Sờ đường bao xem nó như thế nào?
Cùng nhau lăn hình xem nào
-Hình chữ nhật không lăn được vì có cạnh và
Hình chữ nhật
có góc.
+Hình chữ nhật có 2 cạnh dài bằng nhau và 2
cạnh ngắn bằng nhau.
+Cất hình chữ nhật
•Lấy cho cô hình tròn
-Các con thấy đường bao của hình tròn như thế
nào?
-Hãy lăn thử hình tròn xem sao.
+Hình tròn lăn được vì nó có đường bao cong
Hình tròn
và không có các cạnh,các góc

• “Bạn ơi còn tôi

Hình gì đấy nhỉ
Gọi tên tôi vơi
Cho tôi chơi cùng”
Còn hình gì chưa giơ?
-Hãy xem đường bao của hình như thế nào?
-Hãy lăn thử xem có lăn được như hình tròn
không?
+Hình tam giác không lăn được vì nó có các Hình tam giác ạ
cạnh,các góc.
+Hình tam giác có 3 cạnh
Cô cho trẻ đếm.

•Lấy cho cô tất cả những hình không lăn được
để ra phía trước mặt.
(Cô đi kiểm tra xem có ai lấy nhầm không ).
-Còn hình gì chúng mình chưa lấy ra.
+Hình tròn có lăn được không? Trẻ lấy các hình không lăn

+Đặt hình tròn trước mặt. đựoc để ra phía trước.

•Bây giờ chúng mình chú ý này xem lớp mình
có giỏi hay không.
+Cô sẽ nói tên hình và chúng mình giơ thật
nhanh hình đó lên nhé.
+Lần 2:Cô sẽ nói đặc điểm của hình chúng
mình giơ hình và nói tên thật to.


Phần 3:Luyện tập:
Trò chơI 1
-Các con hãy cất rổ và lại đây với cô.Vừa rồi
các con học rất giỏi nên cô sẽ thưởng cho các
con một trò chơi, các con có thích không?
-Đó là trò chơi “Gắn đồng hồ vào khung”
Cách chơi:Trên bảng cô có rất nhiều khung
đồng hồ nhưng chưa có mặt đồng hồ.Chúng
mình phải tìm các mặt đồng hồ gắn vào khung Trẻ nghe cô phổ biến luật
sao cho khung đồng hồ có dạng hình gì thì gắn chơi,cách chơi
mặt đồng hồ có dạng hình đó vào.
(Cô làm mẫu cho trẻ xem)
Luật chơi:Cô sẽ chia ra làm 2 đôi.Mỗi đội 6 Trẻ chơi cô bao quát
người chơi dưỡi hình thức thi đua.Khi cô nói Trẻ chơi hứng thú
trò chơi bắt đầu thì bạn thứ nhất chạy lên
gắn,gắn xong chạy về cuối hàng đứng.Lúc đó
bạn thứ hai sẽ chạy lên gắn tiếp .Cứ như thế
đội nào gắn đúng và gán xong trước thì đội đó
sẽ giành chiến thắng.
Trò chơI 2:


-Còn rất nhiều trò chơi và những phần quà hấp
dẫn.Đó chính là những chiếc đồng hồ deo tay
cô thưởng cô lớp mình.Nhưng mới chỉ có dây
mà chưa có mặt ,các con phải tìm mặt đồng hồ
để gắn vào sao cho dây đồng hồ được trang trí
bằng những hình gì thì tìm mặt đồng hồ có
dạng hình đó để gắn vào..Chúng mình sẽ có
những chiếc đồng hồ rất xinh xắn để đeo. Trẻ về các nhóm làm đồng hồ.
-Mời trẻ về nhóm để làm đồng hồ.
-Các con giơ tay cao lên để cô xem chúng
mình tìm đồng hồ có đúng không nào?


Gìơ học kết thúc:
-Cô khen tất cả các con.Hôm nay các con học
rất giỏi.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản