Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
1.000
lượt xem
13
download

Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau bài học, học sinh cần nắm: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. - Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

  1. A - khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại mục tiêu: I. Sau bài học, học sinh cần nắm: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. - Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế.... - Phân tích được các bảng thống kê; nhận xét được sự phân bố các nhóm nước/ tg. đồ dùng dạy học và phươnh pháp: II. - Bản đồ các nước trên thế giới. - Phương pháp: Chia nhóm; giảng giải. hoạt động dạy học: III. 1. ổn định lớp. 2. Giới thiệu chương trình của bộ môn trong năm học.
  2. 3. Bài mới: Hoạt động của thày & trò Nội dung chính - Trong đời sống hàng ngày ta I. Sự phân chia thành các nhóm thường nghe nói: nước pt & nước nước đang pt, NIC. Đó là - Thế giới gồm 2 nhóm nước: những nước như thế nào ? + Phát triển. + Đang phát - Dựa vào hình 1: nhận xét sự triển. phân bố của nhóm nước giầu - Nhóm đang phát triển có sự nhất, nghèo nhất ? phân hoá: NIC, trung bình, * - Chuẩn kiến thức; chậm phát triển. - Giảng giải về khái niệm - Phân bố : Bắc – Nam, Nam – Nam... + Các nước đang phát triển phân bố chủ yếu ở phía nam các châu lục; + Các nước phát triển phân bố chủ yếu ở phía bắc các châu lục. - Chia lớp thành 3 nhóm: II. Sự tương phản trình độ phát +Nhóm 1: Quan sát bảng 1.1 triển KT – XH của các nhóm trả lời câu hỏi đi kèm. nước +Nhóm 2: Quan sát bảng 1.2 trả lời câu hỏi đi kèm. N. đang Tiêu chí Nhóm
  3. + Nhóm 3: Quan sát bảng 1.3 PT PT trả lời câu hỏi đi kèm. Lớn nhỏ GDP * Các nhóm cử đại diện trả GDP/người Cao Thấp lời. Tỉ trọng KV I KV I còn * Giáo viên chuẩn kiến thức. thấp GDP cao KV III thấp KV III cao - Các cuộc CM kh & kt trong Tuổi thọ Thấp Cao lịch sử phát triển... - CM công nghiệp XVIII-XIX Thấp HDI Cao với đặc trưng là quá trình cải Trình độ pt Cao Lạc hậu tiến kỹ thuật. KT-XH - CM kh & kt XIX – XX : III. Cuộc CM khoa học & CN đưa nền sản xuất cơ khí sang hiện đại sx đại cơ khí và tự động hoá cục bộ. 1. Khái niệm: - CM kh & cn hiện đại từ cuối - Cuộc CM làm xuất hiện & XX: làm xuất hiện &bùng nổ bùng nố công nghệ cao. cn cao, khcn trở thành lực - Bốn công nghệ trụ cột: lượng sx trực tiếp. + Công nghệ sinh học; + CN ? Nêu 1 số thành tựu do 4 vật liệu;
  4. công nghệ trụ cột tạo ra ? + CN năng lượng; + CN thông tin. ? Kể tên 1 số ngành dv cần đến nhiều kiến thức ? 2. Tác động * Trình bày sự ra đời của nền - Làm xuất hiện nhiều nghành kt tri thức, nêu khái quát và mới: e, tin học,.... các đặc trưng ? - Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế: giảm tỷ trọng KV I, II; tăng KV III. - Làm xuất hiện nền kinh tế tri thức - Tác động khác: thúc đẩy phân công lao động QT, chuyển giao công nghệ... -> xuất hiện xu hướng toàn cầu hoá. IV. Củng cố: 1. Hãy nối mỗi ý ở cột trái với 1 ý ở cột phải cho hợp lý: Nhóm nước đặc điểm 1. Nước dã thực hiện CN hoá, GDP/người a. NIC
  5. cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều. b. Nước đang phát 2. Nước thực hiện CN hoá, cơ cấu KT chuyển triển dịch mạnh, chú trọng xuất khẩu. c. Nước phát triển 3. GDP lớn, bình quân theo đầu người cao, đang chuyển dịch cơ cấu KT 4. GDP/người thấp, nợ nước ngoài nhiều, chuyển dịch cơ cấu KT còn chậm. 2. Nêu đặc trưng và tác động của CM khoa học CN đến nền KT thế giới ? V. Dặn dò: - Học và trả lời 3 câu hỏi tr. 9 sgk. - Chuẩn bị bài 2. VI. Rút kinh nghiệm:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản