Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

Chia sẻ: phalinh7

Sau bài học, học sinh cần nắm: - Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới. - Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh tế....

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

A - khái quát nền kinh tế - xã hội thế giớiGiáo án địa lý 11 - Bài 1:

Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước.

Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại

mục tiêu:
I.

Sau bài học, học sinh cần nắm:

- Biết được sự tương phản về trình độ phát triển kt-xh của các
nhóm nước phát triển và đang phát triển, công nghiệp mới.

- Trìnhbày được đặc điểm nổi bật của cuộc CM khoa học và
công nghệ hiện đại và tác động của nó tới sự phát triển kinh
tế....

- Phân tích được các bảng thống kê; nhận xét được sự phân bố
các nhóm nước/ tg.

đồ dùng dạy học và phươnh pháp:
II.

- Bản đồ các nước trên thế giới.

- Phương pháp: Chia nhóm; giảng giải.

hoạt động dạy học:
III.

1. ổn định lớp.

2. Giới thiệu chương trình của bộ môn trong năm học.
3. Bài mới:

Hoạt động của thày & trò Nội dung chính

- Trong đời sống hàng ngày ta I. Sự phân chia thành các nhóm
thường nghe nói: nước pt & nước
nước đang pt, NIC. Đó là - Thế giới gồm 2 nhóm nước:
những nước như thế nào ?
+ Phát triển. + Đang phát
- Dựa vào hình 1: nhận xét sự triển.
phân bố của nhóm nước giầu
- Nhóm đang phát triển có sự
nhất, nghèo nhất ?
phân hoá: NIC, trung bình,
* - Chuẩn kiến thức; chậm phát triển.
- Giảng giải về khái niệm - Phân bố :
Bắc – Nam, Nam – Nam...
+ Các nước đang phát triển phân
bố chủ yếu ở phía nam các châu
lục;

+ Các nước phát triển phân bố
chủ yếu ở phía bắc các châu lục.
- Chia lớp thành 3 nhóm:
II. Sự tương phản trình độ phát
+Nhóm 1: Quan sát bảng 1.1
triển KT – XH của các nhóm
trả lời câu hỏi đi kèm.
nước
+Nhóm 2: Quan sát bảng 1.2
trả lời câu hỏi đi kèm. N. đang
Tiêu chí Nhóm
+ Nhóm 3: Quan sát bảng 1.3 PT PT
trả lời câu hỏi đi kèm.
Lớn nhỏ
GDP
* Các nhóm cử đại diện trả
GDP/người Cao Thấp
lời.
Tỉ trọng KV I KV I còn
* Giáo viên chuẩn kiến thức.
thấp
GDP cao KV
III thấp
KV III
cao
- Các cuộc CM kh & kt trong
Tuổi thọ Thấp
Cao
lịch sử phát triển...

- CM công nghiệp XVIII-XIX Thấp
HDI Cao
với đặc trưng là quá trình cải
Trình độ pt Cao Lạc hậu
tiến kỹ thuật.
KT-XH
- CM kh & kt XIX – XX :
III. Cuộc CM khoa học & CN
đưa nền sản xuất cơ khí sang
hiện đại
sx đại cơ khí và tự động hoá
cục bộ. 1. Khái niệm:
- CM kh & cn hiện đại từ cuối - Cuộc CM làm xuất hiện &
XX: làm xuất hiện &bùng nổ bùng nố công nghệ cao.
cn cao, khcn trở thành lực
- Bốn công nghệ trụ cột:
lượng sx trực tiếp.
+ Công nghệ sinh học; + CN
? Nêu 1 số thành tựu do 4
vật liệu;
công nghệ trụ cột tạo ra ? + CN năng lượng; + CN
thông tin.
? Kể tên 1 số ngành dv cần
đến nhiều kiến thức ? 2. Tác động

* Trình bày sự ra đời của nền - Làm xuất hiện nhiều nghành
kt tri thức, nêu khái quát và mới: e, tin học,....
các đặc trưng ? - Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh
tế: giảm tỷ trọng KV I, II; tăng
KV III.

- Làm xuất hiện nền kinh tế tri
thức

- Tác động khác: thúc đẩy phân
công lao động QT, chuyển giao
công nghệ...

-> xuất hiện xu hướng toàn cầu
hoá.

IV. Củng cố:

1. Hãy nối mỗi ý ở cột trái với 1 ý ở cột phải cho hợp lý:Nhóm nước đặc điểm

1. Nước dã thực hiện CN hoá, GDP/người
a. NIC
cao, đầu tư ra nước ngoài nhiều.

b. Nước đang phát 2. Nước thực hiện CN hoá, cơ cấu KT chuyển
triển dịch mạnh, chú trọng xuất khẩu.

c. Nước phát triển 3. GDP lớn, bình quân theo đầu người cao,
đang chuyển dịch cơ cấu KT

4. GDP/người thấp, nợ nước ngoài nhiều,
chuyển dịch cơ cấu KT còn chậm.

2. Nêu đặc trưng và tác động của CM khoa học CN đến
nền KT thế giới ?

V. Dặn dò:

- Học và trả lời 3 câu hỏi tr. 9 sgk.

- Chuẩn bị bài 2.

VI. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản