Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu 1. Kiến thức - Biết và hiểu được đặc điểm quan trọng của tự nhiên, dân cư Trung Quốc. - Biết được những thuận lợi và khó khăn do các đặc điểm đó gây ra đối với sự phát triển đất nước. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ. - Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để rút ra kiến thức.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 10 Trung quốc Tiết 1 Tự nhiên, dân cư và xã hội

Giáo ám địa lý 11 - Bài 10

Trung quốc

Tiết 1

Tự nhiên, dân cư và xã hội

I. Mục tiêu

1. Kiến thức
- Biết và hiểu được đặc điểm quan trọng của tự
nhiên, dân cư Trung Quốc.

- Biết được những thuận lợi và khó khăn do các
đặc điểm đó gây ra đối với sự phát triển đất nước.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng đọc bản đồ.

- Phân tích bảng số liệu, biểu đồ để rút ra kiến
thức.

3. Thái độ
Xây dựng thái độ đúng đắn trong mối quan hệ
Việt - Trung

II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ các nước Châu á, bản đồ tự nhiên Trung
Quốc.

- Một số tranh ảnh về đất nước Trung Quốc.

III. Trọng tâm bài học

- Vị trí ở Trung và Đông á, quy mô lãnh thổ rộng
lớn với đường bờ biển kéo dài, đặc điểm tự nhiên đa
dạng và có sự khác biệt giữa Đông Tây giữa Bắc
Nam.

- Đặc điểm của dân cư Trung Quốc hiện đang
thực hiện chặt chẽ chính sách dân số. Dân cư cần cù,
có truyền thống lao động lâu đời.

IV. Tiến trình dạy học

1. Bài cũ

Kiểm tra vở thực hành.
2. Bài mới

GV giới thiệu khái quát về đất nước Trung Quốc

Hoạt động của giáo viên Nội dung chính
– HS

Hoạt động 1: I. Vị trí địa lí và lãnh

GV hướng dẫn HS nghiên thổ
cứu SGK và bản đồ thế - Đất nước rộng lớn nằm
giới hoặc bản đồ Châu á trong khu vực Trung -
giải quyết vấn đề sau: Đông á, tiếp giáp 13

Xác định vị trí địa lí của nước, đường bờ biển kéo
dài từ Bắc xuống Nam
Trung Quốc?
rộng mở ra Thái Bình
Nhận xét vị trí địa lí có
Dương.
ảnh hướng như thế nào
đến tự nhiên và phát triển - Thiên nhiên đa dạng và
kinh tế của Trung Quốc? dễ dàng mở rộng mối
quan hệ với các nước
trong khu vực và trên thế
giới bằng đường biển.
Hoạt động 2:

GV hướng dẫn HS giải II. Tự nhiên
quyết các vấn đề sau theo * Thiên nhiên đa dạng có
4 nhóm (có phiếu học tập sự phân hoá giữa Đông và
– phân bổ theo tổ, cá Tây lãnh thổ (phần thông
nhân). tin phản hồi ở phục lục).
* Nhóm 1, 3:

Nghiên cứu SGK, phân
tích điều kiện tự nhiên
Trung Quốc, nhận xét sự
khác nhau về địa hình,
thổ nhưỡng của miền
Đông và miền Tây Trung
Quốc?

Nhóm 2, 4:

Nghiên cứu SGK phân
tích bản đồ tự nhiên
Trung Quốc, biểu đồ khí
hậu (SGK) nhận xét sự III. Dân cư và xã hội
khác nhau về khí hậu,
- Đông dân nhất thế giới:
thuỷ văn của miền Đông
chiếm 1/5 dân số TG, gấp
và miền Tây Trung
hơn 14 lần dân số Việt
Quốc?
Nam, 10 lần Nhật Bản.
Hoạt động 3:
- Tăng nhanh nhưng từ
GV hướng dẫn đại diện sau 1975 có xu hướng
HS các nhóm trả lời. Các tăng chậm do thực hiện
nhóm bổ sung GV kết có hiệu quả chính sách
luận. dân số.
Hoạt động 4: - Dân số tập trung đông ở
GV hướng dẫn HS nông thôn và miền Đông
nghiên cứu SGK, H10.2, lãnh thổ.
10.3, để nêu rõ đặc điểm - Dân số trẻ nhưng đang
dân cư Trung Quốc. có xu hướng ổn định.
- Giải thích tại sao dân cư 2. Xã hội
Trung Quốc phân bố - Đầu tư lớn cho giáo dục,
không đồng đều. nâng cao chất lượng đội

- Những thành tựu của ngũ lao động.
Trung Quốc trong việc - Dân cần cù, sáng tạo, có
thực hiện chính sách dân nền văn minh lâu đời.
số trong thời gian qua? ** Kết luận chung:
+ Thuận lợi: Vị trí địa lí
thuận lợi, thiên nhiên đa
dạng, nguồn lao động dồi
dào – cần cù sáng tạo, tạo
khả năng lớn để phát triển
* Nêu một vài công trình
nền kinh tế toàn diện.
kiến trúc nổi tiếng của
+ Khó khăn: Đất nước
Trung Quốc?
rộng lớn, nhiều vùng khô
hạn, lũ lụt, đông dân,
phân bố không đồng đều
- Rút ra kết luận: Trung đã làm cho nền kinh tế
Quốc có những thuận lợi phát triển không đồng
và gặp những khó khăn gì đều, khó khăn giải quyết
khi phát triển kinh tế? việc làm…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản