Giáo án địa lý 11 - Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá

Chia sẻ: phalinh7

Sau bài học , học sinh cần: - Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá, khu vực hoá và hệ quả của toàn cầu hoá; - Biết lí do hình thành tổchức liênkết kinh tế khu vực và 1 số tổ chức liên kết kinh tế khu vực. - Sử dụng bản đồ tg để nhận biết lãnh thổ của các tổ chức liên kết kinh tế khuvực. - Phân tích bảng số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò đối với thị trường của t/c liên kết kinh tế khu vực. ...

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 2: Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá

Giáo án địa lý 11 - Bài 2:

Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoámục tiêu:
I.

Sau bài học , học sinh cần:

- Trình bày được các biểu hiện của toàn cầu hoá, khu vực hoá
và hệ quả của toàn cầu hoá;

- Biết lí do hình thành tổchức liênkết kinh tế khu vực và 1 số tổ
chức liên kết kinh tế khu vực.

- Sử dụng bản đồ tg để nhận biết lãnh thổ của các tổ chức liên
kết kinh tế khuvực.

- Phân tích bảng số liệu, tư liệu để nhận biết quy mô, vai trò
đối với thị trường của t/c liên kết kinh tế khu vực.

đồ dùng dạy học và phương pháp:
II.

- Bản đồ các nước / tg; lược đồ các t/c liên kết kt thế giới.

- Đàm thoại gợi mở; chia nhóm; giảng giải...

hoạt động dạy học:
III.

1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:
? Trình bày sự tương phản về quả trình độ phát triển KT –
XH của nhóm nước phát triển với nhóm nước đang phát triển ?

3. Bài mới

Hoạt động của thày và trò Nội dung chính

* Học sinh đọc sgk. xu hướng toàn cầu hoá kinh
I.
tế
? Toàn cầu hoá kinh tế là gì
1. Toàn cầu hoá kinh tế
?

GV chuẩn kiến thức.  Nguyên nhân:

 Chia lớp thành 4 - Tác động của cuộc CM khoa
nhóm, mỗi nhóm tìm học- công nghệ
hiểu 1 nội dung của - Nhu cầu phát triển của từng
biểu hiện Toàn cầu nước
hoá và có liên hệ với
- Xuất hiện các v/đ mang tính
Việt nam.
toàn cầu đòi hỏi hợp tác quốc tế
GV chuẩn kiến thức và giải quyết.
nhấn mạnh vai trò của
 Biểu hiện:
các công ty xuyên quốc
a. Thương mại quốc tế phát triển
gia trong nền kinh tế thế
mạnh
giới ngày càng lớn.
b. Đầu tư nước ngoài tăng trưởng
nhanh
c. Thị trường tài chính quốc tế mở
rộng

d. Các công ty xuyên quốc gia có
 HS đọc sgk; từng bàn
vai trò ngày càng to lớn với nền
thảo luận và trả lời:
kinh tế thế giới
? Toàn cầu hoá kt tác
2. Hệ quả của toàn cầu hoá
động tích cực, tiêu
a. Mặt tích cực:
cực tới nền kt thế giới
? Vì sao ? - Sản xuất: thúc đẩy sx phát triển,
nâng cao tốc độ tăng trưởng kt
GV chuẩn kiến thức.
toàn cầu.
- Quan sát bảng 2.2 để
- Khoa học – công nghệ: Đẩy
so sánh dân số, GDP
nhanh đầu tư và khai thác triệt
giữa các khối, rút ra
để hơn.
nhận xét về quy mô,
vai trò của các khối kt - Hợp tác quốc tế: tăng cường sự
thế giới; hợp tác giữa các nước theo
hướng ngày càng toàn diện trên
- Xác định /bản đồ khu
phạm vi toàn cầu.
vực phân bố các khối
liên kết kt khu vực b. Mặt tiêu cực:
- Nguyên nhân liên kết - Khoảng cách giàu nghèo ngày
? càng tăng, chênh lệch càng lớn
giữa các tầng lớp xã hội, giữa
HS nghiên cứu sgk; các nhóm nước.

Chia các nhóm thảo - Số lượng người nghèo tăng.
luận và cử đại diện trả Xu hướng khu vực hoá kinh
II.
lời: tế
? Khu vực hoá có những 1. các tổ chức liên kết kinh tế khu
măt tích cực nào? vực
Nó đặt ra những thách a. Các tổ chức lớn: NAFTA, eu,
thức gì cho mỗi quốc gia
asean,apec, mercosur.
?
c. Các tổ chức liên kết tiểu vùng (
GV chuẩn kiến thức
một số nước trong các tổ chức
lớn kể trên liên kết với nhau
hình thành nên) tam giác tăng
trưởng Xinhgapo – Malaixia –
Inđônêxia, hiệp hội thương mại
tự do châu Âu...

2. Hệ quả của khu vực hoá kinh tế

a. Mặt tích cực:

- Các tổ chức vừa hợp tác vừa
cạnh tranh tạo động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế.

- Thúc đẩy tự do hoá thương mại,
đầu tư dịch vụ.

- Thúc đẩy mở cửa thị trường các
quốc gia, tạo thị trường khu vực
lớn hơn.

- Thúc đẩy quá trình toàn cầu
hoá kinh tế thế giới.

b. Thách thức:

- ảnh hưởng đến sự tự chủ kinh
tế, suy giảm quyền lực quốc
gia.

- Các nghành kinh tế bị cạnh
tranh quyết liệt, nguy cơ trở
thành thị trườngtiêu thụ...IV. củng cố:

Trả lời câu hỏi 1 tr 12.

dăn dò: học và trả lời các câu hỏi còn lại; chuẩn bị bài 3.
V.

VI. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản