Giáo án địa lý 11 - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Chia sẻ: phalinh7

Tham khảo tài liệu 'giáo án địa lý 11 - bài 3: một số vấn đề mang tính toàn cầu', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

 

  1. Giáo án địa lý 11 - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu mục tiêu: I. - Biết và giải thích được tình trạnh bùng nổ dân số của các nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển. - Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân của ô nhiễm môi trường; phân tích được hậu quả của ô nhiễm mổi tường; nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ mt; bảo vệ hoà bình, chống nguy cơ chiến tranh. - Phân tích được các bảng số liệu và liên hệ với thực tế. đồ dùng và phương pháp dạy học: II. - Một số tranh ảnh về môi trường; về nạn khủng bố và chiến tranh. - Chia nhóm; đàm thoại; giảng giải. hoạt động dạy học: III. 1. ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ: - Vì sao phải liên kết khu vực kinh tế ? Hệ quả của nó ?
  2. - Xu hướng toàn cầu hoá kt dẫn đến những hệ quả gì? Kể tên một vài các tổ chức liên kết kt ? 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung chính I. Dân số: 1. Bùng nổ dân số: * Chia lớp thành 2 nhóm gteo dãy bàn: - Năm 1987: tg có 5 tỉ người; -. Nhóm 1: tham khảo thông tin 1999: 6 tỉ; 2005: 6.477triệu ở mục 1 ; phân tích bảng 3.1 và người; =>tăng rất nhanh. trả lời câu hỏi kèm theo. - Tập trung chủ yếu ở các nước - Nhóm 2 : tham khảo thông tin đang pt. ở mục 2 ; phân tích bảng 3.2 và - Hậu quả: Gây sức ép nhiều trả lời câu hỏi kèm theo. mặt... * Các nhóm cử đại diện trình 2. Già hoá dân số: bày; - Nhóm người <15 tuổi ngày * GV chuẩn kiến thức. càng thấp; >65 ngày càng nhiều; * Liên hệ với Việt Nam. tuổi thọ tăng dần; => thể hiện rất rỏ ở các nước phát triển. - Hậu quả: nguy cơ về lao động; Yêu cầu học sinh ghi vào
  3. giấy tên các vấn đề môi trường tồn vong... mang tính toàn cầu mà mình II. môi trường: biết; 1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và Gọi một vài em đọc lại ý suy giảm tầng ôdôn: kiến của mình; Do hoạt động công nghiệp; GV ghi lên bảng; khai thác tài nguyên...làm cho Liên hệ với Việt Nam; đặc nhiệt độ không khí những năm biệt các hiện tượng : gần đây tăng nhanh => mưa a xít; tầng ôdôn thủng ngày càng - Khai thác than thổ phỉ; rộng...bệnh..tăng. - Ô nhiễm nguồn nước; 2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, - Ô nhiễm không khí ở các khu biển và đại dương: công nghiệp; Do các nguồn chất thải sinh - Hiện tượng váng dầu ở bờ hoạt , công nghiệp...chưa qua sử biển miền Trung... lí đưa trực tiếp vào các sông hồ; => ảnh hưởng của các vấn đề các tàu thuyền đắm; hiện tượng này đến đời sống sinh hoạt, sản dầu tràn; rửa tàu bừa bãi...=> làm xuất... cho các nguồn nước bị ô nhiễm ngày càng nhiều=> gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt và sản ? Dựa vào hiểu biết của bản xuất của con người. thân, hãy nêu một số loài động thực vật ở nước tahiện nay
  4. 3. Suy giảm đa dạng sinh học: đang có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc còn lại rất ít ? Do vấn đề môi trường bị suy giảm làm cho nhiều loài sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng . ? Em hãy kể các vấn đề, các hiện tượng có tính chất toàn III. một số vấn đề khác: cầu hiện nay cần giải quyết ? - Vấn đề khủng bố; - Buôn bán vũ khí; - Buôn bán ma tuý; - Xung đột sắc tộc; tôn giáo... IV. củng cố: Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau: Vấn đề môi Nguyên nhân Hậu quả Giải pháp trường Biến đổi khí
  5. hậu Ô nhiễm nguồn nước ngọt Suy giảm đa dạng sinh học dặn dò: V. - Học và trả lời 3 câu hỏi tr. 16; - Chuẩn bị bài 4 – thực hành. VI. Rút kinh nghiệm:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản