Giáo án địa lý 11 - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Chia sẻ: phalinh7

Tham khảo tài liệu 'giáo án địa lý 11 - bài 3: một số vấn đề mang tính toàn cầu', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

Giáo án địa lý 11 -

Bài 3:

Một số vấn đề mang tính toàn cầumục tiêu:
I.

- Biết và giải thích được tình trạnh bùng nổ dân số của các
nước đang phát triển và già hoá dân số ở các nước phát triển.

- Trình bày được một số biểu hiện, nguyên nhân của ô nhiễm
môi trường; phân tích được hậu quả của ô nhiễm mổi tường;
nhận thức được sự cần thiết phải bảo vệ mt; bảo vệ hoà bình,
chống nguy cơ chiến tranh.

- Phân tích được các bảng số liệu và liên hệ với thực tế.

đồ dùng và phương pháp dạy học:
II.

- Một số tranh ảnh về môi trường; về nạn khủng bố và chiến
tranh.

- Chia nhóm; đàm thoại; giảng giải.

hoạt động dạy học:
III.

1. ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ: - Vì sao phải liên kết khu vực kinh tế
? Hệ quả của nó ?
- Xu hướng toàn cầu hoá kt dẫn đến
những hệ quả gì? Kể tên một vài các tổ chức liên kết kt ?

3. Bài mới:Hoạt động của thày và trò Nội dung chính

I. Dân số:

1. Bùng nổ dân số:
* Chia lớp thành 2 nhóm gteo
dãy bàn: - Năm 1987: tg có 5 tỉ người;
-. Nhóm 1: tham khảo thông tin 1999: 6 tỉ; 2005: 6.477triệu
ở mục 1 ; phân tích bảng 3.1 và người; =>tăng rất nhanh.
trả lời câu hỏi kèm theo. - Tập trung chủ yếu ở các nước
- Nhóm 2 : tham khảo thông tin đang pt.
ở mục 2 ; phân tích bảng 3.2 và - Hậu quả: Gây sức ép nhiều
trả lời câu hỏi kèm theo. mặt...
* Các nhóm cử đại diện trình 2. Già hoá dân số:
bày;
- Nhóm người 65 ngày càng nhiều;
* Liên hệ với Việt Nam. tuổi thọ tăng dần; => thể hiện rất
rỏ ở các nước phát triển.

- Hậu quả: nguy cơ về lao động;
Yêu cầu học sinh ghi vào
giấy tên các vấn đề môi trường tồn vong...
mang tính toàn cầu mà mình II. môi trường:
biết;
1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và
Gọi một vài em đọc lại ý suy giảm tầng ôdôn:
kiến của mình;
Do hoạt động công nghiệp;
GV ghi lên bảng; khai thác tài nguyên...làm cho
Liên hệ với Việt Nam; đặc nhiệt độ không khí những năm
biệt các hiện tượng : gần đây tăng nhanh => mưa a xít;
tầng ôdôn thủng ngày càng
- Khai thác than thổ phỉ;
rộng...bệnh..tăng.
- Ô nhiễm nguồn nước;
2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt,
- Ô nhiễm không khí ở các khu
biển và đại dương:
công nghiệp;
Do các nguồn chất thải sinh
- Hiện tượng váng dầu ở bờ
hoạt , công nghiệp...chưa qua sử
biển miền Trung...
lí đưa trực tiếp vào các sông hồ;
=> ảnh hưởng của các vấn đề
các tàu thuyền đắm; hiện tượng
này đến đời sống sinh hoạt, sản
dầu tràn; rửa tàu bừa bãi...=> làm
xuất...
cho các nguồn nước bị ô nhiễm
ngày càng nhiều=> gây nhiều
khó khăn cho sinh hoạt và sản
? Dựa vào hiểu biết của bản
xuất của con người.
thân, hãy nêu một số loài động
thực vật ở nước tahiện nay
3. Suy giảm đa dạng sinh học:
đang có nguy cơ tuyệt chủng,
hoặc còn lại rất ít ? Do vấn đề môi trường bị suy
giảm làm cho nhiều loài sinh vật
có nguy cơ tuyệt chủng .
? Em hãy kể các vấn đề, các
hiện tượng có tính chất toàn III. một số vấn đề khác:
cầu hiện nay cần giải quyết ? - Vấn đề khủng bố;

- Buôn bán vũ khí;

- Buôn bán ma tuý;

- Xung đột sắc tộc; tôn giáo...
IV. củng cố:Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn
cầu theo gợi ý sau:Vấn đề môi Nguyên nhân Hậu quả Giải pháp
trường

Biến đổi khí
hậuÔ nhiễm nguồn
nước ngọt

Suy giảm đa
dạng sinh họcdặn dò:
V.

- Học và trả lời 3 câu hỏi tr. 16;

- Chuẩn bị bài 4 – thực hành.VI. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản