Giáo án địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Chia sẻ: phalinh7

Tham khảo tài liệu 'giáo án địa lý 11 - bài 4: thực hành tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển', tài liệu phổ thông, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 4: Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển

Giáo án địa lý 11 - Bài 4:

Thực hành

Tìm hiểu những cơ hội và thách thức

Của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triểnI. Mục tiêu:

Sau bài thực hành, học sinh phải:

- Hiểu được những cơ hội và thách thức cua toàn cầu hoá với
các nước đang phát triển.

- Rèn luyện được kỹ năng thu thập và sử lí thông tin, thảo luận
nhóm và viết báo cáovề một số vấn đề mang tính toàn cầu.

II. Đồ dùng dạy học và phương pháp :

- Một số hình ảnh về áp dụng khkt & công nghệ cao vào sản
xuất, kinh doanh...

- Chia nhóm thảo luận; đàm thoại gợi mở.

III. hoạt động dạy học:

1. ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:
? Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường cần phải : “ Tư
duy toàn cầu, hành động địa phương” ?

3. Bài mới:

hoạt động của gv - hs Nội dung chính

HS: đọc sgk. I. Xác định yêu cầu:

Xác định cơ hội và thách thứccủa
toàn cầu hoá đối với các nước đang
pt
HS: đọc ô 1 và trả lời câu
II. nội dung chính:
hỏi:
1. Tự do hoá thương mại:
? Hàng rào thuế quan bị
bãi bỏ tạo thuận lợi gì cho - Cơ hội: mở rộng thị trường,=>SX
thị trường, sản xuất? phát triển

? Nền sản xuất của các - Thách thức: => thị trường cho các
nước nghèo sẽ gặp những nước pt.
khó khăn gì ? 2. Cách mạng KHCN:

- C.H: chuyển dịch cơ cấu kt theo
* Chia lớp thành 6 nhóm; hướng tiến bộ; hình thành và pt nền

Mỗi nhóm tìm hiểu 1 nội kinh tế tri thức.
dung (từ ý 2) kết hợp với - T.T: nguy cơ tụt hậu xa hơn về
hiểu biết cá nhân để rút ra trình độ pt K.tế.
3. Sự áp đặt lối sống, VH của các
kết luận về 2 nội dung :
siêu cường:
- Những cơ hội;
- C.H: tiếp thu các tinh hoa của VH
- Thách thức của toàn cầu
nhân loại.
hoá đang đặt ra với các
nước đang pt. - T.T: giá trị đạo đức bị tụt lùi; ô
nhiễm xã hội; đánh mất bản sắc dân
tộc.
* Đại diện các nhóm lên
4. Chuyển giao công nghệ vì lợi
trình bày kết quả thảo luận.
nhuận:

- C.H: tiếp nhận đầu tư, công nghệ,
* Các nhóm khác cho ý
hiện đại hoá csvc-kt
kiến, bổ sung.
- T.T: Trở thành bãi thải công nghệ
lạc hậu cho các nước pt.

5. Toàn cầu hoá trong công nghệ:
* GV: chuẩn kiến thức.
- C.H: Đi tắt , đón đầu, từ đó có thể
đuổi kịp và vượt các nước phát triển.

- T.T: gia tăng nhanh chóng nợ nước
ngoài, nguy cơ tụt hậu.

6. Chuyển giao mọi thành tựu của
nhân loại:

- C.H: thúc đẩy nền kt phát triển với
tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh
chóng vào nền kt thế giới

- T.T: sự cạnh tranh trở nên quyết
liệt, nguy cơ bị hoà tan.

7. Sự đa phương hoá, đa dạng hoá
quan hệ QT :

- C.H: tận dụngtiềm năng thế mạnh
toàn cầu để phát triển kinh tế đất
nước.
* Trên cơ sở các kết luận - T.T: chảy máu chất xám, gia tăng
rút ra từ các ô kiến thức, tốc độ cạn kiệt tài nguyên.
yêu cầu học sinh nêukết
luận chung về 2 mặt:
* Tổng kết:
- Các cơ hội về toàn cầu
- C.H:
hoá đối với các nước đang
+ khắc phục các khó khăn, hạn chế
phát triển ?
về vốn, csvc-kt, công nghệ.
- Các thách thức của toàn
+ Tận dụng các tiềm năng của toàn
cầu hoá đối với các nước
cầu để pt nền kt – xh đất nước.
đang phát triển ?
+ Gia tăng tốc độ phát triển.

- T.T: Chịu sự cạnh tranh quyết liệt
hơn; chịu nhiều rủi ro, thua thiệt: tụt
hậu, nợ, ô nhiễm...thậm chí mất cả
nền độc lập.
IV. củng cố:

Giáo viên kết luận chung về cơ hội và thách thức của toàn
cầu hoá đối với các nước đang phát triển.

VI. Dặn dò:

- Hoàn chỉnh bài thực hành;

- Chuẩn bị bài 5.

VII. Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản