Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 2 Nền kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng đang đi lên để lấy lại vị trí cường quốc

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
153
lượt xem
12
download

Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 2 Nền kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng đang đi lên để lấy lại vị trí cường quốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Biết các giai đoạn chính của nền kinh tế LB Nga và những thành tựu đáng kể từ sau năm 2000 của nước này. - Biết được những thành tựu đã đạt được được trong những ngành công nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của LB Nga từ năm 2000 đến nay, về sự phân bố của một số ngành kinh tế của Liên bang Nga

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 2 Nền kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng đang đi lên để lấy lại vị trí cường quốc

  1. Giáo ám địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 2 Nền kinh tế trải qua nhiều biến động nhưng đang đi lên để lấy lại vị trí cường quốc I. Mục tiêu Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Biết các giai đoạn chính của nền kinh tế LB Nga và những thành tựu đáng kể từ sau năm 2000 của nước này. - Biết được những thành tựu đã đạt được được trong những ngành công nông nghiệp và cơ sở hạ tầng của LB Nga từ năm 2000 đến nay, về sự phân bố của một số ngành kinh tế của Liên bang Nga
  2. 2. Kĩ năng Phân tích bảng số liệu và lược đồ kinh tế của LB Nga để có được kiến thức trên. 3. Thái độ Khâm phục tinh thần lao động và sự đóng góp của nhân dân Nga cho nền kinh tế. II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ kinh tế Liên bang Nga. III. nội dung chính - Chiến lược kinh tế mới từ năm 2000. - Thành tựu đạt được trong ngành kinh tế của LB Nga (Ngành công nghiệp truyền thống: dầu, than, thép. Ngành công nghiệp hiện đại. Nông nghiệp: Sản xuất lương thực). - Các vùng kinh tế của LB Nga. IV. Tiến trình dạy học 1. Kiểm tra bài cũ
  3. Trình bày các tiềm năng kinh tế của LB Nga để phát triển kinh tế. 2. Bài mới Hoạt động của giáo viên Nội dung chính – HS Hoạt động 1: I. Quá trình phát triển kinh tế GV thông báo và giảng 1. LB Nga từng là trụ cột giải những nét chính để của liên bang Xô viết. HS thấy được ba giai - Liên Xô từng là nước có đoạn thay đổi cơ bản của nền kinh tế siêu cường. nước Nga về vai trò của - Tỉ trọng một số sản Liên Xô cũ trước đây. phẩm công nông nghiệp chủ yếu của LB Nga cao so với Liên Xô. Nga đóng vai trò chính trong việc tạo dựng nền
  4. kinh tế Liên Xô cũ. Hoạt động 2: II. Thời kỳ đầy khó GV cho HS làm việc theo khăn, biến động (thập nhóm nhỏ. Đọc và phân kỷ 90 của thế kỷ XX) tích bảng số liệu 8.3 để - Thập kỷ 90 của thế kỷ thấy vai trò của LB nga XX: khủng Liên Xô trong Liên bang Xô viết, hoảng kinh tế, chính trị xã sau đó rút ra nhận xét kết hội sâu sắc. luận. - Năm 1991: Cộng đồng các quốc gia độc lập ra đời (SNG). Hoạt động 3: GV giảng giải về quá Nền kinh tế rơi vào khó trình thành lập Cộng đồng khăn, khủng hoảng. các quốc gia độc lập - Tốc độ tăng trưởng GDP âm, sản lượng các ngành giảm. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó Hoạt động 4:
  5. GV-lớp khăn… GV làm việc với HS cả III. Nền kinh tế đang vị lớp để phân tích các trí đi lên lấy lại vị trí nguyên nhân dẫn đến cường quốc những thành tựu cũng 1. Chiến lược kinh tế mới như khủng hoảng kinh tế + Tiếp tục xây dựng nền của LB Nga. kinh tế thị trường nâng Phân tích vai trò quyết cao đời sống nhân dân. định của đường lối, chính + Mở rộng ngoại giao. sách phát triển KT-XH + Coi trọng hợp tác với đối với sự tồn tại và phát châu á trong đó có Việt triển của một quốc gia. Nam. Hỏi: Em hãy nêu những + Tiến trở lại vị trí cường thành tựu của nền kinh tế quốc kinh tế. Nga từ năm 2000. Hỏi: Nguyên nhân của những thành tựu trên.
  6. 2. Thành tựu + Tình hình chính trị, xã hội ổn định. Hoạt động 5: + Sản lượng các ngành Cặp đôi kinh tế tăng. Bước 1: + Dự trữ ngoại tệ lớn, nợ GV yêu cầu từn nhóm cặp nước ngoài đôi đọc phần 3-SGK, làm việc với bảng số liệu 9.5 + Đời sống nhân dân hoàn thành phiếu học tập. được cải thiện. Bước 2: HS trình bày kết 3. Các ngành kinh tế quả trước lớp. a. Công nghiệp là xương Chỉ bản đồ sự phân bố sống của nền kinh tế LB Nga. các ngành công nghiệp. Bước 3: GV chuẩn kiến Các ngành truyền thống: thức. - Khai thác dầu. HS làm việc theo nhóm - Năng lượng, chế tạo về từng ngành kinh tế. máy, luyện kim đẹp, khai
  7. GV hướng dẫn HS khai thác kim loại màu, gỗ, bột thác kiến thức, đồng thời giấy. từ nọi dung của mục b,c Các ngành hiện đại và cả từ bảng số liệu 8.4. - Điện tử, máy tính, máy - Sau đó GV đề nghị 2 HS bay thế hệ mới, vũ trụ, báo cáo kết quả làm việc nguyên tử, quân sự… của nhóm, HS các nhóm b. Nông nghiệp phát triển. bổ sung và GV nhận xét. - Từ năm 2002, sản lượng - GV đưa ra một số câu một số ngành tăng mạnh. hỏi Quan sát lược đồ công nghiệp LB Nga, nhận xét sự phân bố mạng lưới giao thông vận tải của Nga, giải thích? c. Giao thông vận tải - GV yêu cầu HS cả lớp, - Cơ sở hạ tầng giao phân tích nguyên nhân thông tương đối phát dẫn đến sự phát triển đa triển. Gồm: đường bộ,
  8. dạng của các ngành kinh sắt, ống, hàng không v.v.. tế. d. Kinh tế đối ngoại Hoạt động 6: Nhóm Kim ngạch ngoại thương những năm gần đây tăng Bước 1: GV chia lớp thành 4 liên tục. nhóm. Có hai nhóm có e. Ngành dịch vụ phát nhiệu vụ giống nhau. triển mạnh. Nhóm 1,2: So sánh diện 4. Các vùng kinh tế quan tích, dân số, các đặc trưng trọng của LB Nga. kinh tế của vùng Trung (SGK) ương và vùng U-ran. Nhóm 2,4; So sánh vùng trung tâm đất đen với vùng Viễn Đông. Bước 2: HS trình bày kết quả thảo luận.
  9. Bước 3: GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 7: Cá nhân. IV. Quan hệ Việt – Nga trong bối cảnh quôc tế GV đưa ra câu hỏi: mới Em hãy nêu những dẫn chứng cụ thể thể hiện mối - Hiện nay quan hệ Việt – quan hệ hữu nghị, hợp tác Nga được nâng lên tầm cao mới của đối tác chiến Việt – Nga? lược vì lợi ích của cả hai GV gợi ý: Các công trình bên. thuỷ điện nào ở nước ta được Nga giúp đỡ xây - Việt – Nga đã có mối quan hệ hợp tác nhiều dựng? v.v.. mặt, toàn diện. - Kim ngạch buôn bán hai chiều Việt – Nga đạt 3,3 tỉ đôla Mĩ hiện nay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản