Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 3 Thực hành Tìm hiểu thay đổi kinh tế và phân bố nông nghiệp của Liên bang nga

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Biết phân tích bằng số liệu để thấy được sự thay đổi của nền kinh tế LB Nga từ sau năm 2000. - Dựa vào bản đồ, nhận xét được sự phân bố trong sản xuất nông nghiệp của LB Nga.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Bài 9 Liên bang nga (tiếp theo) Tiết 3 Thực hành Tìm hiểu thay đổi kinh tế và phân bố nông nghiệp của Liên bang nga

Giáo ám địa lý 11 - Bài 9

Liên bang nga

(tiếp theo)Tiết 3 Thực hành

Tìm hiểu thay đổi kinh tế và phân bố

nông nghiệp của Liên bang ngaI. Mục tiêu

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức

- Biết phân tích bằng số liệu để thấy được sự
thay đổi của nền kinh tế LB Nga từ sau năm 2000.

- Dựa vào bản đồ, nhận xét được sự phân bố
trong sản xuất nông nghiệp của LB Nga.

2. Kỹ năng
- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ.

- Phân tích số liệu về một số ngành kinh tế của
LB Nga.

- Nhận xét trên lược đồ, bản đồ.

II. Đồ dùng dạy học

- Bản đồ kinh tế Liên bang Nga.

III. nội dung chính

- Tình hình kinh tế của LB Nga qua GDP.

- Phân bố nông nghiệp của LB Nga

- Bản đồ kinh tế Liên bang Nga.

IV. Tiến trình bài dạy

1. Kiểm tra bài cũ

Nêu các thành tựu về công, nông nghiệp Liên
bang Nga.

2. Bài mới

Hoạt động của giáo viên Nội dung chính
– HS

Hoạt động 1: GV giới I. Nội dung
thiệu nội dung thực hành 1. Tìm hiểu sự thay đổi
cho HS kinh tế của LB Nga.

- Vẽ biểu đồ thể hiện sự
thay đổi GDP của LB
Nga qua các năm.
Hoạt động 2:
GV hướng dẫn HS cả lớp + Chọn biểu đồ đường.
làm việc cá nhân, dựa vào
bảng 8.5 vẽ biểu đồ thể
hiện GDP của LB Nga
qua các năm.

- GV yêu cầu HS nhắc lại
các bước vẽ biểu đồ
đường.

- Cho hai HS lên bảng vẽ
- Nhận xét sự thay đổi
biểu đồ.
Sau khi vẽ xong, cho các GDP của Nga qua các
HS khác nhận xét. năm:

- GV sửa chữa, nhận xét, + Từ sau năm 2000, GDP
chuẩn kiến thức bằng đa cua LB Nga tăng nhanh.
biểu đồ đã chuẩn bị sẵn Từ năm 1999 đến năm
để HS đối chiếu, so sánh. 2006 tăng hơn 7 lần.Hoạt động 3:

HS làm việc theo nhóm
nhỏ và phân tích, trao đổi
các nhân xét đối với các
số liệu ở bảng 8.5.

- Sau đó GV gọi 2 HS đưa
II. Tìm hiểu sự phân bố
ra nhận xét.
nông nghiệp của LB
GV chuẩn kiến thức
Nga
Hoạt động 4 :

GV chia HS ra làm ba
nhóm . Cho cá nhóm quan
sát bản đồ kinh tế chung
của LB Nga hoặc lược đồ
trongSGK để trả lời câu
hỏi:

Nhóm 1:

Cho biết sự phân bố
ngành trồng trọt cua LB
Nga? Tại sao có sự phân
bố đó?

Nhóm 2:

Cho biết ngành chăn nuôi
phân bố ở đâu? Tại sao?

Nhóm 3 :

Cho biết rừng cua LB
Nga phân bố ở đâu? Tại
sao phân bố ở đó?
Các nhóm hoàn thiện theo
phiếu học tập .

- Sau khi hoàn thành GV
cho HS trình bày truớc
lớp, mỗi nhóm gọi một
đại diện .

- GV sửa chữa,nhận xét
đánh giá.

- Sau tiết học nếu HS làm
chưa xong thì tiếp tục
hoàn thiện ở nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản