Giáo án địa lý 11 - Hoa kì (tiếp theo) Tiết 2 Thực hành tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu Sau bài học, HS cần 1. Kiến thức Xác định được sự phân hoá lãnh thổ trong nông nghiệp và công nghiệp của Hoa Kì và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân hoá đó. 2. Kĩ năng Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích bản đồ, phân tích các mối liên hệ giữa điều kiện phát triển với sự phân bố của các ngành nông nghiệp và công nghiệp II.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Hoa kì (tiếp theo) Tiết 2 Thực hành tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Giáo án địa lý 11 - Hoa kì

(tiếp theo)

Tiết 2

Thực hành

tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ sản xuất của Hoa KìI. Mục tiêu

Sau bài học, HS cần

1. Kiến thức

Xác định được sự phân hoá lãnh thổ trong nông nghiệp và
công nghiệp của Hoa Kì và những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân
hoá đó.

2. Kĩ năng

Rèn luyện cho HS kĩ năng phân tích bản đồ, phân tích các
mối liên hệ giữa điều kiện phát triển với sự phân bố của các ngành
nông nghiệp và công nghiệp

II. Đồ dùng dạy học

- Biểu đồ tự nhiên Hoa kì. Bản đồ kinh tế chung Hoa Kì.

- lược đồ các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kì (Hình
6.7).
III. Hoạt động dạy học

1. Bài cũ

2. Bài mới

2.1. Xác định yêu cầu

1. Tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp Hoa Kì.

2. Tìm hiểu sự phân hoá lãnh thổ công nghiệp Hoa Kì.

2.2. Tiến hành
Hoạt động của giáo viên – HS Nội dung chính

Hoạt động 1: I. Tìm hiểu sự phân hoá lãnh

GV yêu cầu HS dựa vào thổ nông nghiệp Hoa Kì.
hình 6.1 và bản đồ tự nhiên Hoa 1. Thực trạng
Kì xác định các khu vực. (HS điều tên các nông sản chính
- Đồng bằng ven biển Đông Bắc của 5 khu vực vào bảng kiến
và nam Ngũ Hồ. thức).

- Đồi núi A-pa-lat 2. Nguyên nhân

- Đồng bằng ven vịnh Mê-hi-cô - Sự phân hoá lãnh thổ nông
nghiệp Hoa Kì chịu tác động
- Đồng bằng Trung tâm.
- Đồi núi Cooc-đi-e của các nhân tố: địa hình, đất
đai, nguồn nước, khí hậu, thị
trường tiêu thụ…

- Tuỳ theo từng khu vực mà có
Hoạt động 2:
một số nhân tố đóng vai trò
GV hướng dẫn HS thực
chính.
hiện tuần tự các việc sau:

- Lập bảng theo mẫu ở SGK.

- Kết hợp hình 6.1 với hình 6.6
(lược đồ phân bố sản xuất nông
nghiệp Hoa Kì) để xác định các
nông sản chính của từng khu
vực và điều vào bảng đã lập.

GV chỉ đinh HS trả lời, cho
các HS khác bổ sung. Cuối cùng
GV chuẩn kiến thức.

Hoạt động 3:

HS làm việc cặp đôi

GV yêu cầu HS giải thích sự
khác biệt về nông sản giữa các
vùng. Chọn các cặp vùng để làm
rõ ảnh hưởng của các nhân tố
chính: địa hình, đất đai, khí hậu,
thị trường tiêu thụ.

- Đồng bằng ven biển Đông Bắc
và nam Ngũ Hồ với đồng bằng
ven vịnh Mê-hi-cô.

- Khu vực đồi núi A-pa-lat với
khu vực đồi núi Cooc-đi-e.

Hoạt động 4:

GV hướng dẫn HS thực hiện
tuần tự các việc sau:

- Lập bảng theo mẫu ở SGK

- Quan sát lược đồ các trung tâm II. Tìm hiểu sự phân hoá lãnh
công nghiệp chính của Hoa Kì thổ công nghiệp Hoa Kì.
để xác định tên các ngành công 1. Thực trạng
nghiệp phân bố ở từng vùng,
(HS điều tên các ngành công
phân loại theo hai nhóm và điền
nghiệp phân bố ở từng vùng đã
vào bảng đã lập.
phân loại theo công nghiệp
GV yêu cầu một HS trả lời, cho truyền thống, công nghiệp hiện
các HS khác bổ sung. Cuối cùng đại vào bảng kiến thức).
GV chuẩn kiến thức, trình bày
2. Nguyên nhân
dưới dạng bảng viết sẵn (xem
Sự phân hoá lãnh thổ công
phần thông tin phản hồi cuối nghiệp Hoa Kì là kết quả tác
động đồng thời của các yếu tố:
bài).

GV lưu ý HS phần chú giải của - Lịch sử khai thác lãnh thổ
các vùng có sự nhầm lẫn ở SGK - Vị trí địa lí của vùng
cần chỉnh sửa cho đúng.
- Nguồn tài nguyên khoáng sản
Hoạt động 5:
- Dân cư và nguồn lao động
GV yêu cầu HS dựa trên
- Mối quan hệ với thị trường thế
bảng vừa hoàn thành:
giới.
- Nhận xét sự khác biệt của
vùng Đông Bắc với các vùng
còn lại về mức độ tập trung
công nghiệp và cơ cấu ngành.

- Giải thích nguyên nhân của sự
khác biệt trên.

GV chỉ định HS trả lời, cho các
HS khác bổ sung. Cuối cùng GV
chuẩn kiến thức.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản