Giáo án địa lý 11 - Liên bang nga (tiếp theo)Tiết 3 Thực hành Tìm hiểu thay đổi kinh tế và phân bố nông nghiệp của Liên bang nga

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu Sau bài học, HS cần: 1. Kiến thức - Biết phân tích bằng số liệu để thấy được sự thay đổi của nền kinh tế LB Nga từ sau năm 2000. - Dựa vào bản đồ, nhận xét được sự phân bố trong sản xuất nông nghiệp của LB Nga. 2. Kỹ năng - Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ. - Phân tích số liệu về một số ngành kinh tế của LB Nga. - Nhận xét trên lược đồ, bản đồ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 11 - Liên bang nga (tiếp theo)Tiết 3 Thực hành Tìm hiểu thay đổi kinh tế và phân bố nông nghiệp của Liên bang nga

Giáo án địa lý 11 - Liên bang nga

(tiếp theo)Tiết 3 Thực hành

Tìm hiểu thay đổi kinh tế và phân bố

nông nghiệp của Liên bang ngaI. Mục tiêu

Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức

- Biết phân tích bằng số liệu để thấy được sự thay đổi của nền
kinh tế LB Nga từ sau năm 2000.

- Dựa vào bản đồ, nhận xét được sự phân bố trong sản xuất
nông nghiệp của LB Nga.

2. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ.

- Phân tích số liệu về một số ngành kinh tế của LB Nga.

- Nhận xét trên lược đồ, bản đồ.

II. Đồ dùng dạy học
- Bản đồ kinh tế Liên bang Nga.

III. nội dung chính

- Tình hình kinh tế của LB Nga qua GDP.

- Phân bố nông nghiệp của LB Nga

- Bản đồ kinh tế Liên bang Nga.

IV. Tiến trình bài dạy

1. Kiểm tra bài cũ

Nêu các thành tựu về công, nông nghiệp Liên bang Nga.

2. Bài mới

Hoạt động của giáo viên – HS Nội dung chính

Hoạt động 1: GV giới thiệu nội I. Nội dung
dung thực hành cho HS 1. Tìm hiểu sự thay đổi kinh tế
của LB Nga.

- Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi
GDP của LB Nga qua các năm.
Hoạt động 2:

GV hướng dẫn HS cả lớp làm + Chọn biểu đồ đường.
việc cá nhân, dựa vào bảng 8.5
vẽ biểu đồ thể hiện GDP của LB
Nga qua các năm.
- GV yêu cầu HS nhắc lại các
bước vẽ biểu đồ đường.

- Cho hai HS lên bảng vẽ biểu
đồ.

Sau khi vẽ xong, cho các HS
- Nhận xét sự thay đổi GDP của
khác nhận xét.
Nga qua các năm:
- GV sửa chữa, nhận xét, chuẩn
+ Từ sau năm 2000, GDP cua
kiến thức bằng đa biểu đồ đã
LB Nga tăng nhanh. Từ năm
chuẩn bị sẵn để HS đối chiếu, so
1999 đến năm 2006 tăng hơn 7
sánh.
lần.


Hoạt động 3:

HS làm việc theo nhóm nhỏ và
phân tích, trao đổi các nhân xét
đối với các số liệu ở bảng 8.5.

- Sau đó GV gọi 2 HS đưa ra
nhận xét.
II. Tìm hiểu sự phân bố nông
GV chuẩn kiến thức
nghiệp của LB Nga
Hoạt động 4 :

GV chia HS ra làm ba nhóm .
Cho cá nhóm quan sát bản đồ
kinh tế chung của LB Nga hoặc
lược đồ trongSGK để trả lời câu
hỏi:

Nhóm 1:

Cho biết sự phân bố ngành trồng
trọt cua LB Nga? Tại sao có sự
phân bố đó?

Nhóm 2:

Cho biết ngành chăn nuôi phân
bố ở đâu? Tại sao?

Nhóm 3 :

Cho biết rừng cua LB Nga phân
bố ở đâu? Tại sao phân bố ở đó?

Các nhóm hoàn thiện theo phiếu
học tập .

- Sau khi hoàn thành GV cho HS
trình bày truớc lớp, mỗi nhóm
gọi một đại diện .

- GV sửa chữa,nhận xét đánh
giá.

- Sau tiết học nếu HS làm chưa
xong thì tiếp tục hoàn thiện ở
nhà.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản