Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
277
lượt xem
27
download

Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được những thế mạnh và hạn chế của nông nghiệp nhiệt đới nước ta. - Biết được đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta đang chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta.

 1. Giáo án địa lý 12 - Bài 21: Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta. I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được những thế mạnh và hạn chế của nông nghiệp nhiệt đới nước ta. - Biết được đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới nước ta đang chuyển dịch từ nông nghiệp cổ truyền sang nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn. - Biết dược xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước ta. 2. Kĩ năng: - Phân tích lược đồ hình 21.1 SGK Địa lí 12. - Phân tích các bảng số liệu có trong bài học. 3. Thái độ: Có ý thức khai thác và sử dụng tài nguyên nông nghiệp một cách hợp lí. II. phương tiện dạy học: - Bản đô kinh tế Việt Nam. - Một số hình ảnh về hoạt động sản xuất nông nghiệp tiêu biểu (có tính chất để minh họa cho nội dung của bài) III. Hoạt động dạy và học:
 2. A. ổn định tổ chức: ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... ....................................................................................................... .................... B. Kiểm tra miệng: Câu 1: Hãy nêu chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế của nước ta. Khởi động: Hãy điền đúng tên các địa phương với các sản phẩm đặc trưng tương ứng: 1. Nhãn lồng........... 2. Bưởi năm roi....... 3. Cam canh............ 4. Sữa tươi Mộc châu..... 5. Bưởi Phúc Trạch........ 6. Chè Shan tuyết..........
 3. GV giới thiệu các đặc trưng nền nông nghiệp nhiệt đới và giới thiệu bài học. * Bài mới: Hoạt động của giáo viên và Nội dung chính học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự 1) Nền nông nghiệp nhiệt đới: ảnh hưởng của điều kiện tự a) Điều kiện tự nhiên và tài nhiên và tài nguyên thiên nhiên nguyên thiên nhiên cho phép nước ta đến sự phát triển nền nước ta phát triển một nền nông nông nghiệp nhiệt đới. nghiệp nhiệt đới: Hình thức: Cá nhân hoặc cặp. - Thuận lợi: Bước 1: HS dựa vào kiến thức + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa đã học và kiến thức trong SGK có sự phân hóa rõ rệt, cho phép: cho biết điều kiện tự nhiên và Đa dạng hóa các sản phẩm nông tài nguyên thiên nhiên nước ta nghiệp... có những thuận lợi và khó khăn áp dụng các biện pháp thâm gì đối với việc phát triển nền canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ nông nghiệp nhiệt đới? cấu mùa vụ,... Bước 2: HS trả lời, GV giúp HS + Địa hình và đất trồng cho phép chuẩn kiến thức. áp dụng các hệ thống canh tác
 4. khác nhau giữa các vùng. - Khó khăn: + Thiên tai, sâu bệnh, dịch * Hoạt động 2: Tìm hiểu thực bệnh... trạng khai thác nền nông nghiệp b) Nước ta đang khai thác ngày nhiệt đới. càng có hiệu quả đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới: Hình thức: Cá nhân/ lớp. Bước 1: ? Chúng ta đã làm gì để khai - Các tập đoàn cây trồng và vật thác có hiệu quả nền nông nuôi được phân bố phù hợp hơn tới các vùng sinh thái. nghiệp nhiệt đới? Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn - Cơ cấu mùa vụ và giống có nhiều thay đổi... xác kiến thức + GV nhấn mạnh: - Công nghệ - Tính mùa vụ được khai thác tốt là cơ sở để khai thác có hiệu quả hơn. nền nông nghiệp nhiệt đới. - Đẩy mạnh xuất khẩu các sản Hoạt động 3: Tìm hiểu các đặ phẩm của nền nông nghiệp nhiệt điểm cơ bản của nền nông đới... nghiệp cổ truyền và nền nông nghiệp hàng hóa 2) Phát triển nền nông nghiệp Hình thức: nhóm. hiện đại sản xuất hàng hóa góp
 5. Bước 1: GV giao nhóm và giao phấn nâng cao hiệu quả của việc cụ thể. nông nghiệp nhiệt đới: + Các nhóm có số chẵn tìm hiểu các đặc điểm cơ bản của nền - Nền nông nghiệp nước ta hiện nông nghiệp cổ truyền. nay tồn tại song song nền nông + Các nhóm có số lẻ tìm hiểu nghiệp cổ truyền và nền nông các đặc điểm cơ bản của nền nghiệp hàng hóa. nông nghiệp hàng hóa. - Đặc điểm chính của nền nông + Sau đó điền các nội dung vào nghiệp cổ truyền và nền nông phiếu học tập số 1. nghiệp hàng hóa (Thông tin Bước 2: GV gọi đại diện các phản hồi phiếu học tập số 1). nhóm HS trình bày kết quả thảo luận và chuẩn kiến thức. Trên cơ sở thông tin phản hồi ở phiếu học tập. HS thấy được đặc điểm khác nhau cơ bản của nền nông nghiệp cổ truyền và nền sản xuất hàng hóa. GV nhấn mạnh: Nền nông nghiệp nước ta đang có xu hướng chuyển từ nền nông nghiệp cổ truyền sang nền
 6. nông nghiệp hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả của nền nông nghiệp nhiệt đới. Hoạt động 4: Tìm hiểu về sự 3) Nền kinh tế nông thôn nước chuyển dịch kinh tế nông thôn ta đang chuyển dịch rõ nét: nước ta. a) Hoạt động nông nghiệp là bộ Hình thức: Cá nhân hoặc cặp phận chủ yếu của kinh tế nông Bước 1: thôn: + HS căn cứ vào bảng 21.1 SGK - Kinh tế nông thôn đa dạng Địa lí 12. Rút ra nhận xét về xu nhưng vẫn chủ yếu vẫn dựa vào hướng đa dạng hóa hoạt động nông - lâm - ngư nghiệp. kinh tế nông thôn. - Các hoạt động phi nông nghiệp ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn và đóng vai trò quan trọng ở ? Cho biết các thành phần kinh vùng kinh tế nông thôn. tế nông thôn. b) Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần kinh tế: - Các doanh nghiệp nông - lâm nghiệp và thủy sản. - Các hợp tác xã nông - lâm nghiệp và thủy sản.
 7. - Kinh tế hộ gia đình. - Kinh tế trang trại. c) Cơ cấu kinh tế nông thôn ? Biểu hiện của sự chuyển dịch đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo theo hướng sản xuất hàng hóa và hướng sản xuất hàng hóa và đa đa dạng hóa: dạng hóa. - Sản xuất hàng hóa nông Bước 2: HS trả lời, GV chuẩn nghiệp: xác kiến thức. + Đẩy mạnh chuyên môn hóa. + Hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hóa. + Kết hợp công nghiệp chế biến hướng mạnh ra xuất khẩu. - Đa dạng hóa kinh tế nông thôn: + Cho phép khai thác tốt hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên, lao động... + Đáp ứng tốt hơn những điều kiện thị trường. - Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn còn được thể hiện
 8. bằng các sản phẩm nông - lâm - ngư nghiệp và các sản phẩm khác. IV. Đánh giá: Câu 1: Thành phần kinh tế nào đóng vai trò quan trọng đưa nông nghiệp phát triển ổn định và từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa? A. Các doanh nghiệp nông - lâm nghiệp và thủy sản. B. Các hợp tác xã nông - lâm nghiệp và thủy sản. C. Kinh tế hộ gia đình. D. Kinh tế trang trại. Câu 2: Sắp xếp các ý ở cột A và cột B sao cho hợp lí: A B 1. Các tập đoàn cây, con được phân bố phù hợp hơn với các vùng sinh thái nông nghiệp. 2. Nguồn nhiệt ẩm dồi dào, cho phép trồng trọt quanh năm, có khả năng thâm canh, tăng vụ lớn. 3. Có tính thời vụ rõ rệt, có sự chuyển dịch mùa I. Đặc điểm vụ từ Nam ra Bắc, từ đồng bằng lên trung du,
 9. nền nông miền núi. nghiệp nhiệt 4. Thay đổi cơ cấu cây trồng và cơ cấu mùa vụ để đới. khắc phục những hạn chế do thiên tai và sâu bệnh gây ra. 5. Cơ cấu cây trồng đa dạng (nhiệt đới, cận nhiệt, ôn đới). 6. Khai thác sự chênh lệch về mùa vụ giữa miền Bắc và miền Nam để đẩy mạnh trao đổi nông sản. thế II. Các đang 7. Đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu các nông sản mạnh được phát huy. nhiệt đới. 8. Hệ thống canh tác khác nhau tạo ra thế mạnh khác nhau giữa các vùng. 9. Thiên tai, dịch bệnh, sâu bệnh làm tăng thêm tính bấp bênh. 10. Phát triển các loại rau quả cận nhiệt trong vụ đông. Đáp án: I(2, 3, 5, 8, 9) ; II( 1, 4, 6, 7, 10) V. Hoạt động nối tiếp: HS làm các bài tập số 2 trong SGK. VI. Phụ lục:
 10. Phiếu học tập số 1: Nền nông nghiệp cổ Nền nông nghiệp truyền hàng hóa Mục đích Quy mô Trang thiết bị Hướng chuyên môn hóa Hiệu quả Phân bố Thông tin phản hồi phiếu học tập số 1: Nền nông nghiệp cổ Nền nông nghiệp hàng truyền hóa Mục đích Tự cấp, tự túc. Người nông dân quan Người sản xuất quan tâm tâm nhiều đến thị trường, đến năng suất lao động, nhiều đến sản lượng. lợi nhuận. Nhỏ Lớn. Quy mô
 11. thiết Công cụ thủ công Sử dụng nhiều máy móc Trang bị hiện đại. Hướng Sản xuất nhỏ ,manh Sản xuất hàng hóa, chuyên môn mún, đa canh chuyên môn hóa. hóa Liên kết nông - công nghiệp. Hiệu quả Năng suất lao động thấp Năng suất lao động cao. Phân bố Những vùng có điều kiện Những vùng có truyền sản xuất nông nghiệp thống sản xuất hàng hóa, còn khó khăn. thuận lợi về giao thông, gần các thành phố.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản