Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên

Chia sẻ: hoanghaik23

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: - Biết được vị trí và hình dạng lãnh thổ của vùng - Biết được những khó khăn, thuận lợi và triển vọng của việc phát huy các thế mạnh nhiều mặt của Tây Nguyên, đặc biệt là về phát triển cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và khai thác nguồn thủy năng

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên

Tuần...
Tiêt......
Ngày soạn
Bài 37:VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊN

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học, HS cần:
- Biết được vị trí và hình dạng lãnh thổ của vùng
- Biết được những khó khăn, thuận lợi và triển vọng của việc phát huy các thế mạnh nhiều mặt của Tây Nguyên, đặc
biệt là về phát triển cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và khai thác nguồn thủy năng
- Trình bày được các tiến bộ về mặt KT-XH của Tây Nguyên gắn liền với việc khai thác các th ế m ạnh của vùng, nh ững
vấn đề KT-XH và môi trường với việc khai thác các thế mạnh này.
- Củng cố các kĩ năng sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, sưu tầm và xử lí các thông tin bài học
- Rèn luyện kĩ năng trình bày và báo cáo các vấn đề KT-XH của một vùng
- Thêm yêu quê hương Tổ quốc, đồng thời xác định tinh thần học tập nghiêm túc để xây đựng và bảo vệ Tổ Quốc.
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
Bản đồ kinh tế Tây Nguyên
Các bảng số liệu liên quan đến bài học
Atlat địa lí VN
III/ HOẠT ĐỘNG HẠY HỌC
1/ On định
2/ Kiểm tra bài cũ
1/ Thuận lợi và khó khăn của vùng
2/ Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển
3/ Vấn đề hình thành cơ cấu công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng
3/ Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động của học sinh Nội dung chính
Giáo viên nêu mục đích hoạt động Hoạt động 1: tìm hiểu đặc điểm lãnh
- Xác định ý nghĩa vị trí địa lí thổ và vị trí của vùng
- Xác định đặc điểm tự nhiên Hình thức: cá nhân
của vùng - Gv yêu cầu HS quan sát lược đồ vị trí
- Xác định đặc điểm kinh tế xã của vùng Tây Nguyên và trả lời các
hội của vùng câu hỏi theo dàn ý:
Giáo viên nêu hình thức hoạt động: cá + Xác định vị trí của Tây Nguyên
+ Kể tên các tỉnh trong vùng
nhân
Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả + Đánh giá ý nghĩa của vị trí địa lí đối
lời với sự phát triển KT-XH của vùng
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời Một số HS trình bày, các HS khác
Giáo viên nhân xét học sinh trả lời nhạn xét, bổ sung, GV chuẩn kiến
Giáo viên kết luận cuối cùng thức
Giáo viên nêu mục đích hoạt động Hoạt động 2: Cặp – tìm hiểu các thế
- tìm hiểu thế mạnh của vùng mạnh và hạn chế của vùng.
- tìm hiểu hạn chế của vùng Bước 1: GV yêu cầu HS đọc các thông
Giáo viên nêu hình thức hoạt động: tin trong SGK và dựa vào hiểu biết
cặp/ cá nhân của mình, tim ra các thế mạnh và hạn
Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả chế của vùng Tây Nguyên
lời Bước 2: GV hướng dẫn các chi tiết
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời cần tìm hiểu, từng cặp HS trao đổi,
Giáo viên nhân xét học sinh trả lời thảo luận
Giáo viên kết luận cuối cùng Bước 3: GV gọi một số HS trình bày
kết quả tìm hiểu, nhận xét và tổng
kết.
Giáo viên nêu mục đích hoạt động
Giáo viên nêu hình thức hoạt động
Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả Hoạt động 3: Cả lớp
lời Bước 1: GV yêu cầu HS đọc SGK, kết
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời hợp atlat địa lí VN và các bảng số liệu
Giáo viên nhân xét học sinh trả lời để thực hiện 2 nhiệm vụ:
Giáo viên kết luận cuối cùng - Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu những điều
kiện thuận lợi của Tây Nguyên để
phát triển cây công nghiệp lâu năm.
- Nhiệm vụ 2: Hoàn thành bảng:

Cây công nghiệp
% diện tích s/v cả nước
% sản lượng s/v cả nước
Phân bố
Giáo viên nêu mục đích hoạt động: tìm
vị trí phân bố các nhà máy thủy điện
của tây nguyên
Giáo viên nêu hình thức hoạt động
Giáo viên nêu câu hỏi cho học sinh trả
lời
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời
Giáo viên nhân xét học sinh trả lời
Giáo viên kết luận cuối cùng
Hoạt động 4: Cặp
Bước 1: GV yêu cầu HS đọc sách giáo
khoa, kết hợp với kiến thức, thông tin 1. Khái quát chung
bản thân, hoàn thiện bảng sau:
Sông
Nhà máy thủy điện – công suất
Ý nghĩa

Vị trí địa lí và lãnh thổ:
Đã xây dựng Tây Nguyên bao gồm có 5 tỉnh là Kon
Đang xây dựng Tum, Gia Lai, Đăk Lawk, Đăk Nông Và
Lâm Đồng.
Tiếp giáp: duyên hải Nam Trung Bộ,
Đông Nam Bộ, Campuchia và Lào. Đây
Xê xan
là vùng duy nhất ở nước ta không giáp
biển.
Thuận lợi giao lưu liên hệ với các
vùng có vị trí chiến lược về an ninh,
quốc phòng và xây dựng kinh tế.
Xrê pôk

Các thế mạnh và hạn chế của vùng:
a/ Thế mạnh:
Đất bazan giàu dinh dưỡng với diện
Đồng Nai tích lớn nhất cả nước
Khí hậu cận xích đạo, có sự phân hóa
theo cộ cao
Diện tích rừng và đô che phủ của rừng
cao nhất nước
Có quặng boxit với trũ lượng hàng tỉ
Bước 2: GV hướng dẫn HS hoàn thiện tấn
nội dung bảng Trữ năng thủy điện tương đối lớn
Bước 3: Hs trình bày, GV tổng kết nội Có nhiều dân tộc thiểu số với nền văn
hóa độc đáo và kinh nghiệm sản xuất
dung
phong phú
b/ Khó khăn:
Mùa khô gay gắt, thiếu nước nghiêm
trọng cho sản xuất và đời sống
Thiếu lao động lành nghề
Mức sống của nhân dân còn thấp
Cơ sở hạ tầng còn thiếu
2. Phát triển cây công nghiệp lâu
năm:
a/ Là vùng có nhiều tiềm năng phát
triển cây công nghiệp
+ Khí hậu có tính chất cận xích đạo
nóng ẩm quanh năm.
+ Có các cao nguyên xếp tầng đất đỏ
ba dan
+ Thu hút được nhiều lao động, cơ sở
chế biến được cải thiện
b/ Hiện trạng sản xuất và phân bố
(sách giáo khoa)
3/ Khai thác và chế biến lâm sản:
a/ Hiện trạng
Là vùng giàu có về tài nguyên rừng so
với các vùng khác trên cả nước
Nạn phá rừng ngày càng gia tăng
Hậu quả
Giảm sút nhanh lớp phủ rừng và trữ
lượng gỗ
Đe dọa môi trường sống của các loài
động vật
Hạ mức nước ngầm vào mùa khô
Biện pháp : khai tác hợp lí tài nguyên
rừng.

4. Khai thác thủy năng kết hợp với
thủy lợi:
* Ý nghĩa:
- Phát triển ngành công nghiệp năng
lượng
- Đảm bảo nguồn cung cấp năng
lượng cho các nhà máy luyện nhôm
- Cung cấp nước tưới vào mùa khô,
tiêu nước vào màu mưa
- Phát triển du lịch, nuôi trồng thủy
sản.

4/ ĐÁNH GIÁ
Hs trả lời các câu hỏi cuối bài
5/ HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP
HS về nhà chuẩn bị trước bài học tiết sau
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản