Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên

Chia sẻ: hoanghaik23

I/ MỤC TIÊU BÀI HỌC Sau bài học, HS cần: - Biết được vị trí và hình dạng lãnh thổ của vùng - Biết được những khó khăn, thuận lợi và triển vọng của việc phát huy các thế mạnh nhiều mặt của Tây Nguyên, đặc biệt là về phát triển cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp và khai thác nguồn thủy năng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản