Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Khắc sâu kiến thức trong bài 39. - Trình bày được thế mạnh, tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ. 2. Kĩ năng: - Xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ra các nhận xét cần thiết.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Giáo án địa lý 12 - Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát
triển

công nghiệp ở Đông Nam Bộ

I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu:

1. Kiến thức:

- Khắc sâu kiến thức trong bài 39.

- Trình bày được thế mạnh, tình hình phát triển công nghiệp ở
Đông Nam Bộ.

2. Kĩ năng:

- Xử lí và phân tích số liệu theo yêu cầu đề bài và rút ra các
nhận xét cần thiết.

- Biết cách viết và trình bày một báo cáo về ngành kinh tế của
một vùng nhất định.

II. phương tiện dạy học:

- Bản đồ kinh tế Đông Nam Bộ.

- Các dụng cụ học tập: máy tính bỏ túi, bút chì, thước kẻ.

- Atlat Địa lí Việt Nam.

III. Hoạt động dạy và học:

A. ổn định tổ chức:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
....................

B. Kiểm tra miệng:

Câu 1: Hãy nêu các thế mạnh của vùng Đông Nam Bộ trong
việc phát triển tổng hợp nền kinh tế ?

Câu 2: Hãy trình bày một số phương hướng chính để khai thác
lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp của vùng?

* Bài mới:



Hoạt động của giáo viên và Nội dung chính
học sinh

* Hoạt động 1: GV hướng dẫn 1) Tiềm năng dầu khí của vùng:
HS làm bài tập số 1 Dầu khí nước ta có trữ lượng dự
Bước 1: GV yêu cầu HS đọc báo khoảng 10 tỉ tấn, tập trung
rõ và xác định yêu cầu của đề trên diện tích khoảng 500 nghìn
km2, trải rộng khắp vùng biển,
bài.

Bước 2: Hướng dẫn HS quy bao gồm các bể trầm tích:
trình viết báo cáo về tình hình - Bể trầm tích sông Hồng.
phát triển ngành: - Bể trầm tích Trung Bộ.
+ Giới thiệu khái quát về tiềm - Bể trầm tích Cửu Long.
năng phát triển ngành công
- Bể trầm tích Nam Côn Sơn.
nghiệp dầu khí (các bể trầm
- Bể trầm tích Thổ Chu - Mã Lai.
tích, các mỏ dầu và khí của
Trong các bể trầm tích trên thì bể
vùng).
trầm tích Cửu Long, Nam Côn
+ Tình hình phát triển ngành
Sơn ở Đông Nam Bộ được coi là
công nghiệp dầu khí.
có trữ lượng lớn nhất và có ưu thế
+ Tác động của ngành công
về khí.
nghiệp dầu khí đến cơ cấu
Bồn trũng Cửu Long hiện đang có
kinh tế chung của vùng
một số mỏ dầu khí đang được
- Bước 3: GV nêu các gợi ý để
khai thác:
HS viết báo cáo.
+ Hồng Ngọc (Ruby)

+ Rạng Đông (Dawn).

+ Bạch Hổ (White Tiger)

+ Rồng (Dragon).

+ Sư tử đen, sư tử vàng.
+ Hàng loạt các mỏ dầu khí khác
ở vùng lân cận,...

- Bồn trũng Nam Côn Sơn

+ Mỏ Đại Hùng (Big Bear),

+ Mỏ khí Lan Đỏ.

+ Các mỏ khác như Hải Thạch,
Mộc Tinh, Rồng Đôi, Cá Chò
đang chuẩn bị khai thác.

2) Sự phát triển của công nghiệp
- Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện
dầu khí:
tình hình khai thác dầu thô ở
nước ta dựa vào bảng số liệu
đã cho và một số tranh ảnh về
khai thác dầu khí ở Đông Nam
Bộ, trên cơ sở đó trình bày
tình hình khai thác dàu thô ở
nước ta (hầu hết sản xuất dầu
thô đều tập trung ở Đông Nam
3) Tác động của công nghiệp dầu
Bộ).
khí đến sự phát triển kinh tế của
Đông Nam Bộ:

- Ngoài việc khai thác dầu thô và
khí đốt, còn có khí đồng hành. Từ
năm 1995 khí đồng hành từ mỏ
Bạch Hổ đã được đưa về phục vụ
nhà máy nhiệt điện tuốc bin khí
Bà Rịa. Sản xuất khí đốt hóa lỏng,
phân bón, cung cấp nguyên liệu
cho nhà máy lọc dầu Dung Quất
với công suất 6,5 triệu tấn/ năm.

- Kèm theo các dịch vụ dầu khí
như vận chuyển,..

- Sự phát triển công nghiệp dầu
khí sẽ thúc đẩy sự thay đổi nhanh
chóng về cơ cấu kinh tế của vùng
và sự phân hóa lãnh thổ của vùng
Đông Nam Bộ góp phần nâng cao
vị thế của vùng trong cả nước.
Tuy nhiên cần chú ý đặc biệt giải
quyết đến vấn đề ô nhiễm môi
trường trong quá trình khai thác,
vận chuyển và chế biến dầu khí.

* Hoạt động 2: Vẽ biểu đồ và 4) Cơ cấu giá trị sản xuất công
nhận xét cơ cấu công nghiệp nghiệp phân theo khu vực kinh tế
phân theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ (%)
của vùng Đông Nam Bộ.

Bước 1: Xác định yêu cầu của
Khu vực
1995 2005
đề bài.
kinh tế
Bước 2: Phân tích đề bài:
Tổng số 100 100
hướng dẫn HS tiến hành các
bước thực hiện bài thực hành. Khu vực
38,8 24,1
Nhà nước
- Xử lí số liệu: Một nửa lớp
tính cơ cấu công nghiệp năm
Khu vực
1995, nửa còn lại tính cơ cấu
ngoài nhà 19,7 23,4
năm 2005
nước
Bước 3: Vẽ biểu đồ vào vở và
Khu vực
nêu nhận xét
vốn

Bước 4: HS trình bày kết quả,
đầu tư 41,5 52,5
GV giúp HS chuẩn kiến thức.
nước
ngoài

Nhận xét:

- Trong cơ cấu giá trị sản xuất
công nghiệp phân theo khu vực
kinh tế của vùng Đông Nam Bộ,
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
chiếm tỉ trọng lớn nhất và có xu
hướng tăng về tỉ trọng (năm 1995:
41,5%, năm 2005: 52,5%). Đây là
khu vực sản xuất công nghiệp
quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ
vì Đông Nam Bộ chiếm trên
67,5% số vốn đầu tư nước ngoài ở
Việt Nam.

+ Khu vực công nghiệp Nhà nước
có tỉ trọng thấp nhất và tỉ trọng có
xu hướng giảm từ 38,8% năm
1995 còn 24,1% năm 2005.

+ Tỉ trọng của khu vực ngoài Nhà
nước đứng vị trí thứ hai sau khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài và
tỉ trọng có xu hướng tăng (từ
19,7%, năm 2005 tăng lên là
23,4%).

IV. Đánh giá:

GV nhận xét và cho điểm những bài làm tốt.

V. Hoạt động nối tiếp: GV yêu cầu HS về nhà hoàn thành bài
thực hành.
24.1

38.8
41.5


52.5


23.4
19.7

2005
1995
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản