Giáo án địa lý 7 - Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Học sinh biết : - Sự tương đồng về hoạt động kinh tế cổ truyền ở các vùng núi trên thế giới. - Điều kiện phát triển kinh tế vùng núi và những hoạt động kinh tế hiện đại vùng núi. Tác hại tới môi trường vùng núi do các hoạt động kinh tế của con người gây ra. b. Kỹ năng: Đọc phân tích ảnh địa lí. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 7 - Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Bài 24: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI

Ở VÙNG NÚI.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh biết :

- Sự tương đồng về hoạt động kinh tế cổ truyền ở các vùng núi trên thế giới.

- Điều kiện phát triển kinh tế vùng núi và những hoạt động kinh tế hiện đại

vùng núi. Tác hại tới môi trường vùng núi do các hoạt động kinh tế của con

người gây ra.

b. Kỹ năng: Đọc phân tích ảnh địa lí.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ, bảng phụ.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan.

- Hoạt động nhóm.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: Kdss.

4.2. Ktbc:

+ Nêu đặc điểm của môi trường vùng núi?
-Vùng núi khí hậu thay đổi theo độ cao.

- Thực vật thay đổi theo độ cao, sự phân tầng thực vật theo độ cao giống như

từ vùng vĩ độ thấp lên vùng vĩ độ cao.

+ Chọn ý đúng: Thói quen cứ trú của các dân tộc ít người trên thế giới:

a. Giống nhau.

@. Khác nhau.

4.3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1. 1. Hoạt động kinh tế cổ

** Trực quan. truyền:

+ Quan sát H24.1; H24.2; Hoạt động kinh tế

trong ảnh là gì?

TL: trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất hàng thủ - Trồng trọt, chăn nuôi,

công. sản xuất hàng thủ công,

+ Tại sao các hoạt động kinh tế cổ truyền của khai thác chế biến lâm sản

các dân tộc vùng núi lại đa dạng khác nhau? là hoạt động kinh tế cổ

TL: – Do nguyên nhân môi trường, tập quán truyền của các dân tộc

canh tác, nghề truyền thống của mỗi dân tộc, miền núi.
điều kiện giao thông của từng nơi.

+ Sự khác nhau cơ bản trong khai thác đất đai

giữa hai vùng núi ở đới nóng và đới ôn hòa là

gì? - Các hoạt động này đa

TL: - Đới nóng khai phá từ nơi có nước lên dạng phù hợp với từng

cao. vùng.

- Đới ôn hòa khai phá từ trên cao xuống

chân núi.

+ Liên hệ thực tế.

Chuyển ý. 2. Sự thay đổi kinh tế xã

Hoạt động 2. hội:

** Phương pháp hoạt động nhóm.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động

từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo

viên chuẩn kiến thức và ghi bảng.

* Nhóm 1: Quan sát H 24.3 ( đường ôtô ..).

Mô tả nội dung bức ảnh?

TL: - Con đường ngoắt ngéo chữ chi vượt

qua vùng núi.

* Nhóm 2: Nêu khó khăn của vùng núi?
TL: - Giao thông đi lại khó khăn – kinh tế

chậm phát triển.

* Nhóm 3: Quan sát H 24.3; H 24.4. Tại sao

phải phát triển giao thông và điện lực là những

việc cần làm trước để thay đổi bộ mặt vùng

núi? - Nhờ đường ôtô và điện

TL: Do khó khăn lớn nhất là độ dốc, độ chia lực nhiều ngành kinh tế

cắt của địa hình, thiếu dưỡng khí. mới đã xuất hiện làm thay

đổi bộ mặt vùng núi,

nhưng cũng đặt ra nhiều

* Nhóm 4: Ngoài khó khăn về giao thông vấn đề vế môi trường.

vùng núi còn khó khăn nào khác làm chậm

phát triển kinh tế? TL: - Dịch bệnh,sâu bọ côn

trùng, thú dữ, thiên tai do phá rừng…

* Nhóm 5: Môi trường bị ảnh hưởng như thế

nào?

TL: - Cây rừng bị chặt phá chất thải từ khai

thác khoáng sản, khu nghỉ mát dẫn đến ô

nhiễm nguồn nước, không khí, đất canh tác,

bảo tồn tự nhiên,bản sắc văn hóa
* Nhóm 6: Hoạt động kinh tế cổ truyền có ảnh

hưởng bởi hoạt động kinh tế hiện đại không?

Liên hệ Việt Nam? - Sự phát triển kinh tế tác

TL: động tiêu cực đến môi

VD: - Khai thác than, khoáng sản ở VN. trường, bản sắc văn hóa

dân tộc miền núi.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

- Hướng dẫn làm tập bản đồ.

+ Hoạt động kinh tế cổ truyền của dân tộc miền núi là gì?

- Trồng trọt, công nghiệp, sản xuất hàng thủ công, khai khác chế biến lâm

sản là hoạt động kinh tế cổ truyền của các dân tộc miền núi.

- Các hoạt động này đa dạng phù hợp với từng vùng.

+ Chọn ý đúng: Vấn đề đặt ra cho môi trường vùng núi là gì?

a. Chống phá rừng, chống sói mòn.

b. Chống săn bắt thú quí hiếm. Chống ô nhiễm nước.

c. b đúng.

@. a, b đúng.

4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’.

- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Ôn tập. Tự xem lại những bài đã học.
5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản