Giáo án địa lý 7 - BÀI 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA

Chia sẻ: motorola1209

Những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn và quần cư đô thị hóa. - Lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành siêu đô thị. b. Kĩ năng: Nhận biết quần cư nông thôn và đô thị qua ảnh. - Nhận biết sự phân bố siêu đô thị đông dân nhất thế giới qua ảnh. c. Thái độ: Giáo dục cho học sinh là những người tuyên truyền viên dân số.

Nội dung Text: Giáo án địa lý 7 - BÀI 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA

. BÀI 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA.

1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh nắm;

- Những đặc điểm cơ bản của quần cư nông thôn và quần cư đô thị hóa.

- Lịch sử phát triển đô thị và sự hình thành siêu đô thị.

b. Kĩ năng: Nhận biết quần cư nông thôn và đô thị qua ảnh.

- Nhận biết sự phân bố siêu đô thị đông dân nhất thế giới qua ảnh.

c. Thái độ: Giáo dục cho học sinh là những người tuyên truyền viên dân số.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: giáo án, tập bản đồ, sgk, lược đồ H 3.3.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Trực quan

- Hoạt động nhóm .

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: (1’). Kdss.

4.2. Ktbc: (4’).

+ Dân cư trên thế giới phân bố như thế nào?

- Dân cư trên thế giới phân bố không đồng đều.

- Số liệu về mật độ dân số cho chúng ta biết tình hình phân bố dân cư ở một

địa phương
+ Chọn ý đúng: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc:

@. Môngôlốit;

b. Nêgrôít.

c. Ơrôpêốit

4.3. Bài mới: (33’).

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1: 1. Quần cư nông thôn và

quần cư đô thị.

** Trực quan .

** Hoạt động nhóm.

- Giáo viên cho học sinh đọc thuật ngữ quần

cư.

- Hướng dẫn học sinh quan sát H3.1; 3.2 (quần

cư…..)

- Chia nhóm cho học sinh họat động từng đại

diện nhóm trình bày bổ sung, giáo viên chuẩn

kiến thức ghi bảng.

* Nhóm 1: Hình thức tổ chức và họat động
kinh tế ở hình 3.1 là gì ?

TL: - Hình thức nhà cửa nằm giữa đồng

ruộng, phân tán thành lối xóm.

- Họat động kinh tế chủ yếu là nông lâm ngư

nghiệp

* Nhóm 2: Hình thức tổ chức vàhọat động

kinh tế ở hình 3.2 là gì ?

TL: - Hình thức : nhà cửa tập trung thành phố

xá, họat động kinh tế sản xuất là công nghiệp

và dịch vụ. - Có hai kiểu quần cư:

* Nhóm 3: Nêu sự khác nhau giữa hai quần cư + Quần cư nông thôn có

này ? mật độ dân số thấp, kinh tế

TL: chủ yếu là nông lâm

nghiệp.

+ Quần cư đô thị có mật

độ dân số cao, Họat động

- Giáo viên xu thế chung ngày nay trên thế kinh tế chủ yếu là công

giới tỷ lệ người sống trong đô thị tăng, nông nghiệp dịch vụ

thôn có su hướng giảm dần, lối sống hai quần

cư này rất khác nhau. 2. Đô thị hóa. Các siêu đô
Chuyển ý thị

Hoạt động 2:

** Trực quan.

+ Đô thị xuất hiện trên bề mặt trái đất từ thời

kỳ nào?

TL: - Thời kỳ cổ đại (TQ, AĐ, Ai Cập, HL

LaMã) từ lúc có trao đổi hàng hóa

+ Đô thị phát triển mạnh nhất khi nào?

TL: Thế kỷ 19 lúc ngành công nghiệp phát

triển

- Giáo viên thế kỷ 19 phát triển nhanh ở các

nước công nghiệp, thế kỷ 20 đô thị phát triển - Qúa trình phát triển đô

rộng khắp thị gắn liền với quá trình

+ Gắn liền với sự phát triển đô thị là gì? phát triển thương nghiệp,

TL: Sự phát triển thương nghiệp, thủ công thủ công nghiệp và công

nghiệp, công nghiệp nghiệp
- Quan sát hình 3.3 (Lược đồ siêu đô thị)

+ Trên thế giới có bao nhiêu đô thị trên 8 triệu
dân?

TL: 23 đô thị

+ Châu lục nào có nhiều siêu đô thị trên 8 triệu

dân ?

TL: Châu A 12

- Giáo viên nhiều đô thị phát triển nhanh thành

siêu đô thị. Nước phát triển thì siêu đô thị ít

hơn (7), các nước đang phát triển thì siêu đô

thị nhiều hơn (16)

+ Ngày nay dân số sống trong đô thị trên thế

giới như thế nào?

TL: - Từ 5% lên 52,5% gấp 10,5 lần

+ Các đô thị tăng nhanh có ảnh hưởng gì ?

Liên hệ thực tế ?

TL: Hậu quả cho môi trường.

4.4. Củng cố và luỵên tập: (4’)

- Hướng dẫn làm tập bản đồ

+ Như thế nào là quần cư nông thôn và quần cư đô thị?

. Có hai kiểu quần cư :
- Quần cư nông thôn có mật độ dân số thấp, kinh tế chủ yếu là nông lâm

nghiệp.

- Quần cư đô thị có mật độ dân số cao, Họat động kinh tế chủ yếu là công

nghiệp dịch vụ

+ Chọn ý đúng : Các siêu đô thị trên 8 triệu dân phân bố ở:

a. Châu Âu @ b. Châu Á c. Châu Phi

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(3’)

- Học thuộc bài

- Chuẩn bị bài mới. Thực hành.

- Chuẩn bị theo nội dung câu hỏi của bài.

5. RÚT KINH NGHIỆM:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………………………………........................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản