Giáo án Địa Lý lớp 10: VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT.HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: abcdef_32

. I .Mục tiêu : Sau bài học Hs cần : 1. Về kiến thức : - Hiểu được khái niệm về vũ trụ, thiên hà, giải ngân hà. - Xác định được các hành tinh trong hệ mặt Trời và hướng chuyển động của chúnh xung quanh Mặt Trời . - Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời và các chuyển động của nó . 2. Về kĩ năng : - Biết nhận xét và phân tích các kênh hình trong sách giáo khoa từ đó rút ra kết luận về : + Hướng chuyển động...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Địa Lý lớp 10: VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT.HỆ QUẢ CHUYỂN ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT

VŨ TRỤ. HỆ MẶT TRỜI VÀ TRÁI ĐẤT.HỆ QUẢ CHUYỂN

ĐỘNG TỰ QUAY QUANH TRỤC CỦA TRÁI ĐẤT .

I .Mục tiêu :

Sau bài học Hs cần :

1. Về kiến thức :

- Hiểu được khái niệm về vũ trụ, thiên hà, giải ngân hà.

- Xác định được các hành tinh trong hệ mặt Trời và hướng chuyển

động của chúnh xung quanh Mặt Trời .

- Vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời và các chuyển động của nó .

2. Về kĩ năng :

- Biết nhận xét và phân tích các kênh hình trong sách giáo khoa từ đó

rút ra kết luận về :

+ Hướng chuyển động của các hành tinh trong hệ mặt trời , các đặc

điểm của hai nhóm hành tinh : nhóm trái đất và nhóm Mộc tinh .

+ Vị trí của trái đất trong hệ mặt trời.

+ Quĩ đạo chuyển động của trái đất xung quanh Mặt Trời và các

điểm đặc biệt.

III. Đồ dùng dạy học :
- Quả địa cầu

- Mô hình trái đát - Mặt trời .

- Các hình vẽ trong sách

III. Hoạt đọng dạy học :

* Mở bài : Giáo viên lấy thí dụ về không gian vũ trụ vào buổi đêm -

buổi ngày.

Hoạt động Gv - Hs Nội dung

Hđ 1 : cả lớp I. Khái quát về vũ trụ ,hệ mặt

Gv yêu cầu Hs nghiên cứu trời ,trái đất trong hệ mặt trời .

SGK , hình 5.1, kiến thức thực 1. Vũ trụ :

tế => Kn về Vũ Trụ . Phân * Là khoảng không gian vô tạn

biệt Thiên Hà với Dải Ngân chứa các Thiên Hà.

-Thiện Hà là tập hợp của nhiều
Hà .

- Gv - Hs làm rõ kn Thiên thể . thiên thể , khí bụi , bức xạ điện

từ .

-Dải Ngân Hà là Thiên Hà

chứa Mặt Trời và các hành
Hđ 2 : Cá nhân , Cặp . tinh của nó

* Bước 1: Hs nghiên cứu SGK 2. Hệ Mặt Trời .

, phân tích hình 5.2 , vốn hiểu - Hình thành cách đây 4.5 đến

biết => trả lời các câu hỏi : 5 tỷ năm .

- Hệ mặt trời hình thành từ khi - Gồm : Mặt Trời , các thiên

thể quay xung quanh và các
nào ?

- Hệ mặt trời gồm ......? đám mây bụi khí .

- Cho biết các hành tinh trong - Có 9 hành tinh , các hành

HMT?,Quĩ đạo chuyển động ? tinh vừa

Hướng chuyển động của các chuyển động xung quanh Mặt

Trời ,vừa tự quay quanh trục .
hành tinh ?

* Bước 2 :

Hs làm rõ các thiên thể ? kích

thước các hành tinh , khối

lượng , thời gian quay xung

quanh mặt trời , quay quanh

trục ?
* Bước 3 :

Gv làm rõ thiên thể : Hành

tinh, tiểu hành tinh , vệ tinh ,

sao chổi thiên thạch .Hđ 4 : cặp , nhóm .

Bước 1: Hs quan sát hình 3. Trái đất trong hệ Măt Trời .

5.3,5.4 trong SGK va kiến thức - Vị trí thứ 3.

đã học trả lời các câu hỏi sau : - Thực hiên 2 chuyển động : tự

- Trái đất là hành tinh thứ mấy quay quyanh trục , quay quanh

trong HMT?ý nghĩa của vịn trí Mặt Trời .
đố đối với sự sống? -Khoảng cách trung bình từ

- Trái đất thực hiện mấy trái đất đến Mặt Trời là 149,6

chuyển động triệu Km

- Trái đất tự quay theo hướng

nào ? khi quay vị trí nào trên II.Hệ quả chuyển động tự quay

trái đất không thay đổi vị trí quanh trục của trái đất .

/thời gian tự quay một vòng . 1.Sự luân phiên ngày đêm .

- Hãy mô tả về sự chuyển động

của trái đát xung quanh Mặt

Trời .

9 quĩ đạo điểm cận nhật điểm

viễn nhật , hướng và vận tốc

chuyển động , trục trái đất so

với mặt phẳng quĩ đạo ) 2.Giờ trên trái đất và đường

Bước 2 : chuyển ngày quốc tế .

- Hs thực hành : - Giờ địa phương ( giờ mặt trời

+ dùng quả địa cầu biểu diễn ) : các địa điểm thuộc các kinh
chuyển động tự quay . tuyến khác nhau sẽ có giờ khác

Hđ1 : cả lớp nhau .

- Vì sao trên trái đát có hiện - Giờ quốc tế : Giờ ở múi giờ

tượng ngày đêm ? số o được lấy làm giờ quốc tế

- vì sao ngày đêm kế tiếp hay giờ GMT.

không ngừng trên trái đất ? - 180 0 kđ được lấy làm đường

Hđ 2: đổi ngày quốc tế .

* Hs quan sát hình 6 .1 , kênh

chữ và kiến thức đã học trả lời

các câu hỏi :

+ Phân biệt sự khác nhau giữa

giờ địa phương và giờ quốc tế

?

+ Vì sao người ta lại chia ra 3.Sự lệch hướng chuyển động

các khu vực giờ và thống nhất của các vật thể .

cách tính giờ trên thế giới? - Biểu hiện :

+Trên trái đất có bao nhiêu +Nửa cầu Bắc : lệch về bên
múi giờ ? cách đánh số các phải

mũi giờ ?Việt nam ở múi giờ +Nửa cầu Nam : lệch về bên

số mấy ? trái

+Vì sao ranh giới mũi giờ - Lực Coriolit làm lệch hướng

không hoàn toàn thẳng theo chuyển động của các vật thể .(

kinh tuyến ? Trái đất tự quay theo hướng

+Vì sao phải có đường đổi ngược chiều kim đồng hồ với

ngày quốc tế ? vận tốc dài khác nhau theo vĩ

* Học sinh trả lời .Gv tổng kết độ => lực tác động khác nhau

theo vĩ độ )
.

Hđ 3 : Cá nhân , cặp. - Lực Coriolit tác động đến sự

+Bước 1: Hs dựa vào hình 5.4 chuyển động của khối khí ,

và vốn hiểu biết của mình trả dòng biển , dòng sông , đường

lời : đạn bay trên bề mặt trái đất.....

- ở nửa cầu bắc và nửa cầu

nam các vật thể chuỷen động b. Chuyển động xung quanh

bị lệch sang phía nào so với Mặt Trời
hướng chuyển động ban đầu . - Quĩ đạo : Hình elip.

- Giải thích vì sao có sự lệch - Hướng ; ngược chiều kim

hướng đó . đồng hồ ( Tây sang Đông ).

- Lực làm lệch hướng các - Thời gian 365 ngày 6 giờ .

chuyển động đó coá tên là gì / - Vận tốc trung bình : 29.8

nó tác đọng đến chuyển động km/s

của các vật thể nào trên trái đất - Trục nghiêng so với mặt

? tại sao khi bắn tên lửa người phẳng quĩ đạo 66o33/ và

ta thường pháng ở gần xich không đổi phương .

sđạo ?

+Bước 2 : Hs trình bày .Gv

tổng kết
IV.Đánh giá :

1. Vũ trụ là khoảng không gian vô tận chứa các .....

2. Thiênn hà là tập hợp của nhiều ......

3. dải ngân hà là ......
4. Các hành tinh tự quay quanh trục theo hướng ......( trừ ......)

5. Các hành tinh quay quanh Mặt Trời theo hướng ......( trừ .....)

6. Trái đất chuyển động .......và chuyển động..........

7. Thời gian chuyển động quanh Mặt Trời là......tự quay quanh trục là

......

V. Hoạt động tiếp nối .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản