Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 12

Chia sẻ: chauvanviet

Tài liệu tham khảo Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 12 : Người dân ở Đồng bằng bắc bộ

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 12

Môn: Địa Lý Trường tiểu học Vĩnh Trường
Thứ ………ngày………tháng ………năm 200……
ĐỊA LÍ
Bài 12 : NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
I. MỤC TIÊU
Học xong bài này, HS biết:
• Người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là người Kinh. Đây là nơi cư dân tập
trung đông đúc nhất cả nước.
• Dựa vào tranh, ảnh để tìm ra kiến thức.
• Trình bày được những đặc điểm về nhà ở, làng xóm, trang phục và lễ hội của người
Kinh ở đồng bằng Bắc Bộ.
• Sự thích ứng của con người với thiên nhiên thông qua cách xây dựng nhà ở của
người dân đồng bằng Bắc Bộ.
• Tôn trọng các thành quả của người dân và truyền thống văn hóa của dân tộc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
• Tranh, ảnh về nhà ở truyền thống và nhà ở hiện nay, cảnh làng quê, trang phục, lễ
hội, của người dân đồng bằng Bắc Bộ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
• GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 3 / 24 VBT Địa lí.
• GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới (30’)

Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Chủ nhân của đồng bằng
Hoạt động 1 : Làm việc cả lớp
 Mục tiêu :
Người dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ
yếu là người Kinh. Đây là nơi cư dân tập
trung đông đúc nhất cả nước.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- Yêu cầu HS đọc mục 1 trong SGK, trả lời - Làm việc cá nhân.
các câu hỏi trong SGV trang 83.
Bước 2 :
- GV gọi một vài HS trả lời các câu hỏi - Một vài HS trả lời các câu hỏi trước lớp.
trước lớp.
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả
lời.
 Kết luận: Tây Nguyên tuy có nhiều dân tộc cùng chung sống nhưng đây lại là nơi thưa
dân nhất nước ta.
Hoạt động 2 : Thảo luận theo nhóm
 Mục tiêu:
- Trình bày được những đặc điểm về nhà ở,
làng xóm.
- Sự thích ứng của con người với thiên nhiên
thông qua cách xây dựng nhà ở của người
dân đồng bằng Bắc Bộ.
 Cách tiến hành :

Giáo viên: NGUỸÊN THỊ MUỘN
Môn: Địa Lý Trường tiểu học Vĩnh Trường
Thứ ………ngày………tháng ………năm 200……
Bước 1 :
- GV yêu cầu các nhóm dựa vào SGK và tranh, - Làm việc theo nhóm.
ảnh thảo luận các câu hỏi trong SGV trang 83.
Bước 2 :
- Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo
luận của nhóm mình.
- GV giúp Hoàng Liên Sơn hiểu và nắm
được các ý chính về đặc điểm của nhà ở và
làng xóm của người Kinh ở đồng bằng Bắc
Bộ, một vài nguyên nhân dẫn đến đặc điểm đó.
 Kết luận: Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ là người kinh. Đây là vùng có dân cư tập trung
đông đúc nhất nước ta. Làng ở đồng bằng Bắc Bộ có nhiều ngôi nhà quây quần bên nhau.
2.Trang phục, lễ hội
Hoạt động 3 : Thảo luận theo nhóm
 Mục tiêu:
Trình bày được những đặc điểm về trang
phục và lễ hội của người Kinh ở đồng bằng
Bắc Bộ.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- GV yêu cầu HS các nhóm dựa vào tranh, - Làm việc theo nhóm.
ảnh, kênh chữ trong SGK, trả lời câu hỏi
trong SGV trang 70.
Bước 2 :
- Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo
luận của nhóm mình.
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
- Gọi HS trình bày lại những đặc điểm tiêu - 1, 2 HS trình bày.
biểu về dân cư, buôn làngvà sinh
hoạt của người dân ở Tây
Nguyên.
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm
bài tập ở VBT địa lí và chuẩn bị
bài mới.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giáo viên: NGUỸÊN THỊ MUỘN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản