Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 4

Chia sẻ: chauvanviet

Tài liệu tham khảo Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 4: Trung du Bắc bộ

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 4 - Bài 4

TRẦN THỊ ĐÔNG
ĐỊA LÍ
Bài 4 : TRUNG DU BẮC BỘ
I. MỤC TIÊU
Học xong bài này, HS biết:
• Mô tả được vùng trung dụ Bắc Bộ .
• Xác lập được mối quan hệ địa lí giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người
ở trung dụ Bắc Bộ.
• Nêu được quy trình chế biến chè.
• Dựa vào tranh , ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức.
• Có ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
• Bản đồ hành chính Việt Nam.
• Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.
• Tranh, ảnh về vùng trung du Bắc Bộ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Khởi động (1’)
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
• GV gọi 2 HS làm bài tập 1, 2 / 9 VBT Địa lí.
• GV nhận xét, ghi điểm.
3. Bài mới (30’)
Hoạt động dạy Hoạt động học
1. Vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải
Hoạt động 1 : Làm việc cá nhân.
 Mục tiêu :
Mô tả được vùng trung du Bắc Bộ
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
- Yêu cầu HS đọc mục 1 trong SGK và quan - Làm việc cá nhân.
sát tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ, trả lời
các câu hỏi trong SGV trang 65.
Bước 2 :
- Gọi HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. - HS trình bày kết quả làm việc trước lớp.
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn thiện câu trả lời.
- Yêu cầu HS chỉ trên bản đồ hành chính - Một vài HS chỉ bản đồ.
Việt Nam treo tường các tỉnh Thái Nguyên,
Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang – những tỉnh
có vùng đồi trung du.
 Kết luận: Trung du Bắc Bộ là vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải.
2. Chè và cây ăn quả ở trung du
Hoạt động 2 : Làm việc theo nhóm.
 Mục tiêu:
Nêu được quy trình chế biến chè.
 Cách tiến hành :
Bước 1 :
TRẦN THỊ ĐÔNG
- Dựa vào kênh chữ và kênh hình ở mục2 - Làm việc theo nhóm.
trong SGK, HS thảo luận trong nhóm theo các
câu hỏi trong SGV trang SGV trang 66.
Bước 2 :
- Gọi các nhóm trình bày. - Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo
luận của nhóm mình.
- GV sửa chữa và giúp HS hoàn chỉnh phần
trình bày.
 Kết luận: Chè và cây ăn quả là một trong những thế mạnh của vùng trung dụ Bắc Bộ.
3. Hoạt động trồng rừng và cây công
nghiệp
Hoạt động 3 : Làm việc cả lớp.
 Mục tiêu:
Có ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây.
 Cách tiến hành :
- GV cho HS quan sát tranh, ảnh đồi trọc.
- GV yêu cầu HS lần lượt trả lời các câu hỏi - Làm việc cả lớp.
trong SGV trang 66
- GV gọi 1- 2 HS trả lời trước lớp. - 1- 2 HS trả lời trước lớp.
- GV nhận xét và hoàn thiện phần trả lời của HS.
- GV liên hệ với thực tế để giáo dục cho HS
ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây.
 Kết luận: Đất trồng trọt của vùng trung du Bắc Bộ được phủ xanh bằng việc trồng
rừng, trồng cây công nghiệp lâu năm.
Hoạt động cuối: Củng cố dặn dò
- Gọi HS trình bày tổng hợp về những đặc - 1, 2 HS trình bày.
điểm tiêu biểu của vùng trung
dụ Bắc Bộ .
- GV nhận xét tiết học. Dặn HS về nhà làm
bài tập ở VBT và chuẩn bị bài
mới.
RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản