Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh hiểu: - Nguyên nhân hình thành địa hình BMTĐ do tác động của nội lực và ngoại lực, hai lực này tác động đối nghịch nhau. - Nguyên nhân hình thành động đất và núi lửa. b. Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên:

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.

TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC VÀ

NGOẠI LỰC TRONG VIỆC HÌNH

THÀNH ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI

ĐẤT.
1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh hiểu:

- Nguyên nhân hình thành địa hình BMTĐ do tác động của nội

lực và ngoại lực, hai lực này tác động đối nghịch nhau.

- Nguyên nhân hình thành động đất và núi lửa.

b. Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, Sgk, tập bản đồ trang núi lửa.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: -Sử dụng ảnh địa lí khai thác

kiến thức.

- Hoạt động nhóm.
4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’

4.2. Ktbc: không.

4.3. Bài mới: 37’.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1. 1. Tác động của nội

* Phương pháp hoạt động nhóm. lực và ngoại lực?

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh

hoạt động từng đại diện nhóm trình bày

bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và

ghi bảng.

* Nhóm 1: Địa hình BMTĐ như thế

nào?

TL: Nơi cao, nơi thấp, nơi bằng

phẳng nơi gồ ghề.

- Giáo viên: Nơi coa nhấ gần 9000 m,
nơi sâu nhất đáy địa dương 11.000 m.

* Nhóm 2: Nguyên nhân tọa thành địa

hình như vậy? - Nội lực sinh ra từ

TL: Do nội lực và ngoại lực. bên trong lòng TĐ,

* Nhóm 3: Hai lực này sinh ra từ đâu? ngoại lực sinh ra từ

TL: - Nội lực sinh ra từ bên trong bên ngoài. Hai lực này

lòng TĐ, nén ép các lớp đất đá làm cho đối nghịch nhau cùng

chúng bị uốn nếp đứt gãy. xẩy ra đồng thời.

- Ngoaị lực sinh ra từ bên ngoài

trên BMTĐ.

* Nhóm 4: Núi lửa, động đất và quá

trình phong hóa, xâm thực do lực nào

sinh ra?

TL: - Nội lực - núi lửa, động đất.

- Ngoại lực – xâm thực phong

hóa.

+ Vd tác động ngoại lực – địa hình

BMTĐ?
TL: Gió thổi cát thành đụn. 2. Núi lửa và động

+ Nếu nội lực có tốc độ nâng cao địa đất:

hình mạnh hơn ngoại lực san bằng thì

địa hình như thế nào?

- Núi lửa và động đất
TL: Núi cao ngày càng cao.

+ Ngược lại thì như thế nào? do nội lực sinh ra.

TL: Địa hình bằng phẳng.

Chuyển ý.

Hoạt động 2. - Núi lửa là sự phun

* Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến trào mác ma lên BMĐ

thức. gồm có núi lửa tắt và

+ Núi lửa và động đất do lực nào sinh núi lửa đang hoạt

động.
ra?

TL:- Quan sát cấu tạo bên trong cuả núi

lửa H 31sgh

+ Đọc tên từng bộ phận núi lửa?
TL: Dung nham, miệng, ống phun.

+ Núi lửa đang phun và ngừng phun

gọi là gì? Tác hại?

TL: - Núi lửa hoạt động và núi lửa tắt.

- Gây thiệt hại về người và của…

- Giáo viên: Trên TĐ hiện nay có

khoảng 500 ngọn núi lửa đang hoạt - Động đất là hiện

động; ở TBD có khoảng 300 núi lửa tượng các lớp đất đá

đang hoạt động ( vành đai lửa TBD). gần mặt đất bị rung

- Quan sát H 32 ( núi lửa đang phun). chuyển làm sập nhà;

- Giáo viên mô tả hiện tượng phun trào cầu cống, đường xá bị

phá hủy.
mác ma.

- Quan sát H33 sgk.

+ Mô tả hình này?

TL: Nhà cửa bị tàn phá.

+ Dựa vào đâu người ta biết động đất

mạnh hay nhẹ?

TL: Độ Richte, thang chuẩn là 9 bậc.
+ Người ta đã làm gì để hạn chế tác hại

do động đất gây ra?

TL: Xây nhà chụi chấn động lớn.

+ VN có động đất không?

TL: Bờ biển Vũng Tàu tháng 11.

2005.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’.

- Hướng dẫn làm tập bản đồ.

+ Như thế nào là nội lực và ngoại lực?

- Nội lực sinh ra từ bên trong lòng TĐ, ngoại lực sinh ra từ bên

ngoài. Hai lực này đối nghịch nhau cùng xẩy ra đồng thời.

+ Chọn ý đúng nhất: Động đất núi lửa do:

a. Ngoại lực sinh ra.

@. Nội lực sinh ra.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’.

- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Địa hình BMTĐ. Chuẩn bị theo câu hỏi

trong sgk.

+ Như thế nào là địa hình cácxtơ
5. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản