Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỜI TIẾT KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

Chia sẻ: abcdef_24

MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Phân biệt và trình bày hai khái niệm : thời tiết và khí hậu. - Hiểu nhiệt độ không khí và nguyên nhân có yếu tố này. b. Kỹ năng: - Biết đo. Tính nhiệt độ trung bình ngày thánh năm, - Tập làm quen với dự báo thời tiết ghi chép một số yếu tố thời tiết. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : THỜI TIẾT KHÍ HẬU VÀ NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ

THỜI TIẾT KHÍ HẬU VÀ NHIỆT

ĐỘ KHÔNG KHÍ


1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức:

- Phân biệt và trình bày hai khái niệm : thời tiết và khí hậu.

- Hiểu nhiệt độ không khí và nguyên nhân có yếu tố này.

b. Kỹ năng:

- Biết đo. Tính nhiệt độ trung bình ngày thánh năm,

- Tập làm quen với dự báo thời tiết ghi chép một số yếu tố thời

tiết.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk, bảng phụ.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Sử dụng ảnh địa lí khai thác

kiến thức

- Hoạt động nhóm. – Phương pháp đàm thoại.
4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.

4.2. Ktbc: 4’.

+ Cấu tạo của lớp vỏ khí ( lớp khí quyển) như thế nào?

- Tầng đối lưu : 0 – 16km.

- Tầng bình lưu: 16 – 18km.

- Các tầng cao của khí quyển : 80km trở lên.

. Tầng đối lưu nơi sinh ra các hiện tượng khí tượng mây, mưa,

sấm chớp. Gió. Bão…

+ Chọn ý đúng: Tính chất, nơi hình thành của khối khí đại

dương là:

a. Hình thành trên vùng đất liền, có tính chất tương đối khô

@. Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn.

c. Tất cả đều sai.

4. 3. Bài mới: 33’

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài.
Hoạt động 1. 1. Thời tiết và khí

** Phương pháp đàm thoại. hậu:

+ Chương trình dự báo thời tiết trên

các phương tiện thông tin đại chúng có

nội dung gì? Thông báo ngày mấy lần?

TL: Khu vực; nhiệt độ, cấp gió,

hướng gió, độ ẩm, lượng mưa; Thời

gian;

+ Vậy thời tiết là gì?

- Thời tiết là biểu hiện
TL:

các hiện tượng khí

tượng ở một địa

phương trong thời

+ Khí tượng là gì? gian ngắn.

TL: Là chỉ những hiện tượng vật lí

của khí quyển phát sinh trong vũ trụ

như gió mây mưa, tuyết, sương mù,

cầu vồng, qầng mặt trời, sấm chớp…
+ Dự báo thời tiết là dự báo điều gì?

TL: Dự báo các hiện tượng khí tượng.

+ Trong một ngày biểu hiện thời tiết

như thế nào? Ở các địa phương có khác

nhau không?

TL: - Khác nhau.

- Thời tiết không giống nhau ở

khắp mọi nơi và luôn thay đổi.

+ Nguyên nhân nào làm cho thời tiết

luôn thay đổi?

TL: - Sự di chuyển của các khối khí,

sự chuyển động của Trái Đất quanh

Mặt Trời

+ Hãy cho biết sự khác nhau căn bản

của thời tiết giữa mùa đông và mùa hè

ở miền Bắc nước ta? Sự khác nhau này

có tính tạm thời hay lặp lại trong các

năm? - Là sự lặp đi lặp lại
TL: - Mùa đông thì lạnh; mùa hè thì của tình hình thời tiết

ở một địa phương
nóng.

- Sự khác nhau này được lặp lại trong thời gian dài và

giữa các năm. trở thành qui luật.

+ Khí hậu là gì?

TL:




+ Thời tiết và khí hậu khác nhau như 2. Nhiệt độ không khí

thế nào? và cách đo nhiệt độ

TL: Thời tiết là tình trạng khí quyển không khí:

trong thời gian ngắn. Khí hậu là tình

trạng thời tiết trong thời gian dài.

Chuyển ý.

Hoạt động 2.

** Hoạt động nhóm.

** Sử dụng ảnh địa lí khai thác kiến
thức.

+ Nêu qui trình hấp thụ nhiệt của đất

và không khí?

TL: - Bức xạ mặt trời qua lớp không

khí. Trong không khí có chứa bụi và

hơi nước nên hấp thụ phần nhỏ năng

lượng nhiệt mặt trời.

- Phần lớn còn lại được mặt đất - Nhiệt độ không khí

hấp thụ do đó đất nóng lên tỏa nhiệt là lượng nhiệt khi mặt

vào không khí, không khí sẽ nóng lên. đất đã hấp thụ năng

Đó là nhiệt độ không khí. lượng nhiệt mặt trời

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh rồi bức xạ vào không

hoạt động từng đại diện nhóm trình bày khí và chính các chất

bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và trong không khí hấp

ghi bảng. thụ.

* Nhiệt độ không khí là gì? Muốn biết

nhiệt độ không khí người ta làm thế

nào?
TL:

# Giáo viên: - Dùng nhiệt kế đo nhiệt

độ không khí.

- Dùng nhiệt kế đo

nhiệt độ không khí.




3. Sự thay đổi nhiệt độ

- Giáo viên: hướng dẫn cách đo nhiệt của không khí:

độ không khí mỗi ngày, cách tính nhiệt a. Nhiệt độ không khí

độ trung bình ngày, tháng, năm. ( đo 3 trên biển và trên đất

lần trong ngaỳ 6 giờ, 13 giờ, 21 giờ – liền:

tổng nhiệt độ các lần đo chia cho số lần - Nhiệt độ không khí

đo). thay đổi tùy theo độ

+ Tại sao phải để nhiệt kế trong bóng gần hoặc xa biển.

dâm, cách đất 2m?

TL: Để đo nhiệt độ thực chuẩn của

không khí.
- Quan sát H47 (thùng nhiệt kế) cách

đo nhiệt độ chuẩn.

Chuyển ý.

Hoạt động 3.

** Phương pháp đàm thoại. – Phân tích

+ Tại sao vào những ngày hè người ta

thường ra biển nghỉ và tắm mát?

TL: Vùng biển vào những ngày hè

mát hơn. b. Nhiệt độ không khí

- Giáo viên Trong mùa đông ở vùng thay đổi theo độ cao:

ven biển ấm hơn trong đất liền ( do đặc

tính hấp thụ và tỏa nhiệt nhanh hoặc

chậm của mặt đất và mặt nước biển - Càng lên cao nhiệt

nên nhiệt độ không khí của vùng xa độ không khí càng

biển và gần biển khác nhau. giảm.

+ Aûnh hưởng của biển đối với vùng

ven bờ như thế nào?

TL: Nước biển có tác dụng điều hòa
nhiệt độ, làm không khí mùa hạ bớt c. Nhiệt độ không khí

nóng, mùa đông bớt lạnh. thay đổi theo vĩ độ:

- Giáo viên: + Miền gần biển và miền

sâu trong lục địa sẽ có khí hậu khác

- Ở vùng vĩ độ thấp
nhau.

+ Sự khác nhau đó sinh nóng hơn vùng vĩ độ

ra hai loại khí hậu: Khí hậu lục địa, khí cao.

hậu hải dương.




+ Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ theo độ

cao? Dựa vào kiến thức đã học giải

thích sự thay đổi đó?

TL: - Nhiệt độ thay đổi tùy theo độ

cao. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm.

- Không khí gần mặt đất chứa

nhiều bụi và hơi nước nên hấp thụ

nhiệt nhiều hơn không khí lõang ít bụi,
ít hơi nước trên cao.



- Quan sát H49 sự thay đổi nhiệt độ

không khí.

+ Nhận xét về sự thay đổi giữa góc

chiếu của ánh sáng mặt trời và nhiệt độ

từ xích đạo lên cực?

TL: Vùng quanh xích đạo quanh năm

có ánh sáng mặt trời lớn hơn ở các

vùng vĩ độ cao.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’+ Như thế nào là thời tiết và khí

hậu?

- Thời tiết là biểu hiện các hiện tượng khí tượng ở một địa

phương trong Tgian ngắn.

- Là sự lặp đi lặp lại của tình hình thời tiết ở một địa phương

trong thời gian dài và trở thành qui luật.

+ Chọn ý đúng: Muốn tính nhiệt độ Tb của không khí trong

ngày cần phải đo:

@. 3 lần. b. 4 lần.
4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Khí áp và gió trên trái đất. - Chuẩn bị theo

câu hỏi trong sgk.

5. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản