Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: abcdef_24

. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: Học sinh nắm được vị trí và tên của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất. - Hiểu một số khái niệm và công dụng của đường kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, b. Kỹ năng: Xác định đường kinh tuyến, vĩ tuyến. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 6 : Tên bài dạy : VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC CỦA TRÁI ĐẤT

VỊ TRÍ HÌNH DẠNG KÍCH THƯỚC

CỦA TRÁI ĐẤT


1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh nắm được vị trí và tên của các hành tinh

trong hệ Mặt Trời, biết một số đặc điểm của Trái Đất.

- Hiểu một số khái niệm và công dụng của đường kinh tuyến, vĩ

tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc,

b. Kỹ năng: Xác định đường kinh tuyến, vĩ tuyến.

c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

2. CHUẨN BỊ:

a. Giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, tập bản đồ. Trái Đất.

b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sách

giáo khoa.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: Trực quan.

- Hoạt động nhóm. Phân tích.

4. TIẾN TRÌNH:

4.1. Ổn định lớp: 1’. Kdss.
4.2. Ktbc: 4’. (10đ).

+ Môn địa lí lớp 6 giúp hiểu biết những vấn đề gì: Chọn ý đúng

sai:

a. Trái Đất môi trường sống của con người. Đ

b. Các thành phần cấu tạo nên Trái Đất. Đ

c. Nội dung về bản đồ. Đ

d. Tự nhiên các châu lục S

+ Cần học tốt môn địa lí như thế nào?

- Cần phải biết liên hệ những điều đã học với thực tế quan sát

những sự vật hiện tượng địa lí xảy ra xung quanh mình để tìm

cách giải thích chúng.

4. 3. Bài mới: 33’.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài mới.

Hoạt động 1. 1. Vị trí của Trái Đất

* Phương pháp trực quan. trong hệ Mặt Trời?

- Quan sát hình các hành tinh trong hệ
Mặt Trời.

- Giáo viên: Nicôlai Côpecníc là người

đầu tiên tìm ra hệ Mặt Trời (1473 –

1543 ). Hệ Mặt Trời là một bộ phận

của hệ ngân hà.

+ Hãy kể tên 9 hành tinh trong hệ Mặt - Trái Đất nằm ở vị trí

Trời? Trái Đất ở vị trí thứ mấy? thứ 3 trong 9 hành

tinh theo thứ tự xa dần
TL:

Mặt Trời.- Giáo viên: + Thời cổ đại bẳng mắt

thường quan sát được 5 hành tinh (

Thuỷ, Kim, Hoả, Mộc, Thổ)

+ 1781 Thiên Vương

quan sát bằng kính thiên văn.

+ 1846 Sao Hải Vương.

+ 1930 Sao Diêm

Vương.
+ Trái Đất ở vị trí thứ 3 có ý nghĩa gì?

Nếu Trái đất ở vị trí sao Kim, sao Hoả

thì sao?

TL: - Ý nghĩa: Đây là một trong

những điều kiện rất quan trọng để góp

phầp Trái Đất là hành tinh duy nhất có 2. Hình dạng kích

sự sống. thước của Trái Đất và

- Trái Đất – Mặt Trời: 150 triệu hệ thống kinh tuyến vĩ

Km đủ để nước tồn tại ở thể lỏng. tuyến>

Chuyển ý. + Hình dạng – kích

Hoạt động 2. thuớc Trái Đất:

** Phương pháp hoạt động nhóm, quan - Có dạng hình cầu.

sát

- Quan sát quả địa cầu.+ Trái Đất có dạng hình gì? - Kích thước lớn diẹân

tích 510 triệu Km2.
TL:

- Quan sát hình 2 ( Kích thước của Trái
Đất).

+ Độ dài bán kính và đường xích đạo

cùa Trái Đất như thế nào? Hệ thống kinh
+

tuyến, vĩ tuyến:
TL: - Bán kính 6370 Km.

- Đường xích đạo 40.076 Km.

- Giáo viên: Trái Đất tự quay quanh 1

trục tưởng tượng gọi là địa trục, điạ

trục tiếp xúc với bề mặt đất ở 2 điểm –

2 địa cực.

- Quan sát đường kinh tuyến, vĩ tuyến.

- Giáo viên chia nhóm cho học sinh - Đường kinh tuyến

hoạt động từng đại diện nhóm trình bày nối liền 2 cực của Trái

bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và Đất có độ dài bằng

ghi bảng. nhau.

* Nhóm 1: Những đường nối liền 2

điểm cực Bắc, cực Nam trên bề mặt

quả địa cầu là những đường gì? Nếu

cách 1 độ vẽ 1 đường này thì quanh
quả địa cầu sẽ vẽ được bao nhiêu - Các đường vĩ tuyến

đường? vuông góc với các

kinh tuyến song song
TL:

# Giáo viên: - 360 kinh tuyến. với nhau nhỏ dần từ

xích đạo đến 2 cực.

* Nhóm 2: Những vòng tròn trên quả

địa cầu vuông góc với đường kinh

tuyến là những đường gì? Nếu cách

tâm 10 vẽ 1 đường thì từ cực Bắc – cực

Nam sẽ vẽ được bao nhiêu đường?

TL:

# Giáo viên: - 180 vĩ tuyến.

- Giáo viên: Trên thực tế không có

đường kinh tuyến và vĩ tuyến thực mà

người ta qui ước như vậy.

+ Xác định đường kinh tuyến gốc, và

vĩ tuyến gốc?

TL: - Đường kinh tuyến gốc đánh số
00 là đường đi qua đài thiên văn

Grinuyt thủ đô Anh.

- Đường vĩ tuyến gốc là đường

lớn nhất đánh số 00còn gọi là đường

xích đạo.

+ Tại sao phải chọn đường kinh tuyến

gốc?

TL: Để căn cứ tính trị số kinh tuyến - Dựa vào các đường

kinh tuyến, vĩ tuyến
khác.

+ Đường kinh tuyến đối diện với kinh d9ề xác định mọi địa

tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ? điểm trên bề mặt Trái

TL: - 1800. Đất.

- Từ 00 – 1790 phía Tây là bán

cầu Tây; ngược lại là bán cầu Đông.

+ Tại sao chọn đường vĩ tuyến gốc?

TL: Là ranh giới phân chia ½ cầu Bắc

và ½ cầu Nam

+ Việt Nam nằm trong ½ cầu nào? Bán
cầu Đông hay Tây?

TL: - ½ cầu Bắc.

- Bán cầu Đông.

+ Đường kinh tuyến và vĩ tuyến có tác

dụng gì?

TL:

- Xác định các đường kinh vĩ tuyến.

4.4. Củng cố và luỵên tập: 4’

- Hướng dẫn làm tập bản đồ.

+ Nêu kích thước hình dạng của Trái Đất?

- Có dạng hình cầu.

- Kích thước lớn diẹân tích 510 triệu Km2.

+ Vị trí của Trái Đất thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời:

a. Thứ 2.

@. Thứ 3.

c. Thứ 4.

4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3 .

- Học bài.

- Chuẩn bị bài mới: Bản đồ – Cách vẽ bản đồ.
- Chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk.

5. RÚT KINH NGHIỆM:

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản