Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 15 : HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀI

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1) Kiến thức : nền CN ở đới ôn hoà là nền CN hiện đại ( thể hiện trong CN chế biến ) - Biết và phân biệt các cảnh quan CN , khu CN, TT CN , vùng CN . 2) Kĩ năng : phân tích bố cục 1 ảnh ĐL 3) Thái độ : GD MT II – Đồ dùng dạy học : - Ảnh về các cảnh quan CN ở các nước , các cảng biển lớn trên TG.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 15 : HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀI

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 15 :

HOẠT ĐỘNG CÔNG NGHIỆP Ở ĐỚI ÔN HOÀI – Mục tiêu :

1) Kiến thức : nền CN ở đới ôn hoà là nền CN hiện
đại ( thể hiện trong CN chế biến )

- Biết và phân biệt các cảnh quan CN , khu CN, TT
CN , vùng CN .

2) Kĩ năng : phân tích bố cục 1 ảnh ĐL

3) Thái độ : GD MT

II – Đồ dùng dạy học :

- Ảnh về các cảnh quan CN ở các nước , các cảng
biển lớn trên TG .

- BĐ CN TG , hình 15.1  15.5

III – Phương pháp : đàm thoại , phân tích , nhóm .

IV – Các bước lên lớp :
1) Ổn định

2) KT bài cũ :

Câu 1 ,2 SGK trang 49

3) Giảng :Hoạt động 1 : NỀN CÔNG NGHIỆP CÓ
CƠ CẤU ĐA DẠNG

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

GV : có 2 cách phân loại I - NỀN CÔNG
ngành CN : NGHIỆP CÓ CƠ
CẤU ĐA DẠNG :
+ CN nặng , CN nhẹ
- Đời ôn hoà có 2
+ CN khai thác và CN chế
ngành CN chính : CN
biến
khai táhc và CN chế
? CN khai thác là gì ? những
biến .
ngành CN này phát triển ở
- Đời ôn hoà là nơi
những nơi nào ?
? CN chế biến là gì ? Vì sao có nền CN phát triển
các nước đới ôn hoà ngành sớm nhất , cách đây
CN lại đa dạng. 250 năm , ¾ Sp CN
của TG do đới ôn
? Cho biết đặc điểm CNchế
hoàcung cấp.
biến ở đới ôn hoà ?

? Nêu vai trò của ngành CN ở - CN chế biến là thế
đới ôn hoà đối với TG như thế mạnh nổi bật của
niều nước trong đới
nào ?
ôn hoà
HS thảo luận và giải quyết
- Các nước CN hàng
các câu hỏi ý trên .
đầu là Hoa kỳ, Nhật
Đọc và chỉ trên BĐ các
Bản , Đức , LBN , …
nước có nến CN hàng đầu trên
TG.Hoạt động 2 : CẢNH QUAN CÔNG
NGHIỆP
HS đọc khái niệm cảnh quan CN hoá II - CẢNH QUAN

nh quan CN hoá phổ biến ở đới ôn CÔNG NGHIỆP
hoà theo thứ từ thấp lên cao: - Khái niệm cảnh quan
CN hoá :
+ Khu CN là gì ?
- Khu Cn
+ TT CN là gì ?
- TT CN
+ Vùng CN là gì ?

HS quan sát hình 15.3 để phân biệt -Vùng CN
 Cảnh quan CN phổ
thế nào là TT CN, thế nào là Vùng
biến khắp mọi nơi nhưng
CN .
cũng là nơi tập trung
HS quan sát hình 15.1, 15.2 :
nuồn gây ô nhiễm MT.
? Cho biết trong 2 khu CN này , khu
nào có khả năng gây ô nhiễm MT
nhiều nhất , vì sao ?

 GV bổ sung : Xu thế ngày nay
của TG là xây dựng các khu CN
xanh , thay thế cho khu CN trước
đây gây ô nhiễm MT .
Liên hệ cảnh quan CN Tp. HCM

Khu CN : Tân Tạo , Tân Bình , …

TT CN : Tp.HCM

Vùng CN hiện đang hình thành và
phát triển.

 KL : CN là thế mạnh , là niềm tự
hào của các Quốc Gia ở đới ôn hoà
nhưng khó khăn là chất thải CN gây
ô nhiễm MT .4) Củng cố :

Câu 1, 2 SGK trang 52

5) Dặn dò :

- Học bài 15

- Làm BT 3 SGK / 52
- Đọc trước bài 16
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản