Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 20 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS hiểu được các HĐKT cổ truyềnvà hiện đại của con người trong các HM , thấy được khả năng thích ứng của con người đối với MT. - Biết nguyên nhân HM hoá đang mở rộng trên khắp TG và các biện pháp cải tạo , chinh phục HM , ứng dụng vào cuộc sống.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 20 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 20 :

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON

NGƯỜI Ở HOANG MẠCI – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- HS hiểu được các HĐKT cổ truyềnvà hiện đại của
con người trong các HM , thấy được khả năng thích
ứng của con người đối với MT.

- Biết nguyên nhân HM hoá đang mở rộng trên khắp
TG và các biện pháp cải tạo , chinh phục HM , ứng
dụng vào cuộc sống.

2) Kĩ năng :rèn luyện kĩ năng phân tích ảnh ĐL và
tư duy tổng hợp

3) Thái độ : GD MT

II – Phương tiện dạy học :
- Ảnh về hoạt động cổ truyền và KT hiện đại ở các
HM .

- Anh và tư liệu các biện páhp chống và cải tạo
HM

III – Phương pháp : trực quan , đàm thoại , phát vấn
, diễn gảing , nhóm.

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định

2) KT bài cũ : câu 1,2 SGk trang 63

3) Giảng :Hoạt động 1 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

GV yêu cầu HS đọc thuật ngữ I - HOẠT ĐỘNG
ốc đảo và HM hoá trang 188 KINH TẾ :
SGK. a. Hoạt động KT cổ
Cho HS quan sát hình 20.1 và truyền cảu các dân
20.2 và cho biết đây là HĐ KT tộc sống trong HM là
gì ở HM? chăn nuôi du mục và

? Tại sao ở HM trồng trọt lại trồng trọt trong các
phát triển trên các ốc đảo ? ốc đảo.
trồng chù yếu câu gì ?

? Như vậy HĐKT cổ truyền b. Hoạt động KT
của con người sống trong HM hiện đại.
là gì ?

(Chăn nuôi trồng trọt trong
các ốc đảo )

? các vật nuôi phổ biến là gì ?
( dê, cừu, lạc đà)

? Tại sao phải chăn nuôi du
mục?

GV : do tính chất khô hạn của
HM chủ yếu chăn nuôi du
mục và nuôi các con vật phổ
biến là dê, cừu, lạc đà để lấy
thịt , cho sữa, cho da, và dùng
làm sức kéo.. chuyên chở
trong các HM .

-Ngày nay nhờ tiến bộ KT con
người tiến sâu vào chinh phục
khai thác HM.

- HS quan sát hình 20.3 và
20.4 cho biết đó là cảnh gì ?
nói đến hoạt động nào cảu HM
?

GV : cho biết việc khai thác
trên HM rất tốn kém nhưng
con người vẫn cải tạo HM
bằng các giếng khoan sâu ở
các bán đảo ẢRập , Tây Nam
HK, Bắc Phi có nhiều đô thị
mọc lên .

 Các HĐKT HM bổ sung
cho HĐ du lịch (tổ chức các
chuyến du lịch qua HM )Hoạt động 2 : HOANG MẠC NGÀY
CÀNG MỞ RỘNG

HS: quan sát hình 20.5 SGK II - HOANG MẠC
và đọc nội dung chính . NGÀY CÀNG MỞ

GV hướng d6ãn HS khai thác RỘNG:
nội dung hình  cây xanh đã *Nguyên nhân :
bị chặt gần hết  cát lấn dần - Do cát lấn, do thời
vào 1 vài khu DC . kì khô hạn kéo dài
? Hiện tượng đó xảy ra liên - Do con người khai
tục và mở rộng trên TG , gọi thác cây xanh quá
là hiện tượng gì ? ( HM hoá) mức , khai thác đất bị

? Dựa vào nội dung SGK hãy cạn kiệt ko được đầu
nêu nguyên nhân gây ra HM tư cải tạo .
hoá ? * Biện pháp :
 GV chốt lại : - Khai thác nước
- Do cát lấn ngầm bằng giếng
khoan sâu hay bằng
- Do thời kì khô hạn kéo dài
kênh đào .
- Do con người khai thác cây
xanh quá mức , khai thác đất - Trồng cây gây rừng
bị cạn kiệt ko được đầu tư cải để chống lại cát bay
và cải tạo KH.
tạo .

? Dựa vào Hinh 20.6 va 20.3
SGK nêu lên 1 số biện pháp
nhằm hạn chế sự phát triển
của HM4) Củng cố :

Câu hỏi 1,2 SGK trang 66

5) Dặn dò :
- Học bài 20

- Đọc trước bài 21
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản