Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 24 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Chia sẻ: phalinh7

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được sự tương đồng về D\HĐ KT cổ truyền o93 các vùng núi trên TG (chăn nuôi, trồng trọt . khai thác lâm sản , nghề thủ công ) - Biết được điều kiện phát triển KT vùng núi và những HĐ KT hiện đại ở vùng núi .

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 24 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 24 :

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON

NGƯỜI Ở VÙNG NÚI

I – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- HS nắm được sự tương đồng về D\HĐ KT cổ truyền
o93 các vùng núi trên TG (chăn nuôi, trồng trọt . khai
thác lâm sản , nghề thủ công )

- Biết được điều kiện phát triển KT vùng núi và
những HĐ KT hiện đại ở vùng núi . Tác hại tới MT
vùng núi do các HĐKT của con người gây ra .

2) Kỹ năng :

Rèn luyện kỹ năng đọc và phân tích ảnh ĐL.

3)Thái độ: Bảo vệ môi trường vùng núi

II – Đồ dùng dạy học :
- Ảnh các HĐKT ở vùng núi nước ta và TG

- Ảnh các lễ hội ở vùng núi nước ta và TG

- Ảnh các TP lớn ở vùng núi nước ta và TG

III – Phương pháp : phát vấn , trực quan , diễn
giảng.

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định

2) Kiểm tra bài cũ (6')

- Câu 1 SGK

- Sửa bài 2 SGK trang 76

3) Giảng :Hoạt động 1 : HOẠT ĐỘNG KINH TẾ
CỔ TRUYỀN(15')

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

Mục tiêu: HS nắm được I - HOẠT ĐỘNG
hoạt động kinh tế chủ yếu KINH TẾ CỔ
ở vùng núi: chăn nuôi, TRUYỀN
trồng trọt, sản xuất hàng - Trồng trọt, chăn nuôi,
thủ công, khai thác, chế sản xuất hàng thủ công,
biến lâm sản khai táhc chế biến lâm
sản ,…
Cách tiến hành:

HS quan sát hình 24.1 và
24.2 SGk cho biết:

? Các hoạt động KT cổ
truyền ở trong ảnh là
HĐKT gì ?

? Ngoài ra vùng núi còn
ngành KT nào ?

? Tại sao cac HĐKT cổ
truyền của các DT vùng
núi lại đa dạng và khác
nhau ?
( Do TN , MT, tập quán
canh tác , nghề truyền
thống mỗi DT , điều kiện
GT từng ơi)

GV sự khác nhau cơ bản
trong khai thác đất giữa 2
vùng núi :

NÓNG
ÔN HOÀ

KT nơi có nước ở dưới
KT ngược lại từ trên


Chân núi cao
cao  chân núi
Hoạt động 2 : SỰ THAY ĐỔI KINH TẾ
– XÃ HỘI(20')

Mục tiêu: HS nắm được những II - SỰ THAY
tiến bộ của KHKT dùng trong ĐỔI KINH TẾ –
kinh tế miền núi. Những khó XÃ HỘI :
khăn của giao thông miền núi - Hai ngành KT làm
biến đổi bộ mặt KT
Cách tiến hành:

Quan sát hình 24.3 : mô tả nội của vùng là GT và
dung ảnh và cho biết những điện lực, nhiều
khó khăn cản trở sự phát triển ngành KT mới đã
KT vung núi là gì ? (ĐH hiểm xuất hiện theo :khai
trở  khó xây doing mạng lưới thác tài nguyên hình
thành trên các khu
GT.
CN, khu du lịch
Quan sát hình 24.3 và 24.4 cho
phát triển.
biết tại sao phát triển GT và
điện lực là những việc cần làm - Tuy nhiên ở 1 số
nơi sự phát triển
để thay đổi bộ mặt vùng núi .
này đã tác động tiêu
GV khó khăn lớn nhất trong cực đến MT, đến
việc khai thác KT vùng núi là bản sắc VH của các
độ dốc , độ chia cắt ĐH và sự dân tộc vùng núi.
thiếu dưỡng khí ở trên cao . Do
đó để phát triển KT thì việc
phát triển GT và điện lực là 2
điều kiện cần có trở lên.

? Ngoài khó khăn về GT . Mt
vùng núi còn gây cho con
người mhững khó khăn nào
d6ãn tới chậm phát triển KT
(dịch bệnh , sâu bọ, côn trùng,
thú dữ , thiên tai,…)

 Từ những khó khăn đó đã
ảnh hưởng tới MT vùng núi
như thế nào ?

( Cây rừng bị chặt phá, chất
thải từ khai thác KS và khu
nghỉ mát , ảnh hưởng đến
nguồn nước , không khí , đất
canh tác , bảo tồn thiên nhiên.)

? HĐKT hiện đại có ảnh hưởng
tới KT cổ truyền và bản sắc VH
độc đáo ở vùng núi cao không?

 Cho VD minh hoạa ở vùng
núi nước ta.4) Củng cố :

- Câu 1,2 SGK trang 78

5) Dặn dò :

- Học bài 24 , đọc SGK bài 25.

- Coi lại bài từ bài 13  24 để chuẩn bị ôn tập ,
thi HK 1.

V. Rút kinh nghiệm
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________Nhóm trưởng duyệt
Ngày….. tháng…. năm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản