Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS hiểu được sự khác nhau giữa LĐ và châu lục , TG có 6 lục địa và 6 Châu Lục . - Hiểu những khái niẹ6m kiến thức cần thiết để phân biệt được 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển. 2) Kỹ năng : Rèn luyện thêm khái niệm đọc BĐ, phân tích , so sánh , số liệu thống kê.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 25 : THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNG

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 25 :

THẾ GIỚI RỘNG LỚN VÀ ĐA DẠNGI – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- HS hiểu được sự khác nhau giữa LĐ và châu lục ,
TG có 6 lục địa và 6 Châu Lục .

- Hiểu những khái niẹ6m kiến thức cần thiết để phân
biệt được 2 nhóm nước phát triển và đang phát triển.

2) Kỹ năng :

Rèn luyện thêm khái niệm đọc BĐ, phân tích , so
sánh , số liệu thống kê.

II – Đồ dùng dạy học :

-BĐ TNTG

-Bảng số liệu thống kê trang 81

III – Phương pháp :
Trực quan , phát vấn , so sánh.

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định

2) Kiểm tra bài cũ :(6')

- Trên TĐ có mấy LĐ .Hãy kể tên các LĐ và chỉ
trên BĐTNTG , LĐ nào lớn nhất, LĐ nào nhỏ
nhất.

3) Giảng :Hoạt động 1 : CÁC LỤC ĐỊA VÀ
CÁC CHÂU LỤC

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

GV giới thiệu ranh giới 1 số I - CÁC LỤC
Châu Lục và LĐ trên BĐ TNTG VÀ CÁC
ĐỊA

? Hãy cho biết CL và LĐ có điểm CHÂU LỤC :
giống và khác nhau như thế nào? - Lục đại là khối
+ Giống nhau : cả 2 đều có biển đất liền rộng lớn
và ĐD bao quanh có biển và đại
dương bao quanh.
+ Khác nhau :

? Dựa vào cơ sở nào để phân - Châu lục bao
gồm càc lục địa
biệt LĐ và CL?
và các đảo thuộc
- Sự phân chia LĐ dựa vào mặt tự
lục địa đó.
nhiên

- Sự phân chia CL dựa vào mặt
LS, KT .

? Vận dụng khái niệm LĐ , CL
và quan sát trên BĐ TNTG . Xác
định vị trí , giới hạn 6 CL, nêu
tên các ĐD bao quanh từng LĐ ?

? Một LĐ gồm có 2 CL đó là LĐ
nào ? ( LĐ Á – Au  Châu Á +
Châu Âu)

? Châu Lục nào gồm 2 LĐ ? (
Châu Mỹ  LĐ Bắc Mỹ + Nam
Mỹ)

? Châu Lục nào nằm dưới lớp
băng đóng băng? ( Châu Nam
Cực)

? Một Châu Lục lớn bao quanh
lấy 1 LĐ ?

( Châu Đại Dương bao quanh
LĐ Ôxtrâylia)Hoạt động 2 : CÁC NHÓM NƯỚC
TRÊN THẾ GIỚI

GV giới thiệu khái niệm chỉ số II - CÁC
phát trei63n con người HDI : là NHÓM NƯỚC
sự kết hợp của 3 thành phần : tuổi TRÊN THẾ
thọ , trình độ học vấn và thu nhập GIỚI :
bình quân đầu người. - Dựa vào 3 chỉ
HS đọc SGK mục 2 và trả lời tiêu để phân loại
câu hỏi . các QG :

Hãy cho biết để phân loại và + Thu nhập bình
đánh giá sự phát triển KT XH quân theo đầu
từng nước , từng CL dựa vào chỉ người.
tiêu gì ? + Tỷ lệ tử vong
- Dựa vào các chỉ tiêu cách phân của trẻ em.
loại các QG như thế nào? + Chỉ số phát triển
+ Nước phát tirển : > 20.000 con người.
USD/năm , HDI : 0,7  1. Tỷ lệ - Chia làm 2
tử vong của trẻ em thấp. nhóm nước :
+ Nước đang phát triển : < + Phát triển
20.000 USD/năm , HDI : < 0,7 .
+ Đang phát
Tỷ lệ tử vong của trẻ em cao .
trei63n , ngàoi ra
- Ngoài ra còn cách chia nào khác dựa vào cơ cấu
( căn cứ vào cơ cấu KT) KT nước CN
Nước CN , nước NN
 Liên hệ đối chiếu các chỉ tiêu
 VN thuộc nhóm nước nào?4) Củng cố :

- Làm BT 2 SGK

5) Dặn dò :

- Học bài 25, đọc trước bài 26

- Trả lời câu 1 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản