Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 27 : THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (tiếp theo)

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1) Kiến thức : - HS nắm được Đ ² về sự phân bố các MT TN ở Châu Phi - Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với KH, giua74 KH với sự phân bố các MT TN của CP 2) Kỹ năng: rèn luyện KN ĐL - Đọc ,mô tả và pt LĐ , ảnh ĐL. - Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố ĐL (Lm và sự phân bố MT TN) - Nhận biết MT TN qua tranh ảnh II – Đồ dùng dạy học : - BĐ TN Châu Phi...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 27 : THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (tiếp theo)

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 27 :

THIÊN NHIÊN CHÂU PHI

(tiếp theo)

I – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- HS nắm được Đ ² về sự phân bố các MT TN ở
Châu Phi

- Hiểu rõ mối quan hệ qua lại giữa vị trí với KH,
giua74 KH với sự phân bố các MT TN của CP

2) Kỹ năng: rèn luyện KN ĐL

- Đọc ,mô tả và pt LĐ , ảnh ĐL.

- Phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố ĐL (Lm và
sự phân bố MT TN)

- Nhận biết MT TN qua tranh ảnh

II – Đồ dùng dạy học :

- BĐ TN Châu Phi
- BĐ phân bố LM CP

- BĐ phân bố các MT TN CP và tranh ảnh về
Xavan và Hoang Mạc

III – Phương pháp :trực quan, đàm thoại , nhóm

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định :

2) Kiểm tra bài cũ :

- Vị trí ĐL , hình dạng CP có ảnh hưởng như thế
nào tới KH CP.

- Quan sát hình 26.1 nhận xét đường bờ biển CP
 ảnh hưởng như thế nào tới KH CP.

3) Giảng :Hoạt động 3 : KHÍ HẬU

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

HS đọc câu hỏi SGK trang 85 III - KHÍ HẬU :
- Phần lớn lãnh
GV chia nhóm
thổ CP nằm giữa
N1 : CP là Châu Lục nóng
2 chí tuyến nên
N2 : KH CP khô, hình thành
CP là châu lục
những hoang mạc lớn.
nóng.
N3 : Đọc tên các dòng biển nóng,
- Ảnh hưởng của
lạnh và các dòng biển nóng, lạnh
biển không vào
này có ảnh hưởng tới LM của các
sâu trong đất liền
vùng ven biển CP như thế nào ?
nên CP là lục địa
Gợi ý :
khô .
N1 : quan sát hình 27.1 SGK
 Hình thành
-So sánh phần đất liền giua74 2
hoang mạc lớn
CT của CP và phần còn lại ?
nhất TG (Xahara)
 KL là lục địa nóng. .
N1 : quan sát : hình dạng lãnh thổ - Lượng mưa
đường bờ biển , kích thước CP có phân bố không
đặc điểm gì nổi bật ? đều.
- Hình dạng : là lục địa hình khối  là châu lục
- Bờ biển : không bị cắt xẻ nhiều nóng và khô vào
bậc nhất TG.
- Kích thước rất lớn

 ? Những đặc điểm trên ảnh
hưởng của biển đối với phần đất
liền của CP như thế nào?

(Ảnh hưởng của biển không ăn
sâu vào đất liển  là LĐ khô)

- Quan sát hình 27.1 SGK : đọc
tên các HM ở CP , và cho biết tại
sao ở Bắc Phi hình thành HM lớn
nhất TG ?

GV hướng dẫn HS quan sát hình
27.1 và hỏi :

? đường CTB đi qua phần nào của
Bắc Phi ?

(chính giữa)

? Lãnh thổ BP rộng lớn nằm ở độ
cao bao nhiêu ?

? Phí Bắc của Bắc Phi là LĐ nào ?

Gv giải thích :

- CTB đi qua chính giữa BP nên
quanh năm BP nằm dưới áp cao
cận CT , thời tiết rất ổn định và
không có mưa.

- Phía Bắc của BP là LĐ Á – Âu,
1 LĐ lớn nên gió mùa ĐB từ LĐ
Á – Âu thổi vào BP khô ráo , khó
gây mưa.

- Lãnh thổ BP rộng lớn lại có độ
cao trên 200m nên ảnh hưởng của
biển khó ăn sâu vào đất liền..

 Hình thành HM lớn nhất TG (
Xahara)

HS quan sát hình 27.1 SGk cho
nhận xét về sự phân bố LM ở CP :

+ LM lớn nhất ( 2000mm) phân
bố ở đâu? (Tây Phi , vịnh Ghinê )

+ LM từ 1000  2000mm phân
bố ở đâu ? ( 2 bên đường XĐ)

+ LM từ 200  1000m phân bố ở
đâu ? ( giới hạn phía Bắc là HM
Xahara , phía Đông là bờ biển Ấn
Độ Dương, phía Nam là HM
Calahari ven biển ĐTH , ven biển
cực Nam Châu Phi )

+ LM < 200mm : chủ yếu ở HM
Xahara và HM Calahari.

 KL về LM của Châu Phi

(Phân bố không đều)

? Nêu nguyên nhân phân bố LM
không đều ở Châu Phi
(Do vị trí ĐL , hình dạng lãnh thổ
, đường bờ biển và sự vận động
các khối khí )

N3 :

- Đọc tên các dòng biển nóng
:Ghinê , Môdămbích, Mũi Kim.

- Đọc tên các dòng biển lạnh :
Canari. Benghela.

- Dòng biển lạnh Canari chảy qua
KV của Châu Phi

(Ven biển Tây Bắc CP )

- Dòng biển lạnh Benghela chảy
qua khu vực nào của Châu Phi
(ven bờ tây Nam CP)

- Những KV đó có LM là bao
nhiêu mm ( < 200mm)

- Dòng biển nóng Ghine chảy qua
KV nào của CP và KV đó có LM
là bao nhiêu ? ( Vịnh Ghinê , LM
> 2000mm)

- Dòng biển nóng Xômali ,
Môdămbích , mũi Kim chảy qua
KV nào và có LM bao nhiêu ? (
KV ven bờ bi6ẻn Đông CP từ
1000  2000mm)

GV củng cố : CP là Châu Lục có
KH nóng và khô bậc nhất TG.

- Nguyên nhân : vị trí ĐL, bờ biển
. dòng biển , hình dạng và gió mùa
ĐBHoạt động 4 : CÁC ĐẶC ĐIỂM KHÁC
CỦA MỘI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

Quan sát hình 27.2 cho nhận xét : IV - CÁC ĐẶC
- Sự phân bố các MT TN CP có ĐIỂM KHÁC
đặc điểm gì ? (đối xứng qua CỦA MỘI
đường XĐ ) TRƯỜNG TỰ

- Gồm những MT TN nào ? Xác NHIÊN :
định giới hạn vị trí từng MT ? tự
- Các MT

- Cho biết đặc điểm ĐTV của nhiên nằm tương
xứng qua đường
từng MT?
XĐ . Gồm :
? Vì sao có sự phân bố các MT
- MT XĐ ẩm .
như vậy ?

(XĐ đi qua chính giữa Châu Lục - 2 MT nhiệt đới .
, CTB ở chính giữa Bắc Phi, CTN - 2 MT hoang
ở chính giữa Nam Phi) mạc .

? Môi trường tự nhiên nào là điển - 2 MT Địa Trung
hình của Châu Phi ? Hải .

GV bổ sung kiến thức đặc điểm - Xavan và hoang
mạc là 2 MT tự
MT Xavan , HM.

? Dựa vào hình 27.1 và 27.2 SGK nhiên điển hình ở
nêu mối quan hệ giữa LM và Châu Phi và TG
thảm TV ở CP ? (Mối quan hệ chiếm diện tích
ranh giới phân bố LM và ranh lớn.
giới phân bố MT Tự Nhiên CP)4) Củng cố :

? Mối quan hệ giữa ranh giới phân bố LM và
ranh giới phân bố các MT TN CP :

- LM < 200mm là MT hoang mạc

- LM từ 200  1000mm là MT Xavan

- LM > 1000mm là MT Xavan và rừng rậm nhiệt
đới .

KL : sự phân bố LM theo mùa đã tạo nên những
MT khác biệt ở CP.

5) Dặn dò:

- Học bài 27
- Làm câu 2 SGK trang 87

- Chuẩn bị bài thực hành 28
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản