Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1) Kiến thức : HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM - Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên Trung và NM - Lược đồ các đô thị CMĩ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 43 : DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨ

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 43 :

DÂN CƯ – XÃ HỘI TRUNG VÀ NAM MĨI – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

HS hiểu rỏ vị trí . giới hạn Trung và NM

- Đặc điểm dân cư Trung và NM , nền văn hoá Latinh

2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí
ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM

II – Đồ dùng dạy học :

- BĐ tự nhiên Trung và NM

- Lược đồ các đô thị CMĩ

III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng
, nhóm.

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định :
2) Kiểm tra bài cũ :

- Tại sao Trung và NM lại có nay đủ các đới KH ?
đó là những đới KH nào ?

- Trình bày các kiểu MT ở Trung và NM .

3) Giảng :Hoạt động 1 : LỊCH SỬ

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

MT HS quá trình đấu tranh I - LỊCH SỬ :
trong quá khứ và giành độc lập - Các nước Trung
? và NM cùng
GV yêu cầu HS đọc SGK mục 1 chung LS đấu

? Qua nội dung SGK và sự hiểu tranh lâu dài
biết của mình cho biết lịch sử T giành độc lập.
và NM chia làm mấy thời kì lớn ?
cho biết nét chính trong nội dung
từng thời kì ?

* Có 4 thời kì :

- Trước 1492 : người Anhđiêng
sinh sống

- Từ 1492  TK 16 : xuất hiện - Hiện nay các
luồng nhập cư TBN , BĐN đưa nước trong khu
người CPhi sang. vực đoàn kết đấu
- Từ TK 16  19 : thực dân tranh thoát khỏi
TBN, BĐN đô hộ xâm chiếm . sự lệ thuộc vào

- Từ đầu TK 19 : bắt đầu đấu HK.
tranh giành độc lập

GV nhận xét , bổ sung

Hiện nay các nước T và NM
sát cánh đấu tranh chống sự chèn
ép , bóc lột cảu các công ty TB
nước ngoài , đặc biệt là HK . Do
gần 50% tổng số hàng hoá của
KV là traqo đổi với HK , bị HK
chi phối gái cả các vật phẩm trao
đổi , vì vậy KT các nước T và
NM bị thiệt hại lớn .

Các nước T và NM càng đấu
tranh đòi hỏi buôn bán bình đẳng
, tiến tới xây dựng 1 trật tự KT
Quốc Tế mới. Nhiều tổ chức kiên
kết KT khuh vực đã được tàhnh
lập như : hệ thống KT Mĩ Latinh ,
hiệp ước Anđét , …. Nhằm giúp
đỡ nhau cùng phát triển .
Hoạt động 2 : DÂN CƯ VÀ ĐÔ
THỊ

MT HS nắm đặc điểm dân cư II – DÂN CƯ VÀ
nền văn hoá ? ĐÔ THỊ

? Dựa vào H 35.2 cho biết khái - Phần lớn là
quát lịch sử nhập cư vào T và người lai có nền
VH Latinh độc đáo
NM .

( luồng nhập cư của người TBN do sự kết hợp từ 3
và BĐN , chủng tộc Nêgrôit, dòng VH :
Anhđiêng, Ohi va
Môngôloit co .)
Âu .
Cho biết :

? Sự hình thành dân cư gắn liền
với sự hình thành chủng tộc - Dân cư phân bố
người lai và nền VH Mĩ Latinh ko đều.
độc đáo tạo điều kiện cho các - Chủ yếu : tập
QG trong KV xoá bỏ tệ phân biệt trung ở ven biển,
chủng tộc . cửa sông và trên
các cao nguyên.

? Thực tế ngày nay tàhnh phân - Thưa thớt ở càc
dân cư T và NM là người gì ? Có vùng trong nội địa
nền VH nào ? nguồn gốc cảu nền  Sụ phân bố DC
VH đó như thế nào ? phụ thuộc vào điều
kiện khí hậu , địa
hình của MT sinh
? Tình hình phân bố DC T và
sống .
NM có gì giống và khác với
- Dân cư có tỷ lệ
phân bố DC BM?
gia tăng tự nhiên
cao ( 1,7%)
? Tại sao dân cư sống thưa thớt
trên 1 số vùng của CM ?
4) Củng cố :

- Câu 1,2 SGK .5) Dặn dò :
- Học bài 43

- Đọc SGK bài 44.6/ Rút kinh nghiệm:

- Cần mở rộng kiến thức về loch sử dân cư và xã hội
hơn nữa để HS hiểu biết thêm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản