Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 45 : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp theo)

Chia sẻ: phalinh7

Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Tình hình phát triển và phân bố sx CN ở T và NM - Việ khai táhc rừng Amadon - Vai trò KT của khối thị trường chung NM Meccôxua. 2) Kỹ năng : - Đọc và phân tích LĐ để thấy rỏ sự phân bố các siêu đô thị ở T và NM II – Đồ dùng dạy học : - BĐ tự nhiên Trung và NM...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 45 : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ (tiếp theo)

Giáo án địa lý lớp 7 - Bài 45 :

KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

(tiếp theo)

I – Mục tiêu :

1) Kiến thức :

- Tình hình phát triển và phân bố sx CN ở T và NM

- Việ khai táhc rừng Amadon

- Vai trò KT của khối thị trường chung NM
Meccôxua.

2) Kỹ năng :

- Đọc và phân tích LĐ để thấy rỏ sự phân bố các siêu
đô thị ở T và NM

II – Đồ dùng dạy học :

- BĐ tự nhiên Trung và NM
III – Phương pháp : trực quan , phát vấn, diễn giảng
, nhóm.

IV – Các bước lên lớp :

1) Ổn định :

2) Kiểm tra bài cũ :

- Nêu sự bất hợp lí trong việc sở hữu ruộng đất ở
T và NM ? biện páhp khắc phục ?

- Nêu tên sự phân bố các cây CN chính?

3) Giảng :Hoạt động 2 : CÔNG NGHIỆP

Hoạt động dạy và học Ghi bảng

MT HS nắm tình hình phát triển II - CÔNG
phân bố CN , đô thị hoá ? NGHIỆP:

- Dựa vào H 45.1 trình bày sự Phân bố ko đều
phân bố sx các ngành CN chủ - Các nước CN
yếu của KV Trung và NM ? mới có nền KT

Những nước nào trong KV phát triển nhất KV.
-
phát triển CN tương đối toàn - CN phát triển
diện ? tương đối toàn

- Các nước KV Anđét và eo đất diện là Braxin,
TM phát triển mạnh ngành CN Achentina, Chilê,
Venêxuela.
nào ?

- Các nước trong vùng biển - Các nước KV
Caribê phát triển những ngành Anđét và Eo đất
TM phát triển CN
CN nào ?
khai kháong phục
vụ XK.
GV : chia lớp làm 4 nhóm, mỗi
- Các nước trong
nhóm trả lời 1 vấn đề trên
vùng Caribê phát
HS báo cáo kw61t qaủ
triển CN TP và so9
GV chuẩn xác
chế nông sản .
Các nước vùng Caribê đều nằm
trong vành đai nhiệt đới cà XĐ
có điều kiện phát triển NN đặc
biệt cây CN ăn quả .
Hoạt động 3 : KHAI THÁC
RỪNG AMAZON

MT HS nắm vai trò giá trị rừng III- KHAI THÁC
Ama dôn ? RỪNG

Bằng hiểu biết của mình cho biết AMAZON :
giá trị và tiềm năng to lớn của a) Vai trò của rừng
rừng Amadôn Amadôn :

- Nguồn dự trữ SV

? Rừng Amadôn được khai thác quí giá
bắt đầu từ khi nào ? - Nguồn dự trữ
nước để điều hoà

? Ngày nay rừng Amadôn được KH can bằng si nh
thái toàn cầu
khai thác như thế nào ?

Từ 1970 chính phủ Braxon đã - Rừng có nhiều tài
nguyên kháong sản
làm :
.
- 1 con đường xuyên qua khu
rừng Amadôn tạo điều kiện khai - Nhiều tiềm năng
phát triển KT.
thác rừng .

- Xây dựng nhiều đập thuỷ điện b) Ảnh hường của
trêncác sông náhnh của Amadôn khai thác rừng
Amadôn :
- Nông dận nghèo Braxin đến
páh rừng chiếm đất bán cho các - KT rừng tạo điều
doanh nghiệp người Mĩ, Pháp, kiện phát tiển KT
Đức tới 650 000 ha đất rừng với nâng cao đời sống
giá rẻ , đốt rừng tạo đồng cỏ để vùng đồng bằng
Amadôn .
chăn nuôi .

- đất rừng khô , mau bạc do mưa - Sự huỷ hoại MT
nhiệt đới Amadôn có tác
động xấu đến cân
bằng sinh thái , khí
hậu của KV và
TG.4) Củng cố :

- Câu 1, 2 SGK5) Dặn dò :

- Học bài 45

- Đọc SGK bài 46.6/ Rút kinh nghiệm:

- Cần giáo dục HS qua vấn đề khai thác rừng
Amazôn
- Tranh ảnh, tài liệu phục vụ bài học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản