Giáo án Địa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

Chia sẻ: abcdef_28

Mục tiêu bài học: HS can name + Kiến thức: - Vị trí địa lý 1 số quốc gia ở châu ÂU theo cách phân loại khác nhau + Kỹ năng: rèn luyện HS phân tích lược đồ, tranh ảnh, vẽ biểu đồ II/ Phương tiện dạy học: - Bản đồ các nước châu ÂU - Hình ảnh, tư liệu về châu ÂU III/ Hoạt động trên lớp 1/ Ổn định

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 7 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU

 

  1. THỰC HÀNH ĐỌC LƯỢC ĐỒ, VẼ BIỂU ĐỒ CƠ CẤU KINH TẾ CHÂU ÂU I/ Mục tiêu bài học: HS can name + Kiến thức: - Vị trí địa lý 1 số quốc gia ở châu ÂU theo cách phân loại khác nhau + Kỹ năng: rèn luyện HS phân tích lược đồ, tranh ảnh, vẽ biểu đồ II/ Phương tiện dạy học: - Bản đồ các nước châu ÂU - Hình ảnh, tư liệu về châu ÂU III/ Hoạt động trên lớp 1/ Ổn định lớp 2/ Kiểm tra bài cũ:
  2. - Tại sao nói EU là hình thức liên minh cao nhất trong các hình thức tổ chức kinh tế khu vực hiện nay trên thế giớ 3/ Gỉang bài mới: Hoạt động 1: Xác định vị trí moat số quốc gia trên bản đồ HS lên chỉ trên bản đồ Hoạt động 2: Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế HS đã chuan bị trước ở nhà, lên bảng làm lại GV chuan xác kiên thức 4/ Củng cố: - Châu ÂU là châu lục có nền kinh tế phát triển và sớm nhất của nhân loại - Có hình thức tổ chức kinh tế cao nhất là EU 5/ Dặn dò: - Ôn bài từ 33-55 chuận bị thi HKII
  3. 6/ Rút kinh nghiệm: - Chỉ bản đồ còn sơ sài
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản