Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

Chia sẻ: motorola1209

Kiến thức: Học sinh cần. - Quá trình phát triển của các nước châu Á. - Đặc điểm phát triển và sự phân hóa knh tế xã hội của các nước châu Á b. Kĩ năng: - phân tích bảng số liệu, biểu đồ kinh tế xã hội. -Kĩ năng vẽ biểu đồ thu thập thông tin . c. Thái độ : Gd cho học sinh châu Á là nơi xuất hiện nhiều nền văn minh từ rất sớm.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 8 - ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC NƯỚC CHÂU Á

BÀI 7: ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

CÁC NƯỚC CHÂU Á.1. MỤC TIÊU:

a. Kiến thức: Học sinh cần.

- Quá trình phát triển của các nước châu Á.

- Đặc điểm phát triển và sự phân hóa knh tế xã hội của các nước châu Á

b. Kĩ năng: - phân tích bảng số liệu, biểu đồ kinh tế xã hội.

-Kĩ năng vẽ biểu đồ thu thập thông tin .

c. Thái độ : Gd cho học sinh châu Á là nơi xuất hiện nhiều nền văn minh từ

rất sớm.

2. THIẾT BỊ:

a. Giáo viên: Sgk, giáo án, tập bản đồ, bản đồ kinh tế châu Á.

b. Học sinh: sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài.

3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC : - Trực quan

- Phương pháp đàm thoại

4. TIẾN TRÌNH:

4. 1. Ôn định lớp: (1) Kdss.

4. 2. Ktbc: (không).

4. 3. Bài mới: (37).
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG.

TRÒ.

Giới thiệu bài mới.

1. Vài nét về lịch sử phát

Hoạt động 1 triển cuả các nước châu Á:

** Phương pháp đàm thoại. a. Thời cổ trung đại:

- Giáo viên giới thiệu sơ về lịch sử phát triển

của châu Á:

+ Thời cổ, trung đại các dân tộc của châu Á đã

đạt được những tiến bộ gì trong phát triển -Các nước châu Á có quá

kinh tế? trình phát triển từ rất

TL: sớmđạt nhiều thành tựu

trong KTXH.+ Tại sao thương nghiệp thời kì này rất phát

triển?

TL: Cư dân các nước châu Á biết khai thác

chế biến khoáng sản…

- Quan sát H7.1 ( các mặt hàng xuất khẩu)

+ Thương nghiệp phát triển như thế nào? Mặt
hàng gì nổi tiếng? Ơ quốc gia nào?

TL: - TQ: sứ, vải, tơ lụa. giấy la bàn, thuốc

súng.

- An độ: vải bông, gốm, kim loại, thủy

tinh.

- ĐNÁ: gia vị hương liệu. b. Thời kì từ thế kỉ XV đến

- TNÁ: thảm len đồ trang sức. chiến tranh thế giới lần thứ

- Giáo viên giới thiệu con đường tơ lụa. II:

Chuyển ý

** Phương pháp hoạt động nhóm

- Giáo viên chia nhóm hoạt động , đại diện

nhóm trìng bàybổ sung, chuẩn kiến thức giáo

viên ghi bảng.

* Nhóm 1: Từ tk XVI đặc biệt trong tk XIX - Chế độ TDPK kìm hãm

các nước châu Á bị các nước nào ĐQ nào nền kinh tế châu Á rơi vào

chiếm thành thuộc địa? Liên hệ thưc tế. tình trạng chậm phát triển

TL: kéo dài.

# Giáo viên: - Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban

Nha.

- Việt Nam –Pháp.
* Nhóm 2: Thời kì này nền kinh tế châu Á

như thế nào?

TL:

# Giáo viên: - Mất chủ quyền độc lập, bị bóc

lột, bị cướp tài nguyên khoáng sản.

* Nhóm 3: Thời kì đen tối này có duy nhất

nước nào thoát khỏi tình trạng yếu kém?

TL:

# Giáo viên: Nhật bản.

* Nhóm 4: Tại sao Nhật Bản trở thành nước

phát triển sớm nhất ở châu Á?

TL:

# Giáo viên: Nhờ cuộc cải cách Minh Trị

Thiên Hoàng ( mở rộng quan hệ với phương

Tây, giải phóng đất nước khỏi chế độ phong 2. Đặc điểm phát triển

kiến lỗi thời, kinh tế phát triển mạnh. KTXH của các nước và

Chuyển ý. lãnh thổ châu Á hiện

Hoạt động 2 nay

** Trực quan.

+ KTXH các nước châu Á sau chiến tranh w
lần thứ 2 như thế nào?

TL: XH các nước lần lượt giành độc lập.

Ktế kiệt quệ, yếu kém, ngèo đói.

+ Nền kinh tế châu Á bắt đầu chuyển biến khi

nào?

Biểu hiện?

TL: - Nbản – cường quốc kinh tế.

- HQ, TL, Đloan, Sigapo – con rồng

châu Á.

- Quan sát bảng 7.2 ( chỉ tiêu KTXH 1 số

nước châu Á)

+ Đọc tên các quốc gia theo từng nhóm?

TL: - cao : Nhật Bản, Cô oét .

- Tbình trên: HQ, Malaixia.

- Tbình dưới: TQ, Xiri.

- Thấp: Lào, VN, Udơbêkixtan.

+ Nước nào có bình quân đầu ngưới cao nhất?

Chênh bao nhiêu lần so với w?

TL: - Nbản 33400 USD. Gấp 105,4 lần

Lào(317 USD).
Gấp 80,5 lần VN (415 USD).

+ Trong giá trị nông nghiệp trong cơ cấu GDP

của nước thu nhập cao khác với nước có thu

nhập thấp ở chỗ nào?

TL:- Nước có tỉ trọng nông nghiệp trong

GDP cao thì GDP/ ng thấp, thu nhập trung

bình kém.

- Nước có tỉ trọng nông nghiệp trong

GDP thấp, tỉ trọng dịch vụ cao thì có GDP/ ng

cao, mức thu nhập cao

** Phương pháp hoạt động nhóm.

- Giáo viên chia nhóm cho hoạt động nhóm

từng địa diện nhóm trình bày bổ xung, giáo

viên chuẩn kiến thức ghi bảng.

*Nhóm 1: Nước phát triển cao.

* Nhóm 2: Nước công nghiệp mới.

* Nhóm 3: nhóm nước đang phát triển.

* Nhóm 4: Nhóm nước tốc độ phát triển Ktế

cao.

* Nhóm 5: nhóm nước giàu, trình độ phát
triển KTXH chưa phát triển cao.

TL:

# Giáo viên:

Nhóm nước ĐĐ phát Tên vùng

triển kinh tế. lãnh thổ

Phát triển KTXH phát Nhật Bản

cao. triển toàn

diện

CN mới. CN hóa cao, Singapo, Hàn

nhanh Quốc.

Đang phát Phát triển VN, Lào.

triển chủ yếu

nông nghiệp - Sự phát triển kinh tế xã

Tăng trưởng CN hóa Trung Quốc, hội không đồng đều.

kinh tế cao. nhanh, N2 có An Độ, Thái

vai trò quan Lan.
Giàu, KTXH Kthác dầu Arậpxếut,

phát triển khí đề xuất Brunây

chưa cao . khẩu.

+ Trình độ phát triển kinh tế xã hội như thế

nào?

TL:

4. 4 . Củng cố và luỵên tập : - Hướng dẫn làm tập bản đồ.

+ Kinh tế châu Á phát triển như thế

- Kinh tế xã hội phát triển không đồng đều.

+ Chọn ý đúng: Bình quân GDP đầu người cao nhất ở châu Á:

a. Hàn Quốc. b. Trung Quốc. @. Nhật Bản.

4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : ( 3’).-Học bài.

– Chuẩn bị bài mới: Tình hình phát triển kinh tế xã hội ở các nước châu Á.

- Chuẩn bị theo nội dung câu hỏi sgk.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản