Giáo án địa lý lớp 8 - SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Phương Uyên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
329
lượt xem
12
download

Giáo án địa lý lớp 8 - SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: - Học sinh nắm được: - Mạng lưới sông ngòi châu Á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn. - đặc điểm một số hệ thốnh sông lớn và giài thích nguyên nhân. - Sự phân hóa đa dạng của các cảnh quan và nguyên nhân của sự phân hóa đó. - Thuận lợi và khó khăn của tự nhiên châu Á. b. Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ , xác lập mối quan hệ giữa khí hậu địa hình với sông ngòi c. Thái độ : Gióa dục ý thức bảo vệ mơi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 8 - SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á

  1. BÀI 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh nắm được: - Mạng lưới sông ngòi châu Á khá phát triển, có nhiều hệ thống sông lớn. - đặc điểm một số hệ thốnh sông lớn và giài thích nguyên nhân. - Sự phân hóa đa dạng của các cảnh quan và nguyên nhân của sự phân hóa đó. - Thuận lợi và khó khăn của tự nhiên châu Á. b. Kĩ năng: - Sử dụng bản đồ , xác lập mối quan hệ giữa khí hậu địa hình với sông ngòi c. Thái độ : Gióa dục ý thức bảo vệ mơi trường. 2 . CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, bản đồ tự nhiên châu Á. b. Học sinh: sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài. 3. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: - Hoạt động nhóm - Phương pháp đàm thoại 4. TIẾN TRÌNH 4.1. Ổn định lớp: (1) Kdss. 4.2. Ktbc: (4). .
  2. + Khí hậu châu Á phân hóa như thế - Do trải dài từ vùng cực đến vùng xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu. - Ở mỗi đới thường được phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau. + Chọn ý đúng? Yếu tố nào tạo nên sự đa dạngcủa khí hậu châu Á: a. Do diện tích lớn. b. Do địa hình cao, đồ sô. @. Do vị trí địa lí trải dài từ 77044’B- 1016’B. 4.3. Bài mới: (33). HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ NỘI DUNG. TRÒ. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1 1. Đặc điểm sông ngòi: - Giáo viên cho Học sinh đọc sgk. .+ Quan sát bản đồ tự nhiên châu Á hãy nhận xét chung về mạng lưới và sự phân bố của sông ngòi châu Á? - Châu Á có mạng lưới sông TL: ngòi khá phát triển nhưng phân bố không đều, chế độ nước phức tạp
  3. + Quan sát H1.2 . Đọc tên các sông lớn của Bắc Á, Đông Á, Tây Nam Á? Nơi bắt nguồn từ khu vực nào, đổ vào biển nào, đại dương nào? Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào? TL: -Học sinh lên bảng đọc tên trên bản đồ. - Sơn nguyên Tây Tạng. ** Hoạt động nhóm - Chia nhóm cho hoạt động nhóm, từng đại diện nhóm trình bày bổ sung, giáo viên chuẩn kiến thức ghi bảng ** Nhóm : Quan sát bản đồ tự nhiên CÁ nêu: + Đặc điểm chung mạng lưới sông ngòi ở 3 khu vực trên? + Sự phân bố mạng lưới ở ba khu vực? - Sông ngòi ở châu Á được + chế độ nước của sông ở 3 khu vực chia thành 3 khu vực: Bắc trên? Á; Tây Nam và Trung Á; + Giải thích nguyên nhân? Đông Á, Đông Nam Á và TL: Nam Á.
  4. # Giáo viên: + Bắc Á mạng lưới sông dầy, mùa đông đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tuyết tan. + Tây Nam Á vá Trung Á: Rất ít sông, nguồn cung cấp nước cho sông là nước băng tan, lượng nước giảm dần về hạ lưu. + Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: Có nhiều sông, sông nhiều nước , nước lên - Sông ngòi và Hồ ở châu Á xuống theo mùa. có giá trị rất lớn trong sản + Xác định Hồ ở châu Á trên bản đồ ? xuất và đời sống, văn hóa, TL: Học sinh xác định. du lịch. + Nêu giá trị kinh tế của sông ngòi và hồ châu Á? TL: 2. Các đới cảnh quan: + Liên hệ thực tế VN? Chuyển ý. - Do địa hình và khí hậu đa Hoạt động 2 dạng nên các cảnh quan ** Phương pháp đàm thoại. châu Á rất đa dạng.
  5. - Quan sát H3.1 + Châu Á có những đới cảnh quan nào? Nhận xét? TL: Có đầy đủ các đới cảnh quan. + Dọc kinh tuyến 800Đ từ B – N có những đới nào? TL: Đài nguyên; Rừng lá kim; Thảo nguyên; HM và bán HM; Cảnh quan núi cao; Xa van cây bụi; Rừng nhiệt đới ẩm. + Theo vĩ tuyến 400 B từ tây sang đông có - Cảnh quan tự nhiên khu những đới cảnh quan nào? vực gió mùa và vùng lục địa TL: Rừng cây bụi và lá cứng ĐTH; Thảo khô chiếm diện tích lớn. nguyên; HM và bán HM; cảnh quan núi cao; Rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. + Tên cac đới cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu gió mùa và khu vực khí hậu lục địa? TL: + Khu vực gió mùa: Rừng hỗn hợp; rừng cận nhiệt; rừng nhiệt đới ẩm. + Khu vực lục địa: Xavan cây bụi; HM và bán HM.
  6. + Rừng lá kim phân bố ở khu vực nào? Rừng cận nhiệt và rừng nhiệt đới ẩm phân bố như 3. Những thuận lợi và khó thế nào? khăn của thiên nhiên châu TL: - Rừng lá kim phân bố ở Xi-bia. Á: - Rừng cận nhiệt phân bố ở đông TQ, ĐNÁ, Nam Á. * Thuận lợi: Nguồn tài - Giáo viên giáo dục về công tác bảo vệ tài nguyên đa dạng, phong phú nguyên rừng. trữ lượng lớn,( dầu khí, Chuyển ý. than..) Hoạt động 3 * Khó khăn: Địa hình núi ** Phương pháp đàm thoại. cao hiểm trở. Khí hậu khắc + Nêu những thuận lợi và khó khăn của tự nghiệt. Thiên tai bất nhiên châu Á? thường.. TL: - Tài nguyên đa dạng.trữ lượng lớn… - Địa hình khó khăn cho xây dựng đường giao thông. - Khí hậu biến động, bất thường, động đát núi lửa…
  7. 4.4 Củng cố và luyện tập (4) – Hướng dẫn làm tập bản đồ. + Nêu đặc điểm sông ngòi của châu Á? - Mạng lưới sông ngòi khá phát triển nhưng phân bố không đều, chế độ nước phức tạp. - Có 3 hệ thống sông lớn. - Có giá trị kinh tế cao trong sản xuất, đời sống, văn hóa, du lịch. + Chọn ý đúng: Rừng tự nhiện ở châu Á còn rất ít do; @. Khai thác bừa bãi của con người. b. Thiên tai. c. Hoang mạc mở rộng. 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà : -học thuộc bài. - Chuẩn bị bài mới: Thực hành. Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk.Đồ dùng học tập.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản