Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP

Chia sẻ: abcdef_31

MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - Địa lí dân cư và địa lí các ngành kinh tế từ bài 1 đến bài 16 2. Về kĩ năng: - Đọc và phân tích các biểu đồ - Phân tích bảng số liệu - Vẽ các dạng biểu đồ tròn, cột, đường biểu diễn 3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức giữ gìn các giá trị thiên nhiên ,

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : ÔN TẬP

ÔN TẬP


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- Địa lí dân cư và địa lí các ngành kinh tế từ bài 1 đến

bài 16

2. Về kĩ năng:

- Đọc và phân tích các biểu đồ

- Phân tích bảng số liệu

- Vẽ các dạng biểu đồ tròn, cột, đường biểu diễn

3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý thức giữ gìn

các giá trị thiên nhiên , lịch sử văn hoá … của địa phương,

xậy dựng kinh tế góp phần làm giáu quê hương.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

-GV: Chuẩn bị nội dung ôn tập

- HS: ôn tập lại các bài đã học

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ
2. GT Bài mới: Ôn tập các nội dung đã học

3. Bài mới

Hoạt động của GV và Nội dung chính

HS

NỘI DUNG ÔN TẬP

Hoạt động 1: Địa lý dân 1. Địa lí dân cư

cư: - Tình hình phân bố các dân tộc

GV phát vấn câu hỏi yêu - Tình hình gia tăng dân số,

cầu HS trình bày sau đó nguyên nhân và hậu qủa

nhận xét, bổ xung , sửa - Sự thay đổi cơ cấu dân số và
chữa. xu hướng thay đổi cơ cấu dân

số

- Phân bố dân cư

- Đặc điểm của nguồn lao đông

và sữ dụng lao động

- Hướng giải quyết việc làm

- Phân tích và so sánh tháp dân
Hoạt động 2: Địa lý kinh
số
Hoạt động của GV và Nội dung chính

HS

tế 2. Địa lí kinh tế

GV phát vấn câu hỏi yêu - Xu hướng chuyển dịch cơ cấu

cầu HS trình bày sau đó kinh tế

nhận xét, bổ xung , sửa - Những thành tựu và khó khăn

chữa. - Các nhân tố ảnh hưởng đến sự

phát triển và phân bố nông

nghiệp, công nghiệp

- Sự phát triển và phân bố nông

nghiệp

+ Ngành trồng trọt

- Sự phát triển và phân bố công

nghiệp

+ Cơ cấu ngành CN

+ Các ngành CN trọng điểm

- Sự phát triển và phân bố lâm

nghiệp, thủy sản
Hoạt động của GV và Nội dung chính

HS

- Vai trò của dịch vụ

- Đặc điểm phát triển và phân bố

Hoạt động 3: Phần thực ngành dịch vụ

hành - GTVT và Bưu chính viễn
- Cho HS trình bày cách thông
hiểu , cách làm các bài
- Thương mại và du lịch
tập vẽ biểu đồ, sau đó
- ĐK thuận lợi để trở thành trung
GV chỉnh sửa và uốn
tâm thương mại, dịch vụ
nắn,
3. Phần thực hành
- GV nêu những yêu cầu
- Nhân xét bảng số liệu, phân
cần thiết khi làm bài tập
tích, so sánh
vẽ các dạng biểu đồ,đièn
- Vẽ biểu đồ tròn, miền
hoặc lập sơ đồ.
- Đọc lược đồ

- Điền hoặc lập sơ đồ
Hoạt động của GV và Nội dung chính

HS4.Hướng dẫn về nhà:

- Ôn tập từ bài 116

- Chuẩn bị KT 1 tiết
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản