Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

Chia sẻ: abcdef_31

. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - Củng cố các kiến thức đã học từ bài 6 về cơ cấc kinh tế theo ngành của nước ta 2. Về kĩ năng: - Rèn kĩ năng xử lí các số liệu. Nhận xét biểu đồ - Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ theo miền 3. Về tư tưởng II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CẦN THIẾTCẦN THIẾT GV:

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ

THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ

THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- Củng cố các kiến thức đã học từ bài 6 về cơ cấc kinh tế

theo ngành của nước ta

2. Về kĩ năng:

- Rèn kĩ năng xử lí các số liệu. Nhận xét biểu đồ

- Rèn kĩ năng vẽ biểu đồ theo miền

3. Về tư tưởng

II. CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC CẦN THIẾTCẦN

THIẾT

GV: Soan giáo án, chuẩn bị bảng số liệu

HS: Đọc và chuẩn bị nôi dung thưc hành ở nhà

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY
1. Kiểm tra bài cũ

a. Vì sao nước ta buôn bán nhiều nhất với thị trường khu vực

châu Á – Thái Bình Dương?

b. Xác định trên bản đồ Việt Nam một số trung tâm du lịch nổi

tiếng?

2. GTBài mới:

3.Bài mới:a, Hãy vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu GDP của nước ta thời

kì 1991- 2002

* GV hướng dẫn vẽ:

Bước 1:Nhận biết trong trường hợp nào thì có thể vẽ cơ

cấu bằng biểu đồ miền.

- Thường sử dụng khi chuỗi số liệu là nhiều năm, trong

trường hợp ít nhất 2-3 năm thì thường dùng biểu đồ hình

tròn.

- Không vẽ biểu đồ miền khi chuỗi số liệu không phải là

theo các năm. Vì trục hoành trong biểu đồ miền biểu diễn

năm.
Bước 2: Vẽ biểu đồ miền

GV cho HS biết biểu đồ miền chính là một biến thể từ biểu

đồ cột chồng, khi ta tưởng tượng các cột chồng có bề rộng

* Cách vẽ biểu đồ miền chữ nhật (khi số liêïu cho trước là

tỉ lệ%)

- Vẽ khung biểu đồ (là hình chữ nhật hoặc hình vuông).

Cạnh đứng (Trục tung) có trị số là 100% (tổng số). Cạnh nằm

ngang (Trục hoành) thể hiện từ năm đầu đến năm cuối của

biểu đồ.

- Vẽ ranh giới của miền lần lượt từng chỉ tiêu chứ không

phải lần lượt theo các năm. Cách xác định điểm vẽ tương tự

như khi vẽ biểu đồ cột chồng

- Vẽ đến đâu tô màu đến đó

b/ GV tổ chức cho HS vẽ biểu đồ miền.
Cô caáu GDP nöôùc ta thôøi kyø 1991-2002 (%)

%
100
80
60
40
20
0 Naêm
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002Noâng, laâm, ngö nghieäp Coâng nghieäp - xaây döïng Dòch vuï
c/ GV Hãy nhận xét biểu đồ bằng cách trả lời các câu hỏi

sau:

Các câu hỏi thường đặt ra khi nhận xét biểu đồ là:

+ Như thế nào?(hiện trạng, xu hướng biến đổi của hiện

tượng, quá trình )

+ Tại sao?( nguyên nhân dẫn đến sự biến đổi trên)

+ Điều ấy có ý nghĩa gì?

- Sự giảm mạnh nông lâm ngư nghiệp từ 40,5% xuống còn

23,0% nói lên điều gì?
- Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh? Thực tế

này phản ánh điều gì?

4. Củng cố đánh giá:

- Đanh giá một số bài làm của HS

- Nhấn mạnh kĩ nằng vẽ biểu đồ miền

- Chuẩn bị bài tiếp theo.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản