Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)

Chia sẻ: abcdef_31

MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - HS cần hiểu được dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển mạnh và đa dạng, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên đất, khí hậu góp phần sản xuất và giải quyết việc làm Tp’ HCM . Biên Hoà, Vũng Tàu cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía nam có tầm quan trọng đặc biệt

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (tiếp theo)


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- HS cần hiểu được dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển

mạnh và đa dạng, sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên đất, khí

hậu góp phần sản xuất và giải quyết việc làm Tp’ HCM .

Biên Hoà, Vũng Tàu cũng như vùng kinh tế trọng điểm phía

nam có tầm quan trọng đặc biệt đối với Đông Nam Bộ và cả

nước.

- Hiểu một số khái niệm vùng kinh tế trọng điểm phía nam

2. Về kĩ năng:

- HS cần kết hợp kênh chữ kênh hình để phân tích , nhận xét

một số vấn đề quan trọng của vùng.

3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

- Bản đồ kinh tế của vùng Đông Nam Bộ

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam
- Một số tranh ảnh vùng

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài mới:

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

Hoạt động 3: Dịch vụ 3. Dịch vụ

Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế rất đa dạng và - Khu vực dịch vụ rất đa dạng.

năng động ở Đông Nam Bộ

CH: GV Y/c HS đọc bảng 33.1 Nhận xét - TP’ HCM, là đầu mối giao thông

vị trí ngành dịch vụ, tỉ trọng một số chỉ vận tải quan trọng hàng đầu c

tiêu dịch vụ ở Đông Nam Bộ so với cả Đông Nam Bộ ,của cả nước.

nướcvị trí quan trọng của dịch vụ qua - Đông Nam Bộ là địa bàn có sứ

sự tăng mạnh của máy điện thoại, tỉ trọng hút mạnh nhất nguồn đầu tư nư

lớn Gv giải thích đó là bằng chứng của sự ngoài.

bùng nổ nhu cầu giao dịch trong sản xuất - TP’ HCM là trung tâm du lịch lớ

CH: Vì sao Thành phố Hồ Chí Minh có nhất cả nước.

vai trò quan trọng hàng đầu trong phát
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

triển kinh tế dịch vụ ở Đông Nam Bộ?

TP’ HCM, là đầu mối giao thông vận

tải quan trọng hàng đầu của Đông Nam

Bộ ,của cả nước bằng nhiều loại hình

giao thông,ô tô, đường sắt, đường hàng

không…đều có thể đi đến thủ đô Hà Nội

, Đà Nẵng, Nha Trang..

CH: Vì sao Đông Nam Bộ là địa bàn có

sức hút mạnh nhất nguồn đầu tư nước

ngoài?(hình 33.1 Đông Nam Bộ thu hút

đầu tư nước ngoài mạnh mẽ chiếm 50,1%

vốn đầu tư nước ngoài năm 2003

Hoạt động du lịch ở Đông Nam Bộ diễn

ra sôi động quanh năm TP’HCM là trung V CÁC TRUNG TÂM KINH T

tâm du lịch lớn nhất trong cả nước VÀ VÙNG KINH TẾ TRỌNG

CH: Kể tên các trung tâm kinh tế Đông ĐIỂM PHÍA NAM

Nam Bộ? - TP’ HCM, Biên Hoà, Vũng Tàu là
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

CH: Dựa vào số liệu trong bảng 33.3, hãy ba trung tâm kinh tế lớn ở Đông

nhận xét vai trò của vùng kinh tế trọng Nam Bộ. Ba trung tâm này tạo thành

điểm phía Nam đối với cả nước. tam giác công nghiệp mạnh c

Gv lưu ý vai trò hàng đầu của TP’HCM vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

trong phát triển kinh tế dịch vụ Đông - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Nam Bộ . TP’ HCM, Bình Dương, Bình

- Vùng chiếm 35,2 tổng GDP, trong đó Phước, Đồng Nai, BR-Vũng Tàu,

54,7% GDP công nghiệp và 60,3% giá trị Tây Ninh, Long An.

- Diện tích:28 nghìn km2
xuất khẩu.

- Dân số 12,3 triệu người năm 2002

4.Củng cố, đánh giáá

CH: Dựa vào số liệu trong bảng 33.2 hãy nhận xét vai trò của

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đối với cả nước.

1/ Đông Nam Bộ có những điều kiện thuận lợi khó khăn

gì để phát triển các ngành dịch vụ ?

2/ Tại sao tuyến du lịch từ TP’ HCM đến Đà Lạt , Nha Trang,

Vũng TaØu quanh năm hoạt động nhộn nhịp?

3/ Vẽ biểu đồ
.


DUYÊT CÛA BGH TUÂN 21
…...………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản