Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TÂY NGUYÊN

Chia sẻ: abcdef_31

MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức: - HS cần hiểu được Tây Nguyên có vị trí địa lí , quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế –xã hội , an ninh quốc phòng, những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên , đặc điểm dân cư , xã hội của vùng. Tây Nguyên là vùng sản xuất hàng hoá nông sản xuất

Nội dung Text: Giáo án Địa lý lớp 9 : Tên bài dạy : VÙNG TÂY NGUYÊN

VÙNG TÂY NGUYÊN


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức:

- HS cần hiểu được Tây Nguyên có vị trí địa lí , quan

trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế –xã hội , an ninh quốc

phòng, những điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ,

đặc điểm dân cư , xã hội của vùng. Tây Nguyên là vùng sản

xuất hàng hoá nông sản xuất khẩu lớn của cả nước chỉ đứng

sau đồng bằng sông Cửu Long.

2. Về kĩ năng:

- Kết hợp kênh chữ và kênh hình để nhận xét giải thích

một số vấn đề của vùng

phân tích bảng số liệu

3. Về tư tưởng: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, lòng tự hào

dân tộc

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

- Bản đồ tự nhiên của vùng Tây Nguyên
- Bản đồ tự nhiên hoặc bản đồ hành chính Việt Nam

- Một số tranh ảnh vùng

III. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài mới

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

Hoạt động 1: vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ I. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ GIỚI

GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK và lược đồ HẠN LÃNH THỔ

hình 28.1 để xác định ranh giới vùng, vùng - Vùng Tây Nguyên có vị trí

lãnh thổ lân cận quan trọng về an ninh quốc

CH: Dựa vào lược đồ để nhận xét chung về phòng.

lãnh thổ của vùng. - Là vùng duy nhất nước ta

GV cho HS đọc tên các tỉnh ở vùng ,(5 tỉnh) về không giáp biển

diện tích và dân số - Dân số (4,4 triệu ngư

CH: Nêu ý nghĩa vị trí địa lí của vùng năm2002)

- Ở ngã 3 biên giới giữa 3 nước Tây Nguyên,

Hạ Lào, Đông Bắc Cămpuchia có ý nghĩa
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

chiến lược trong quá trình công nghiệp hoá

hiện đại hoá

Hoạt động 2: Tìm hiểu về điều kiện tự nhiên

và tài nguyên thiên nhiên

- Tây Nguyên có 5 tiềm năng lớn: Đó là tài II. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

nguyên đất, rừng (diện tích và trữ lượng lớn VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN

nhất cả nước) thuỷ điện khá dồi dào sau Tây NHIÊN

Bắc: sự đa dạng về sinh học (có nhiều thú quý, 1. Điều kiện tự nhiên

nhiều lâm sản đặc hữu); tài nguyên du lịch - Tây Nguyên có địa hình cao

CH: Quan sát hình 28.1. Hãy nhận xét về điều nguyên xếp tầng, là nơi b

kiện tự nhiên của vùng Tây Nguyên ? Địa hình nguồn của nhiều dòng sông.

, sông ngòi….

CH: Quan sát hình 28.1, hãy tìm các dòng sông - Khí hậu : nhiệt đới cận xích

bắt nguồn từ Tây nguyên chảy về các vùng đạo thích hợp với nhiều loạ

Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ; về cây CN

phía Đông Bắc Cam-pu-chia. (ấc dòng sông Xê 2. Tài nguyên thiên nhiên

Xan, Xê rê pôk, Đồng Nai, sông Ba..) chú ý - Đất: chủ yếu là đất bagan
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

các kí hiệu của các nhà máy thuỷ điện trên các 66% so với cả nước thích hợp

trồng càphê, cây công ngiệp
dòng sông này

GV tổ chức cho HS thảo luận ý nghĩa của việc -Rừng :29,2% dt rừng cả nước

bảo vệ rừng đầu nguồn là bảo vệ nguồn năng - Nguồn nước và tiềm thủy

lượng nguồn nước cho Tây Nguyên, cho các năng điện lớn ( 21% thủy điện

vùng lân cận để phát triển cây lương thực cây cả nước

công nghiệp và nước sinh hoạt cho nhân dân,

bảo vệ vùng sinh thái cho phía nam

CH: Quan sát bảng 28.1. Nhận xét về tiềm

năng kinh tế , tài nguyên thiên nhiên vùng Tây

Nguyên?

CH: Quan sát lược đồ 28.1Hãy nhận xét sự

phân bố các vùng đất badan, các mỏ bô xit

CH: Dựa vào bảng 28.1 Hãy nêu ý nghĩa của

việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở Tây

Nguyên để phát triển kinh tế

* Khó khăn: mùa khô kéo dài , thiếu nước,
Hoạt động của GV và HS Nội dung chính

cháy rừng, việc chặt phá rừng quá mức , nạn

săn bắt động vật hoang dã ảnh hưởng xấu đến III. ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ VÀ

môi trường XÃ HỘI

* Biện pháp: Bảo vệ môi trường, khai thác tài - Dân số hơn 4,4 triệu ngư

nguyên hợp lí năm

HĐ3: HS Làm việc theo nhóm 2002. Là vùng thưa dân nh

CH: Dựa vào số liệu hình 28.2, hãy tính xem nước ta

mật độ dân số của Tây Nguyên so với mật độ - Thành phần dân tộc: Gia-rai,

trung bình của cả nước, của vùng đồng bằng Ê-đê, ba-na,Mnông, Cơ ho..

- Mật độ 81 người/km2 năm
sông Hồng.

CH:Tây Nguyên có những công trình thuỷ điện 2002

lớn nào?

4. Củng cố, đánh giá

? Điều kiện tự nhiên của Tây Nguyên có những thuận lợi và

khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế – xã hội ?

? Phân bố dân cư ở Tây Nguyên có những đặc điểm gì?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản