Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp

Chia sẻ: Linh Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
288
lượt xem
15
download

Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và KT - XH đối với quá trình phát triển và phana bố ngành nông nghiệp 2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam II...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án địa lý lớp 9 - Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp

  1. Giáo án địa lý lớp 9 - Tuần 4 Tiết 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố nông nghiệp Ngày soạn: Ngày dạy: I - Mục đích yêu cầu 1. Giúp học sinh nắm được vai trò của các nhân tố tự nhiên và KT - XH đối với quá trình phát triển và phana bố ngành nông nghiệp 2. Có kỹ năng đánh giá giá trị của nền kinh tế, biết sơ đồ hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam II - Chuẩn bị - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Bản đồ khí hậu Việt Nam - Bản đồ đất đai Việt Nam
  2. III - Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra bài cũ: ? Phân tích nhưng thành tựu và khó khăn thách thức của nền kinh tế nước ta trong giai đoạn mới? C - Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò I. Các nhân tố tự nhiên ? Tại sao nông nghiệp - Đây là nhứng nhân tố quan lại là ngành kinh tế phụ trọng nhất. Do đặc trưng của thuộc vào các yếu tố tự ngành nông nghiệp không thể không dựa vào các yếu tố tự nhiên? nhiên ? Gồm các yếu tố nào? - Gồm: Đất đai, khí hậu, sông ngòi, động thực vật... 1. Tài nguyên đất ? Vị trí của yếu tố đất
  3. đai đối với ngành nông - Vai trò vô cùng quan trọng vì nghiệp? nó là tư liệu sản xuất của nông nghiệp, thiếu đến sẽ không có ngành kinh tế này ? Nêu vài nét về đặc điểm đất đai ở nước ta? - Nước ta có tổng diện tích đất Đó là thuận lợi hay khó canh tác khoảng 20 triệu ha. Gồm các loại đất như: khăn? + Đất phù sa: ở các đồng bằng và chủ yếu để sản xuất lúa nước và một số cây công nghiệp ngắn ngày. diện tích khoảng 3 triệu ha + Đất Feralit có diện tích khoảng 16 triệu ha với nhiều loại khác nhau tập trung phân bố ở các vùng trung du, vùng núi và cao nguyên. Chủ yếu thích hợp với các loại cây công
  4. ? Nguyên nhân của nó? nghiệp -> Đây là những thuận lợi rất GV treo bản đồ khí hậu, lớn cho nông nghiệp ở nước ta giới thiệu và giải thích - Khó khăn là hiện tượng sói bản đồ mòn đất và đốt nương làm rẫy ? Nhận xét về nguồn tài gây thoái hóa đất nguyên này ở nước ta? 2. Tài nguyên khí hậu - Nước ta có khí hậu nhiệt đới ? Lấy các ví dụ cụ thể gió mùa ẩm nhưng do vị trí và về các loại cây trồng sự đa dạng về địa hình tạo nên các kiểu khí hậu đặc trưng khá thích hợp? phong phú thích hợp cho nhiều loại cây trồng khác nhau. VD: Khí hậu mùa đông lạnh ở ? Khí hậu gây ra những Bắc bộ và Bắc trung bộ thích khó khăn gì? hợp với cây vụ đông
  5. - Khí hậu ôn đới núi cao + Những biến động của thời ? Tại sao nước cũng là tiết cũng làm ảnh hưởng đến một nguồn tài nguyên năng suất cây trồng: Bão, sương muối, rét đậm.... đối với nông nghiệp? ? Đặc điểm của nguồn 3. Tài nguyên nước tài nguyên nước ở nước - Nước tưới rất quan trọng đối với nông nghiệp. ta? - Nước ta có hệ thống sông ngòi, ao hồ và đầm lầy phong phú, nguồn nước ngầm nhiều rất thuận lợi cho tưới tiêu trong ? Những hạn chế? nông nghiệp. - Lượng mưa trung bình đạt 1500 - 2500 mm/năm ? Tài nguyên sinh vật ở + Hạn chế: Lũ lụt về mùa mưa nước ta có đặc điểm gì? và hạn hán về mùa khô
  6. 4. Tài nguyên sinh vật - Nguồn tài nguyên động thực ? Rút ra nhận xét gì về vật phong phú là điều kiện thuận lợi cho nhân dân thuần các nhân tố tự nhiên? chủng và lai tạo giống mới có năng suất cao và chống chịu hạn hán tốt -> Tóm lại: Nước ta có nhiều điều kiện ưu đãi của thiên nhiên, có nhiều nguồn tài nguyên thuanạ lợi cho phát ? Tại sao dân cư và lao triển nông nghiệp nhưng ben động lại là nhân tố ảnh cạnh đó vẫn còn một số khó hởng đến nông nghiệp? khăn do điều kiện bất thường của thời tiết và khí hậu ? Đặc điểm của nhân tố II. Các nhân tố kinh tế - xã hội này ở nước ta? 1. Dân cư và nguồn lao động
  7. - Sản xuất rất cần có lao động và đây cũng là thị trường tiêu thụ sản phẩm - Nước ta có hơn 80 triệudân trong đó có tới 58.4% trong độ ? Qua hình 7.1/26 nhận tuổi lao động, đây là lực lượng xét và đánh giá về cơ sở lao động dối dào cho phát triển vật chất kĩ thuật ở nước nông nghiệp ta? - Lao động Việt Nam giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, cần cù sáng tạo và tiếp thu KHKT nhanh ? Việc phất triển và 2. Cơ sở vật chất kỹ thuật hoàn thiện ấy nhằm - Đang dần được hoàn thiện, mục đích gì? các cơ sở phục vụ chăn nuôi, trồng trọt đang phát triển và
  8. phân bố rộng khắp nhất alf các ? Chính sách phát triển vùng chuyên canh nông nghiệp của nước - Hình thành hệ thống thủy lợi, ta qua các thời kì có kênh mương với các thiết bị thay đổi như thế nào? tưới tiêu hiện đại. ? Tác động đến nông - Tăng năng suất và chất lượng nghiệp ra sao? các sản phẩm nông nghiệp, giảm dần sự phụ thuộc vào tự nhiên và đang chuyển dịch cơ cấu lao động ? Đặc điểm của thị 3. Chính sách phát triển nông trường ảnh hưởng đến nghiệp nông nghiệp như thế + Trước 1986: làm ăn theo lối nào? chung, tập thể, HTX + Sau 1986: Tư nhân hóa, có nhiều chính sách khuyến nông hợp lý, phát triển kinh tế hộ ? Đặc điểm của thị
  9. trường trong nước và gia đình, kinh tế trang trại ngoài nước? hướng ra xuất khẩu ? Lấy ví dụ cụ thể 4. Thị trường trong và ngoài nước - Cà phê - Thúc đẩy mở rộng sản xuất - Dừa.... và tăng năng suất lao động, thực hiện trao đổi là nhu cầu của thị trường - Tác động trực tiếp đến sự thay đổi cơ cấu cây trồng và sản xuất phù hợp với nhu cầu thị trường - Biến động của thị trường sẽ ảnh hưởng đến người sản xuất D - Củng cố: E - Hướng dẫn học bài:
  10. IV/ Rút kinh nghiệm ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ...................................................................................... ........................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản