Giáo án điện tử công nghệ: quang điện tử

Chia sẻ: donna_vit

Ghép tín hiệu WDM là sự kết hợp một số nguồn sáng khác nhau thành một luồng tín hiệu ánh sáng tổng hợp để truyền dẫn qua sợi quang. Tài liệu tham khảo dành cho giảng viên và sinh viên chuyên ngành đang giảng dạy và học tập tham khảo!

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản