giáo án điện tử công nghệ: thực hành tìm hiểu cấu tạo dộng cơ đốt trong

Chia sẻ: donna_vit

Đuôi trục khuỷu lắp với bánh đà, trên bánh đà có vành răng khởi động, HTLM bằng nước kiểu tuần hoàn cưỡng bức

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản